KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правопис часток.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Правопис часток.

Тут буде текст.

509. Прочитайте подані в двох колонках речення. Спробуйте пояснити написання виділених часток із словами через дефіс або окремо.

А докопаюсь.jpg


Якщо частки бо, но, то, от, таки стоять безпосередньо після слів, до яких відносяться, їх пишуть із цими словами через дефіс: Будуємось, будуємо-таки (М. Влад). Якщо ж ці частки стоять не відразу після такого слова, їх пишуть окремо: І ми таки прийдем (А. Малишко).
Так само окремо пишуть частки бо, но, то, от, таки, якщо між ними й словами, з якими вони пов'язані, стоїть інша частка: сказав же таки.
Формотворчі частки пишуть з усіма словами тільки окремо: прочитав би, сказала б, хай буде, нехай скажуть.

510. Прочитайте. Визначте частки, поясніть їхнє написання.
1. Ми на Вкраїні — таки український народ, а не просто населення, як це у звітах дається (В. Баранов). 2. Світ мені усміхається тепло, і розлуки немає-таки (П. Перебийніс). 3. І, на жаль, людської доброти часом у житті таки бракує (Д. Луценко). 4. А людина, що з совістю у злагоді, то ж таки людина, а не бутафорія! (Олесь Гончар). 5. А я ж таки козацького роду-плоду, то й не звик ще потурати на пригоду (М. Вороний). 6. Горе наше — житня каша. З'їв би й таку, та не личить козаку (Народна творчість).

511. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання часток.
1. Який/бо ти, дідусю, став суворий! (Леся Українка) 2. Якби/то я міг повернути неповторную юність мою! (В. Сосюра). 3. Діду, ви старомодні. А розправте/но плечі. Де ж це видано, діду, так/бо діло не піде! (П. Перебийніс). 4. Якби, якби/то юність знала, а старість мудрая могла! (В. Сосюра). 5. Отак/бо, друже мій великий, усе минуле ожива (А. Малишко). 6. Правда/бо чиста, й добро із красою з'єдналися щільно (Б. Грінченко). 7. Гори! Які/ж/бо ви високі! (В. Касіян).

• Позначте в словах орфограму «написання часток окремо і через дефіс».
• Визначте речення, ускладнені звертаннями. Поясніть у них розділові знаки.
• Складіть розповідь про свого дідуся або бабусю. Уживайте різні за значенням частки.

512. Перепишіть прислів'я, на місці крапок упишіть дібрані з довідки частки.
1. До торби грамоти додай-.. мішок розуму. 2. Не так-.. він діє, як словами сіє. 3. Сиди-.., Тетяно, ще зовсім рано! 4. Улита їде — колись-.. буде.
Довідка: Бо, но, то.
Які з часток синонімічні? Свою думку доведіть.
 
513. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Ну (бо), дощику, полий, вербенятам личка вмий! (О. Пархоменко). 2. Синичка малесенька, наче колібрі, якось (то) існує в своєму калібрі (І. Драч). 3. А ти б, метелику, не дуже (то) гордився, бо ти недавно сам із гусениці вродився (Л. Боровиковський).

Підсилювальну частку же (ж) пишуть від слів окремо: А час працює все ж таки на нас (Г. Коваль).
Якщо ж (же) входить до складу сполучника або частки, то її пишуть зі словом разом: теж.

514. Перепишіть, знімаючи риски.
1. Пригадую Мадонну Рафаеля. Мистецтво вічне, вічне/бо життя (Д. Павличко). 2. Я не люблю людей двомовних, в людини ж/бо — один язик (В. Сосюра). 3. Дай/бо, вечоре, на вечерю хліба чорного окраєць (М. Нагнибіда). 4. Я ж/бо не дуже, а я собі збоку, тільки трішки поп'ю я весняного соку (А. Малишко).
• Позначте в словах вивчені орфограми.
• Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

515. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.
1. Ти не лякайся/бо, що свої ніженьки вмоч..ш в холодну росу (М. Старицький). 2. Уже/ж/бо в..сна, Андрію, ходім джер..ло копати! (А. Малишко). 3. Дівчино, дівчино, що робити, скажи/но (О. Маковей). 4. Я спитав/таки сусіду про Ганнусю (Т. Шевченко). 5. Галя забулася коротеньким сном до ранку, тут/таки коло вікон..чка (Марко Вовчок).


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.