KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота: 3. Аналіз карти кліматичних поясів

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 7 клас: Практична робота: 3. Аналіз карти кліматичних поясів з метою встановлення характерних ознак та закономірностей розміщення основних типів клімату на Землі
Типи клімату Землі.

Клімат нашої планети надзвичайно різноманітний і поділяється на кілька основних типів. Тип клімату визначається насамперед кількістю сонячного випромінювання, яке зменшується від екватора до полюсів. Другий важливий чинник формування клімату - панівна на певній території повітряна маса. Головними по­казниками типу клімату є середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців року, річна амплітуда коливання температури, річна кількість опадів та режим їх випадання. Кожний тип клімату можна характеризувати також рисами типової для даної території погоди.


Для того щоб з'ясувати закономірності розташування кліматичних поясів, слід скористатися тематичною картою атласу «Кліматичні пояси і області Землі».


Клімати низьких широт формуються між двома тропіками земної кулі, що майже збігається з жарким тепловим поясом. Це дійсно «найпрогрітіші» широти планети. Тут простягаються екваторіальний, субекваторіальні та тропічні кліматичні пояси Землі. Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальної повітряної маси. Вона визначає панування тут упродовж року жаркої та вологої погоди, а отже, таких самих властивостей клімату.
Субекваторіальний тип клімату формують дві повітряні маси -екваторіальна і тропічна, унаслідок чого існує два сезони року: вологий і сухий. У субекваторіальному поясі Північної півкулі влітку па­нує екваторіальне повітря, яке на півроку приносить із собою жарку й вологу погоду. Узимку сюди з півночі надходить тропічне повітря, з яким пов'язана жарка і суха погода. У Південній півкулі, навпаки, взимку повітря рухається з екватора, а влітку - з тропічних широт.


У тропічних поясах Землі формується кілька типів клімату, що залежить від того, де розташована територія на материку, тобто у його внутрішній частині чи на окраїні. Так, континентальний тропічний тмп клімату, що формується під впливом тропічної повітряної маси, є дуже жарким і сухим. Тут упродовж року панують високий атмосферний тиск і антициклональна погода. Цей тип клімату часто називають пустельним, бо через такі кліматичні умови тут утворилися найбільші пустелі світу. Тропічний вологий тип клімату характерний для східних узбереж материків і формується завдяки дії мусонів. Тропічний клімат західних берегів континентів виникає внаслідок дії пасатів над холодними океанічними течіями. Він відрізняється незначними амплітудами коливання річної температури, малою кількістю опадів, але високою відносною вологістю повітря (80-90 %).


Клімати середніх широт сформувалися між тропіком і полярним колом в обох півкулях, тобто майже повністю охоплюють територію помірних теплових поясів. Головною особливістю температурних умов цієї території є зміна їх за сезонами від додатних до від'ємних величин. У середніх широтах виділяють субтропічні та помірні кліматичні пояси. Типи клімату в цих поясах також змінюються залежно від розміщення території. У внутрішніх частинах материків субтропічного поясу формується континентальний субтропічний тип клімату з жарким літом і нестійкою зимою з частими опадами й навіть снігопадами. Субтропічний клімат східних берегів материків має риси мусонного клімату - з вологим літом і сухим холодним зимовим сезоном. Субтропічний клімат західних берегів материків називають середземноморським. Для нього характерні відносно тепла й волога зима та жарке й сухе літо.


Клімати помірних поясів дуже своєрідні. Так, у Північній півкулі переважають континентальні типи клімату завдяки великій протяжності Євразії та Північної Америки. У Південній півкулі панує океанічний (вологий) тип клімату, за якого через відсутність суходолу і завдяки західному перенесенню повітряних мас формуються циклони, які несуть значну кількість опадів. У цілому ж у помірних широтах взаємодіють між собою різні повітряні маси - помірні континентальні та помірні морські, помірні та тропічні, помірні та арктичні, що зумовлює й різні типи клімату.


Клімати високих широт.

Високі широти - це полярні області Землі, що розташовані в холодних теплових поясах і поясах вічного холоду за полярними колами обох півкуль. Кліматичні умови цих територій визначаються насамперед низькими температурами, У цих широтах розташовані субполярні (субарктичний і субантарктичний) перехідні кліматичні пояси та арктичний і антарктичний пояси. Континентальний тип клімату субарктичного поясу формується у Північній півкулі. Для нього характерні значні амплітуди річної температури (понад 50 °С) й незначна кількість опадів. В Оймяконській котловині сформувався полюс холоду Північної півкулі (-70 °С). Океанічний субполярний тип клімату притаманний обом півкулям. Йому властиві незначні коливання температури протягом року. У цих широтах панують циклони, тому опади випадають цілий рік.


Океанічний арктичний тип клімату формується в полярних областях Північної півкулі над арктичною кригою. Середні температури в центрі Арктики становлять -40 °С, опадів випадає мало, хоча відносна вологість повітря висока - майже 100 % . У Південній півкулі над Антарктидою формується континентальний антарктичний тип клімату з найсуворішими кліматичними умовами на Землі. Тут температура впродовж року від'ємна, а взимку може знижуватися майже до -90 °С. Інша особливість цього клімату - стічні вітри, які дмуть із центральної, найхолоднішої, частини Антарктиди до узбережжя і часто досягають ураганної сили.

Практична робота З

Аналіз карти «Кліматичні пояси і області світу»
Проаналізуйте карту і назвіть ті кліматичні пояси і області, які перетинають кожний материк. Зазначте материк, на якому спостерігається найбільше різноманіття типів клімату, і материк, клімат якого переважно однотипний. Поясніть відповідь.


Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з
Географія, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії 7 клас

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpgконспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.