KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота на тему: Текстовий процесор OpenOffice.org Writer. Редагування текстів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Створення документів іноземними мовами

Практична робота до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Текстовий процесор OpenOffice.org Writer. Редагування текстів».

Розгляд теми: Створення документів іноземними мовами


                              Практична робота № 1: Текстовий процесор OpenOffice.org Writer. Редагування текстів


Мета: формування умінь використовувати текстовий процесор для створення та редагування текстових документів.


Питання для вивчення

1.    Структура вікна Writer та робота з його елементами.
2.    Робота з документом (створення, збереження, відкриття, закриття). Створення документів на основі шаблонів та інших документів.
3.    Введення та редагування тексту (введення тексту, вставлення спеціальних символів, переміщення по документу, виділення тексту та його редагування, пошук і заміна символів).


Завдання до виконання

Середній рівень

1.    Знайти в мережі інтернет реферат. Відредагувати його таким чином, щоб:
1.    Були виправлені помилки.
2.    Між словами стояв лише один символ пропуску.
3.    На початку абзацу не містилося жодного пропуску.
2.    На початку реферату вставити симол §.
3.    Зберегти файл під іменем Реферат_Прізвище у папці D:\Students\1_kurs\.


Достатній рівень

4.    Відкрити документ Реферат_Прізвище. Виділити весь текст (Правка→Выделить все). На панелі інструментів Форматирование у полі Стиль вибрати пункт Отменить форматирование
5.    Відредагувати його таким чином, щоб він мав не менше двох розділів. Кожний розділ містив не менше двох параграфів і хоча б один параграф мав більше двох пунктів.
6.    Скопіювати симол § на початок кожного параграфу.
7.    Зберегти і закрити документ Реферат_Прізвище.
8.    Створити документ на основі вбудованого шаблону, наприклад, “Візитка”. Зберегти під іменем Візитка_Прізвище у папці D:\Students\1_kurs\.

Високий рівень

9.    Використовуючи команди меню Правка→Найти та Правка→ Заменить виконати завдання у тексті документа Реферат_Прізвище:
1.    знайти слово «комп’ютер»;
2.    знайти слово, яке починається сполученням літер «інфо»;
3.    знайти цифру «3»;
4.    замінити в документі всі слова «тобто» на «або»;
5.    вилучити в документі всі символи абзацу. Зберегти документ Реферат_Прізвище та закрити його.
10.    Створити новий документ, в якому оформити бланк резюме. Зберегти його як шаблон документа під іменем Шаблон_Прізвище.


Контрольні запитання


1.    Як запустити програму Writer?
2.    З яких елементів складається вікно програми Writer?
3.    Яку стандартну назву має документ?
4.    Як створити новий абзац у текстовому документі?
5.    Які є способи відображення документа на екрані?
6.    Як створити новий текстовий документ?
7.    Як відкрити існуючий документ?
8.    Як зберегти на диску текстовий документ?
9.    Як визначити кількість сторінок в документі?
10.    Для чого використовуються шаблони?
11.    Як створити новий документ на основі стандартного шаблону?
12.    Як створити новий шаблон?

Надіслав викладач інформатики Дніпровського району Бикова Маргарита Валентинівна

Плани конспектів уроків з інформатики 11 класу скачати, підручники та книги безкоштовно, розробки уроків з інформатики онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Створення документів іноземними мовами > Створення документів іноземними мовами. Практикуми, лабораторні, кейси