KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Природні ресурси

Презентація до уроку з предметуЕкономіка, 2 клас.
Тема: Природні ресурси.

Konom (4).jpg

Природні ресурси-це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини.

Класифікація природних ресурсів:
Природні ресурси класифікують за різними критеріями:
1)  приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні, кліматичні );
2)  можливістю відтворення в процесі використання:
невичерпні(внутрішнє тепло Землі, сонячна радіація, енергія прибою, припливів і відпливів, падаючої води, вітру та ін.);
вичерпні відновлювані(фунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі, лікарські рослини, рослинне паливо тощо);
вичерпні невідновлювані: мінеральна сировина, будівельні матеріали. Конспект_до_теми_-_Домашні_господарства_і_підприємства_у_ринковій_економіці
3) Відповідно до свого призначення щодо використання людиною(енергетичні, сировинні й допоміжні промислові, їстівні (харчові, кормові, питні), оздоровчі, культурно-естетичні)
4) територіальні ресурси (світові (глобальні) та національні (зв’язані з певною територією)
Є два основні види оцінки: технологічна (або виробнича) та економічна:
Економічна оцінка природних умов і природних ресурсів - це їх вартісний вираз. Вона виникла з потреб господарства, якому необхідні не лише знання про кількості та якості природних ресурсів, їхні особливості, а й вираження їх у вартісних показниках, які можна використовувати в проектуванні та управлінні господарством;
технологічна оцінка виявляє ступінь придатності тіл або явищ природи для того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання.
Виділяють три типи рекреаційних ресурсів:

  • природні;
  • історико-культурні;
  • соціально-економічні.

Під природними рекреаційними ресурсами слід розуміти фактори, речовину і властивості компонентів природного середовища, які володіють сприятливими для рекреаційної діяльності якісними та кількісними параметрами і служать або можуть служити для організації відпочинку, туризму, лікування і оздоровлення людей. До них належать лікувальні та оздоровчі фактори багатоцільового призначення (ліси, лікувальні кліматичні місцевості, поверхневі води), лікувальні речовини (мінеральні води, грязі, озокерит), а також рекреаційні властивості гірських і передгірських ландшафтів, заповідних територій.
До природних ресурсів загальнодержавного значенняналежать:

а) територіальні та внутрішні морські води;

б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

в) атмосферне повітря;

г) підземні води

ґ) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;д) лісові ресурси державного значення;

е) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

є) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони тощо.
Природні ресурси є матеріальною базою виробництва, постійно споживаються ним і вимагають свого повного відновлення у натуральній формі. А відтак для забезпечення безпосереднього суспільного відтворення процес праці, зв’язаний з підготовкою природних елементів до включення у господарський оборот, повинен бути безперервним. Цей процес здійснюється у сфері як матеріального, так і нематеріального виробництва: капітального будівництва, сільського та лісового господарства, видобувної промисловості, рекреаційного господарства тощо .

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст  Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»

 

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Природні ресурси. > Природні ресурси.презентація уроку