KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 4 до теми: Природні ресурси

Презентація до уроку з предметуЕкономіка, 2 клас.
Тема: Природні ресурси.

Природні ресурси— це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини. Природні ресурси поділяються на ресурси неживої природи і ресурси живої природи.

Prd (2).jpg
Природні ресурси — сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства.
Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.
Надра. У широкому розумінні – земна кора, мантія та ядро Землі. У вузькому розумінні – верхня частина земної кори (в тому числі і під Світовим океаном), що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.
Вода, Н2O — прозора рідина без запаху, смаку і кольору; оксид водню.
Атмосферне повітря — це життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень.
Фауна — історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів.
Флора — сукупність усіх видів рослин, що ростуть на будь-якій території або що росли на ній в минулі геологічні епохи.
Альтернативні джерела енергії — це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі.
Людина використовувала ресурси (харчі, воду, повітря) з самого початку свого існування, однак на перших порах вона не докладала зусиль для їх відтворення. Наявність ресурсів визначала ареали розселення ранньої людини. Під ресурсами для простого відтворення доіндустріального суспільства розуміємо природні продуктивні сили традиційних багатовікових форм ведення господарства, коли переважно використовувались речовини, що не зазнали глобальної обробки — камінь, дерево, натуральні волокна тощо.
Індустріальне суспільство базується на природних ресурсах, потрібних не стільки для підтримання життя людей, скільки для виробництва товарів і послуг, що забезпечують більш розвинуті потреби окремих людей і суспільства. Переважна частина цих ресурсів використовується в процесі розширеного відтворення. Якщо з ресурсами попереднього типу пов'язане виділення людини з царства тварин, то використовувані сьогодні ресурси, насамперед енергетичні, забезпечили людині величезну потужність, ніби поставили її над природою. Діалектика суспільного розвитку, однак, полягає в усе більшому «включенні» суспільства в природу, в зрощенні з природою і послабленні залежності від неї.
Природні ресурси класифікують за різними критеріями:

  • приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо);
  • можливістю відтворення в процесі використання — на вичерпні і невичерпні

Детальніше -  в поданій презентації.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»

 

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Природні ресурси. > Природні ресурси.презентація уроку