KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 13. Ділові папери. Розписка

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 13. Ділові папери. Розписка

155. Прочитайте текст ділового папера. Дайте відповіді на подані після нього запитання.

                                                                              Розписка
Я, учитель української мови СЗШ № 39 Кравченко Олег Валерійович, одержав у завгоспа школи Петренка. Івана Федоровича 1 (один) мультимедійний проектор «Canon KLV-3» для використання в навчальному процесі протягом 2007-2008 н.р.
                        10.09.2007.                                                                                  Підпис.

Навіщо, на вашу думку, складають такий діловий папір?
• У якому стилі його складають? Чому?

• Пригадайте і назвіть основні ознаки офіційно-ділового стилю.

Розписка— діловий папір, у якому підтверджують факт отримання чогось (грошей, матеріальних цінностей) від іншої особи або установи назавжди чи на певний час.
Розписку пишуть від руки, в одному примірнику. У документі не має бути жодних виправлень. Після повернення отриманих на зазначений у розписці термін матеріальних цінностей розписку повертають тому, хто и склав.
Назва ділового папера (Розписка) є обов'язковою. У розписці зазначають, кому її видано, хто видав і у зв'язку з одержанням яких цінностей. Найменування матеріальних цінностей потрібно вказувати точно. Грошові суми записують цифрами, а в дужках літерами. Ліворуч під текстом зазначають дату, праворуч ставлять розбірливий підпис.
Як усі документи, розписку складають в офіційно-діловому стилі, якому властиві такі ознаки:
• усі слова вживають тільки в прямому значенні;
• тон викладу має бути нейтральним, емоційно забарвлених слів не вживають;
• використовують терміни, цифрові дані, чітко зазначають прізвища й дати.

156. Скориставшись поданим у вправі 155 зразком, від власного імені складіть одну з таких розписок:
• про одержання у вчителя інформатики маніпулятора «миша» на два тижні для індивідуального користування;
• про отримання у завгоспа школи відеокамери «Panasonic VHS NR-1762» для проведення зйомок під час екскурсії;
• про одержання у голови батьківського комітету класу 150 гривень із класного грошового фонду для придбання тлумачного словника до кабінету української мови.

• Поспостерігайте: дієслова якого часу вживають у текстах розписки. Чому?
Чи можна стверджувати, що фразеологізм підписуватися обома руками походить із мовлення діловодів? Розкрийте значення фразеологізму, складіть із ним речення.

157. Складіть від власного імені одну з таких розписок:
• про одержання у тренера шкільної спортивної секції волейбольного м'яча строком на три місяці;
• про отримання у вчителя музики електрогітари для проведення репетицій перед шкільним конкурсом «Наші улюблені пісні».

Попрацюйте в парах! Відредагуйте речення. Звіртеся з підказкою.
1. У тексті ділового паперу зустрічаються помилки. 2. Ця пропозиція дійсно заслуговує уваги. 3. Більша половина учнів нашого класу підписалася на цей журнал. 4. Ми готуємося до вечора в честь ювілею Івана Франка.
Підказка:
Неправильно                                           Правильно
 
Діловооо паперу.                                      Ділового папера.
Зустрічаються недоліки.                           Трапляються недоліки.
Заелуоооуоати уваги.                               Заслуговувати на увагу.
Більша половина.                                     Більша частина.
Підписати газету.                                      Передплатити газету.
У честь (когось або чогось).                      На честь.

• Визначте вид кожної з допущених помилок.
• Поясніть правопис закінчень іменників папір, документ у формі родового відмінка однини.

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.