KNOWLEDGE HYPERMARKET


РМ 9. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: РМ 9. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

168. Прочитайте текст. Значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком.
                                                                                  Українці
    Українці — одна з найбільших націй Європи та світу і друга за чисельністю поміж слов'янських. Це корінний народ, який здавна проживає на території України. У нашій країні нині налічують до 47 мільйонів осіб. З них понад 37 мільйонів становлять українці. Приблизно 15 мільйонів — представники інших народів: росіяни, білоруси, євреї, болгари, поляки та інші.
    Українці рівномірно населяють усю територію України. У низці областей (Волинській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Тернопільській) вони становлять від 90 до 96 відсотків усього населення. Значна частина українців мешкає за межами України: в Росії, Казахстані, Білорусі, Канаді, Польщі, Молдові, Бразилії, Румунії, Аргентині та інших країнах.
    У Київській Русі наших предків називали «русичами». У царській Росії вони мали назву «малороси», а їхню землю називали «Малоросія». У Східній Галичині, яка перебувала під владою Польщі й Австрії, українців іменували «русинами». Назва «українці» виникла понад 700 років тому. Її вживають як імення народу вже більше 200 років, а поширення вона набула в основному з XIX ст.
    Українці мають свої особливості у зовнішності, ментальності, традиційних заняттях тощо. Біологічну природу українців з'ясовує наука антропологія, яку розвивав український етнолог Федір Вовк.
                                                                                                                                                                  З книжки «Україна в словах».
• Визначте стиль тексту. Назвіть його стильові ознаки. Щоб переконатися у своїй правоті, звіртеся з таблицею.
Зберіть відомості про походження назви Україна. Ознайомте із зібраними  матеріалами  однокласників. У своєму повідомленні намагайтеся дотримувати наукового стилю.

Науковий.jpg


169. Прочитайте текст, визначте його тему. З'ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.
                                                                                Символи
  Символом називають умовне позначення якогось предмета, поняття чи явища. Символи можуть бути різні: державні, художні, наукові, народні, фольклорні та інші.
  Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
  Наукові символи — це умовні позначення величин або понять. Вони запроваджені в математиці, фізиці, хімії та інших науках. Наприклад, х символізує невідоме число. Формула Н2О позначає молекулу води.
  Художні символи використовують у літературі. Пори року стали символами людського життя. Весна уособлює дитинство та юність, літо відповідає молодості, осінню називають пору людської зрілості, зимою — старість. Шлях, дорога, стежка є символами прожитих людиною років.
  Особливо багатими є народні поетичні символи. Хмара символізує нещастя, гора й річка означають перешкоди. Калина, верба, тополя, голубка, горлиця уособлюють дівчину.
  Одне слово може символічно позначати різні явища. Калина виступає символом України, рідної домівки, дівчини, молодості, кохання й смутку. Це залежить від тексту, у якому вживають слово.
                                                                                                                                                                      З книжки «Україна в словах».
• Складіть і запишіть план тексту.
• За планом напишіть переказ тексту. Зберігайте ознаки наукового стилю. Як ви вважаєте, чи збігаються поетичні символи в різних народів? У відповіді використайте інформацію, одержану на уроках зарубіжної літератури. Назвіть кілька міжнародних символів.
Назвіть символи, використані на картині Ю. Шульги «Львів. Відродження». Витлумачте їх.

Символ.jpg


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.