KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розбір прислівника як частини мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Розбір прислівника як частини мови

366. Складіть і розіграйте діалог між двома драмгуртківцями, які діляться враженнями після свого виступу на шкільній сцені та обговорення виступу глядачами. Використайте подані в рамці вислови.

Розпочали вчасно; слухали якнайуважніше; роздивлялися щонайпильніше; сиділи тихо й непорушно; тривали довше, ніж розраховували; обговорювали зацікавлено; аплодували найгарячіше; обговорювали менш охоче; відгукувалися занадто схвально.

367. Складіть і розіграйте діалог між подругами, які за допомогою електронної пошти листуються зі своїми ровесниками, котрі мешкають за кордоном. Дівчата пояснюють, чим цікаве таке листування. Використайте подані в рамці вислови.

Спілкуватися найцікавіше; одержувати якнайчастіше; повідомляти більш доброзичливо; обговорювати щонайпалкіше; цікавитися якнайщиріше; домовитися більш конкретно.

368. Відредагуйте речення. Запишіть їх у відредагованому вигляді.
1. «Чи вірно ти поробив тестові завдання?» — запитався в мене учень з сусіднього класу. 2. Я порадив йому більш упертіше готуватися до контрольної роботи. 3. Коли в мене під рукою підручник, я почуваюся більш упевненіше. 4. Де можна попрацювать зі словниками? У бібліотечному залі читалки.
Підказка:              
 
Неправильно                                                       Правильно 

Вірно поробив.                                                     Правильно виконав.
Більш правильніше.                                             Правильніше.
Учень уперто готувався до переказу.                   Учень наполегливо готувався до переказу.
Словник завжди в нього під                                 Словник завжди в нього
рукою.                                                                 напохваті.

369. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники.
1. Що більше спиш, то ... живеш. 2. Легше впасти, ... встати. 3. Що вище злетиш, то ... впадеш. 4. Найбільше знати означає ... відпочивати. 5. Орел літає найвище, а хрін росте ... .
Довідка: Найменше. Менше. Нижче. Найглибше. Важче.
• У записаних прислів'ях визначте антонімічні пари.
• Розкажіть про творення ступенів порівняння прислівників.
• Поясніть першокласникові, навіщо вживають у мовленні різні ступені порівняння прислівників.

370. Визначте в реченнях прислівники. Розберіть їх у вказаній послідовності.
1. І знов земля кипить у боротьбі (Л. Костенко). 2. А час летить усе скоріше (В. Сосюра). 3. Як живить вогнище руду суху солому, так нас годує мудрість повсякчас (В. Симоненко).

Послідовність розбору прислівника як частини мови:
• Прислівник, його загальне значення. На яке питання відповідає.
• Морфологічні ознаки: незмінна частина мови; розряд за значенням; ступінь порівняння (якщо є).
• Синтаксична роль (яким є членом речення).

Уперед несіть мене, вітрила! (В. Еллан-Блакитний).
Зразок усного розбору:
Уперед — прислівник, означає напрям руху, відповідає на питання куди?, незмінне слово, місця дії, у реченні є обставиною.
Зразок письмового розбору:
Уперед — присл., напрям рух, куди?, незм., місця дії, обст.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.