KNOWLEDGE HYPERMARKET


Способи порівняння прислівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Способи порівняння прислівників

353. Прочитайте прислів'я, подані в двох колонках. Визначте, якими частинами мови є виділені слова.

Ступені1.jpg
• Визначте ступені порівняння виділених прикметників і прислівників.

Прислівники на -о (е), як і якісні прикметники, від яких вони утворені, мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Найвищий.jpg


354. Прочитайте. Визначте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.
1. Рідний край щиріш любити научає нас розлука (Леся Українка). 2. Ти знову обійдеш всі рідні місця, і сонце тобі усміхнеться тепліше. Там думи ясніють і дихать вільніше, там туга зникає і квітнуть серця (І. Коваленко). 3. Я все люблю в своїм краю, найбільше — матінку свою (М. Сингаївський). 4. Є край, де найкраще співають пташки і квіти цвітуть, наче диво (Л. Пилип'юк).
• Чи від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння? Поясніть.

355. Проаналізуйте таблицю. Визначте в реченнях прислівники різних ступенів порівняння. Випишіть їх, виділіть формотворчі суфікси та префікси.
Творення ступенів.jpg
1. Швидко біжать поїзди степами, швидко пливуть кораблі морями. Ще швидше летять літаки попід небесами. Але найшвидше летить материне серце (І. Багряний). 2. Ми не забудемо з літами, стежки торуючи свої: немає правди вище мами і вище совісті її (Л. Талалай). 3. Найвірніше й найсильніше любить нас тільки мати (Народна творчість). 4. Навіть вмитися сльозами теж найкраще біля мами (М. Людкевич). 5. Все минуще — суще і пропаще, а себе тримати — щонайважче. Та хто забув про суще і грядуще, той має мізкувати щонайдужче (І. Драч). 6. У цих рядках талант поета виявився найбільш повно (з підручника).

356. Прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння запишіть у дві колонки.
Веселіше, дотепніше, найдосконаліше, щонайрішучіше, більш чітко, якнайменше, менш потужно, якнайпривабливіше, нижче, найбільш докладно.

357. Прочитайте, визначте прислівники вищого та найвищого ступенів.
 Під ногами в Олеся лагідно потріскував лід. Хлопець ліг долілиць, притиснув скроню до криги й почав якнайуважніше розглядати дно. Ось карасик пливе. Хлоп'я солодко зойкає, щільно, а тоді ще щільніше припадає до криги.
 Раптом поміж куширем промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз близько, ближче, найближче, пригледівся і застогнав здивовано: «Щука!» У зубах у неї тремтіла пліточка.
 — Пусти, — видихнув Олесь і сильно, а тоді сильніше ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулась. Хлоп'я підхопилося і стало щонайдужче гатити підбором у те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода.
 Біля школи теленькнув дзвоник. Олесь сидів поруч зеленої калюжі і плакав.
                                                                                                                                                                                   (За Григором Тютюнником).
Усно перекажіть уривок. Додайте самостійно складене закінчення про те, як щука заговорила людським голосом і що з того вийшло. Уживайте прислівники вищого й найвищого ступенів.

358. Від поданих прислівників утворіть усі можливі ступені порівняння.
Зразок: Дружно — дружніше, більш дружно, менш дружно, найдружніше, якнайдружніше, найбільш дружно, найменш дружно.
Обережно, тактовно, делікатно.
• Складіть висловлювання «Як потрібно жартувати». Використайте утворені форми ступенів порівняння прислівників.

359. Перепишіть, на місці крапок уставте дібрані з довідки прислівники. Формами якого ступеня порівняння вони є? Розберіть їх за будовою.
1. Під великим деревом і грибу ... . 2. Цвях витягнути ніж забити. 3. Завжди говорити ніж робити. 4. Що швидше зловиш вовка, то ... шкоди він завдасть. 5. Добру вість чути далеко, але лиху — ... .
Довідка: Легше. Важче. Менше. Далі. Просторіше.

360. Перепишіть прислів'я, від поданих у дужках прислівників утворіть прислівники найвищого ступеня порівняння. Розберіть прислівники за будовою.
1. Свій хліб годує (певно). 2. (Швидко) висихає сльоза. 3. Перші кроки даються (важко). 4. Доброго навчитися (тяжко). 5. Неук (багато) трісок робить.
• Розкрийте значення вислову «Найважче бороться з собою самим». Уживайте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.

361. Прочитайте. Визначте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння. Назвіть прислівники, від яких їх утворено. Чи ці слова спільнокореневі?
1. Краще правду раз переболіти, як неправду в пазусі ховати (І. Франко). 2. А найкраще мені поміж них — моїх тихих задуманих книг (І. Драч). 3. Хоч сонце у вечір і впало, а світла менше не стало. Менше не стало світла, бо соняшники розквітли! (М. Павленко) 4. На гіллястому дереві птахів найбільше. 5. Як свій пес укусить, то найгірше болить (Народна творчість).

При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках:
• [г], [к], [з] при сполученні з суфіксом -ш- змінючється на [жч]: дорого — дорожче; важко — важче; низко — нижче.
• [с] змінюється на [шч] (на письмі щ): висо[к]о — ви[шч]е (на письмі — вище).
Суфікси -ок-, -ек-, -к-, -ик- за творення форм ступенів порівняння звичайно випадають: глибокий — глибший; далекий — дальший.
Деякі прислівники вищого й найвищого ступенів утворюються від прислівників з іншим коренем: добре — краще — найкраще.

362. Перепишіть. Визначте прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння. Назвіть звуки, які чергуються за їхнього творення.
1. Білі хвилі здіймались високо і знялися од вітру ще вище (Леся Українка). 2. Рипить корабель, стогне тяжко, здригається, наче конає, угору здіймається важко, ще важче уділ поринає (Леся Українка). 3. Я тяжко співаю, ще тяжче пишу (Д. Павличко). 4. Роботу цінують дорого, а роботу професіонала — найдорожче (з газети).
• Виділені слова передайте звукописом.
Складіть кілька рекламних гасел, уживаючи прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння. Якою, на вашу думку, має бути корисна реклама? Реклами яких товарів і послуг нам не вистачає?

363. Перепишіть, від поданих у дужках прислівників утворіть прості форми вищого ступеня порівняння. Підкресліть літери, що позначають приголосні звуки, які чергуються.
1. Лети все (високо) і вперед! (О. Лупій). 2. Коли сильний вітер у груди, бігти не треба, у землю треба (дужо) впиратися (Григір Тютюнник). 3. Приступила я до квітів (близько), всі лелії раптом затемніли, почали хилитись (низько, низько) (Леся Українка).
• Уявіть, що ваша комп'ютерна миша почала розмовляти і давати вам поради. Які ступені порівняння прислівників вона вживала б? Складіть від її імені монолог (усно).

364. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте чь- прислівники вищого й найвищого ступенів, розберіть їх за будовою.
1. Рідна мова в рідній школі! Що бр..нить нам чарівніш? (Олександр Олесь). 2. Наша мова сія щогодини ясніш! (В. Самійленко). 3. Найдужче цінував я хліб в ж..тті (М. Сіренко). 4. Нам в..лить наш дух ро..кутий з глибини т..сячоліть найсльніше спалахнути, найяскравіше горіть (І. Коваленко). 5. Найогидніші очі порожні, найгрізніше,мовчить гроза... . На світі той наймудріший, хто найбільше любить життя (В. Симоненко). 6. Щасливі раби найбільше ненавидять свободу (Народна творчість).
• Виділені в реченнях слова передайте звукописом.
• Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

365. Розкрийте значення фразеологізмів. Складіть із ними висловлювання «На багатолюдних вулицях міста».
1. Обережніше на поворотах! 2. Збоку видніше. 3. Дешевше за дірку від бублика. 4. Краще тепер, як у четвер. 5. Подалі від спокуси. 6. Тихіше води, нижче трави.
• Доберіть назву до фотографії, уживаючи прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.
Вулиця.jpg


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.