KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинамиПро те, за яких умов відокремлюються обставини, та про їхню роль у мовленні

Пригадайте!Який другорядний член речення називається обставиною? За яких умов відокремлюються дієприслівникові звороти?


302Прочитайте речення. Знайдіть обставини, виражені дієприслівниковими зворотами й одиничними дієприслівниками. Чи залежить відокремлення
обставини
від позиції її стосовно означуваного слова? Зробіть висновок, за яких умов відокремлюються обставини.
1. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до Бугу (Я. Качура ). 2. Почувши кроки, пташина повернула голівку до нас, вчаїлась (М. Стельмах). 3.1 тільки я, обдираючи ноги, скотився з липи, як на землю стіною обвалилася злива (М. Стельмах).
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.159-1.jpg

 
За бажанням автора може також відокремлюватися обставина, виражена іменником з прийменниками всупереч, наперекір, попри, на випадок, на відміну від, у зв'язку з, внаслідок, завдяки, згідно з, відповідно до, подібно до тощо.


Зверніть увагу!
У виділений комами дієприслівник або дієприслівниковий зворот не повинні включатися сполучники, які не стосуються їх.

Наприклад: Він підвівся і, не прощаючисьись, вийшов з хати.

                                             –·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·–·

У цьому реченні сполучник і  з'єднує однорідні присудки, а отже, не стосується дієприслівника і не відокремлюється з ним.

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.159-2.jpg


303 І. Прочитайте мовчки речення. З'ясуйте, чим виражені підкреслені обставини, яких слів вони стосуються. Поясніть умови їх відокремлення або невідокремлення.
II. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією відокремлені обставини.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.160.jpg
III. Доведіть, що в першому реченні кома ставиться після сполучника і, а не перед ним.


304 І. Прочитайте мовчки текст. З'ясуйте, що передає його заголовок - тему чи основну думку. Визначте засоби зв'язку речень у тексті. Чи є серед них дієприслівникові звороти?
II. Випишіть із тексту відокремлені обставини. Визначте, чим вони виражені та яких слів стосуються. Яка роль відокремлених обставин у тексті?

Метелики

Надзвичайно цікаво спостерігати за польотом метеликів. Пропливаючи повітряними «коридорами», вони дуже часто махають крилами. Так часто, що окремі помахи людське око побачити не спроможне. Наприклад, совки і павичеве око роблять до п'ятдесяти помахів на секунду. На відстані півметра політ метелика здається зовсім беззвучним, та коли він пролетить біля самого вуха, то, прислухавшись, можна почути звук дуже низького тону, що утворюється від руху крил.
На відміну від інших комах, у метеликів права і ліва пари крил під час помахів зближуються над тулубом і під ним. Над тулубом крила часто суміщаються одне з одним, іноді видаючи при цьому звуки. Передні й задні крила змахують одночасно, бо з'єднані спеціальною зачіпкою. Зближуючись, вони спочатку стикаються передніми краями, а потім усією площиною, ніби видавлюючи наявне між ними повітря. Здається, що метелики плавають, повільно вигинаючи крила (За Я. Цінгер).

III. Перекажіть усно текст, використавши виписані обставини.


305 І. До поданих дієприслівників додайте одне, два, а потім три залежні слова, поступово поширюючи дієприслівниковий зворот.
Зрозумівши, малюючи, поспішаючи, відійшовши, облітаючи.

II. З двома утвореними дієприслівниковими зворотами (на вибір) складіть і запишіть речення.


306 Два-чотири - всі разом!Поміркуйте, чому в першому реченні коми стоять перед і після сполучника і, а в другому - лише після сполучника і.
1. Веслує літо в хмарну обологу по заводях просмоленим човном, і, натомивши у мандрівці ноги, лягає день спочити за селом (Є. Гуцало).
2. Василько пірнув по шию і, відчувши під собою холодну глибочінь, усім тілом повернувся до берега (Гр. Тютюнник).


307 І. Укажіть у реченнях обставини, виражені одиничними дієприслівниками. Поясніть, що означають ці дієприслівники та як це впливає на відокремлення обставин. Випишіть речення з відокремленими обставинами, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Вранці прокинувшись ми побігли до озера вмитись (Я. Стельмах). 2. Життєву путь свою нерівно і хитаючись верстав я (М. Рильський). 3. Остап стояв вагаючись (М. КоцюбинськийКінь відпочивши бадьоро вистукував копитами по лункій дорозі (Петро Панч). 6. Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко). 7. Над висотою ракети хотіли сягнути неба, і знесилившись гнулися і вмирали, розсипаючись холодним сяйвом (О. Гончар).

II. Схарактеризуйте в реченнях присудки за будовою.


308 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені обставини та слова, яких вони стосуються. Поясніть умови відокремлення або невідокремлення обставин.

1. Стомившись день схиливсь на плечі (Л. Гудзь). 2. Спізнавши мову плакали німії, і раб стрічав надію в безнадії (А. Малишко). 3. Горобці ганяючись один за одним шугали в гіллі й оббивали крильцями листя (Гр. Тютюнник). 4. Цокотять обмерзлими кігтями кури у сінях і висвистуючи крильми злітають на сідало (Гр. Тютюнник). 5. Усяка пташечка радіючи співала (Л. Глібов). 6. Сікач незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги дуже швидко бігає (Остап Вишня). 7. Вона не звикла сидіти склавши руки (І. Нечуй-Левицький).8. Не взявшись до сокири не зробиш хати (Нар. творчість).
II. Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.


Мовленнева ситуація.
Одного разу Іринка розповідала своїй подрузі, як вона доглядає за садом. У цій розповіді було таке речення: «Поливаючи клумбу нагрітою на сонці водою, квіти гарно ростуть». У відповідь подруга пожартувала: «Уперше чую, - сказала вона, - що квіти самі вміють поливати клумбу!».
Чому подруга мала змогу так пожартувати? Як мусила розповісти подрузі Іринка про свою роботу в саду?


309Знайдіть речення, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів. Відредагуйте ці речення. Поясніть суть помилок.
1. Додивившись цікавий фільм, настав вечір. 2. Виступаючи на концерті, зал уважно слухав виконавця. 3. Біля води ростуть, нахилившись до неї, верби. 4. Побачивши маму, Оленка усміхнулася. 5. Вийшовши з машини, несподівано пішов дощ. 6. Прокинувшись від шуму, я побачив перед собою нашу собаку. 7. Під'їжджаючи до лісу, несподівано вискочив вовк.


310 Доберіть до поданих речень синонімічні з відокремленими обставинами. Простежте, як це вплинуло на зміст речень. Утворені речення запишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Батько провів нас і взявся до роботи. 2. Марійка поговорила по телефону і поклала трубку. 3. Вони зрозуміли один одного, хоча не промовили жодного слова. 4. Я не братиму участі в дискусії, якщо не знаю проблеми. 5. Женя здивується, коли побачить нас.


311 Складіть і запишіть три речення, використавши в ролі відокремлених обставин подані сполучення слів. Укажіть, чим виражені ці обставини.
Незважаючи на пізню годину, починаючи з квітня, згідно з рішенням, відповідно до наказу, всупереч бажанню.


312 Попрацюйте в парах. Складіть кожен по три речення з відокремленими обставинами. Продиктуйте по черзі речення один одному. Перевірте написання. Поясніть роль відокремлених обставин у складених реченнях.


313 Складіть і запишіть з кожним дієприслівником по два речення (у художньому й науковому стилях), у яких би ці слова виступали відокремленими обставинами.
Знаючи, мандруючи, підбігши, засміявшись.


314 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки і розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені обставини та присудки. Обґрунтуйте розділові знаки.
1. Вже вечір в спину дневі дише заливши фіолетом даль (Д. Іванов). 2. Привівши конягу в ліс я думав ще назбирати грибів але допавшись до книги забувся і про гриби і про конягу і про ліс (М. Стельмах).3. Климко пов(и, е)рнувся до куреня узяв (плащ)палатку і (с, з)ціпивши од напруги зуби одірвав од неї чималий клапоть (Гр. Тютюнник). 4. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодпихавши по вітру гарно поплили (І. КотляревськийГойдаючись тіні в годині в(и, е)чірній з промінням сріблястим свавільно злились і хвильку побувши у дружбі (не)вірній безжурно і ле(х, г)ко (на)вік рознялись (Г. Чупринка). 6. Дніпро тече повільно величаво розливаючись безліччю рукавів (О. Гончар).7. Верби (з, с)схилившись над Дінцем розчісують коси зелені (В. Сосюра). 8. Улан присів до столу не роздягаючись (Г. Тютюнник). 9. Незважаючи на лютий холод Шовкуна все більше хилило на сон (О. Гончар).
II. Виділені слова розберіть за будовою, поясніть їх написання.


315 Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть усі члени речення. Поясніть вивчені орфограми і пунктограми.
Дівчина стояла нахилившись над щойно зв'язаним снопом і показуючи серпом перед собою пильно дивилася на колосся і усміхаючись стежила, як те колосся колисалося гойдалося наче танцюючи наче востаннє ведучи свій танець на лоні матері-природи. Захоплена якимось дивним почуттям дівчина защебетала коломийку і пішла кружляти танцювати не звертаючи увагу на колючу стерню. Інші женці заворожені грою невидимої музики покидали роботу і теж пустилися в танець (В. Верховинець).


316 Перекажіть сюжет одного з фільмів, використавши в тексті відокремлені обставини (у тому числі дієприслівникові звороти як засіб зв'язку речень).


317 Уявіть, що ви лектор. Складіть і запишіть план виступу перед аудиторією на тему «Відокремлені обставини». Доберіть відповідні приклади.


Висновки.
1. При визначенні відокремлених обставин принципову роль відіграє морфологічний спосіб їхнього вираження. Як правило, відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом і одиничним дієприслівником.
2. На письмі відокремлені обставини виділяються лише комами.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування з української мови, українська мова для 8 класу, підручники та книги безкоштовно

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.