KNOWLEDGE HYPERMARKET


Самоперевірка: Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Самоперевірка до предмету Історія України, 9 клас
Тема: «Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.»

Контрольна робота з історії 9 клас
1 семестр


2 варіант


Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Сукупність найважливіших уявлень про перспективи свого розвитку, що підтримується переважною більшістю національної спільноти.
А. нація
Б. національний рух
В. національне відродження
Г національна ідея


Яка подія відбулася на українських землях у грудні 1825-січні 1826 р.?
А. повстання Чернігівського полку
Б. діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
В. повстання Устима Кармалюка
Г «Київська козаччина»


У якій країні найраніше відбувся промисловий переворот?
А. у Німеччині
Б. в Італії
В. у Нідерландах
Г в Англії


Який регіон західноукраїнських земель був відібраний Австрією в 1774 р. в ослабленій Османській імперії?
А. Східна Галичина
Б. Буковина
В. Закарпаття
Г Волинь


Які з наведених подій мають відношення до Французької революції 1789-1794 рр.?
Страта Людовика XVI
Скликання Генеральних штатів
Втеча Луї Філіпа Орлеанського
Віденський конгрес
Якобінська диктатура
Повалення монархії
Обрання президентом Наполеона ІІІ


А. 1 2 5 6
Б. 1 2 3 6
В. 2 3 5 7
Г 2 4 6 7


У якому році відбулася описана подія?
Вважаю своїм обов’язком доповісти, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який називає себе Капністом
А. 1796
Б. 1788
В. 1791
Г. 1785

Коли вийшла друком «Енеїда» І. Котляревського?
А. 1798
Б. 1788
В. 1791
Г. 1785

Angl5-30323023-035.jpg

Які ідеї містила «Книга буття українського народу» - програмовий документ Кирило-Мефодіївського товариства?
Автономія у складі Росії
Створення спілки християнських народів
Ліквідація кріпацтва
Здійснення революції
Ліквідація католицизму
Центр федерації - Київ


А. 2 5 6
Б. 1 2 6
В. 2 3 5 
Г 2 4 6 


Установіть відповідність між датами та подіями.
1 Харківський університет                                    А. 1848
2 Заснування Головної Руської ради                    Б. 1825
3 Повстання декабристів                                      В. 1805
4 Утворення Кирило-Мефодіївського товариства    Г. 1846


Високий рівень
Установіть хронологічну послідовність подій.
А. Відкриття Київського університету
Б. Аграрна реформа Йосипа ІІ
В. Вихід альманаху «Русалка Дністрова»
Г. Утворення Малоросійського товариства


Порівняйте український та італійський національні рухи в середині ХІХ ст.


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмітрієвим В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас > Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. > Узагальнення. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Задачі та вправи,самоперевірка