KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ступені порівняння прислівників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Ступені порівняння прислівників


Техніка на службі в людини
225.    Пригадайте вивчене в шостому класі про ступені порівняння прикметників. Чи від усіх прикметників вони утворюються?


226.    І. Зробіть звуковий запис слова вологість. Прослухайте, потім прочитайте текст «Для чого слугує кондиціонер?». До якого типу і стилю мовлення він належить?


1Сволок — балка, яка підтримує стелю.

Для чого слугує кондиціонер?
Взимку приміщення потрібно обігрівати. Найкраще це робиться за допомогою централізованого опалення. Влітку ж, навпаки, щоб у домі було свіжіше й прохолодніше, вмикають кондиціонер. Іноді й обігріти приміщення можна за допомогою кондиціонера.


Кондиціонер підтримує задану температуру і вологість повітря в приміщенні. У країнах із надто жарким кліматом кондиціонери життєво необхідні. Тільки завдяки їм тут можна нормально почуватися і працювати. У театрах, готелях, крамницях — скрізь, де використовується кондиціоноване повітря, люди почуваються краще й комфортніше, ніж у приміщеннях, не обладнаних кондиціонером (Із кн. «Все про все»).


II.    Дайте відповідь на запитання в заголовку до тексту. Усно складіть речення зі словами в рамці.
III.    Випишіть виділені прислівники. Від яких частин мови вони утворені? Яку міру ознаки виражають?


Прислівники, утворені від якісних прикметників, можуть мати ступені порівняння: Автобус їде швидко, поїзд — ще швидше, але найшвидше летить літак.


227. Розгляньте таблицю і з'ясуйте, як творяться ступені порівняння прислівників, ужитих у тексті «Для чого слугує кондиціонер?».
 
Творення ступенів порівняння прислівників


Ukrmova7-bondarenko-27.jpg


Ukrmova7-bondarenko-28.jpg


Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників.
234.    І. Утворіть від поданих прислівників усі форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Від яких прислівників форми ступенів порівняння не утворюються і чому?


Зручно, тихо, назавжди, сухо, пізно, ощадливо1, гірко, погано, обережно, бадьоро, натщесерце2.

II. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.


235.    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть текст українською мовою. Підкресліть прислівники вищого і найвищого ступенів, поясніть, як вони утворені.


Перелет птиц
Тысячи птиц большими и маленькими стаями тянулись к югу. Они то поднимались вверх, то опускались вниз. Выше всех летели гуси. Тяжело махая крыльями, они оглашали воздух своими криками. Ниже их, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки (За В. Арсеньєвим).


Вечір над Дніпром

136. І. Прослухайте текст; уявіть змальовану в ньому картину. Визначте тип і стиль мовлення, вкажіть у тексті характерні ознаки стилю.


II. Зробіть звуковий запис слів тінню, дзвіницях. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.


Сонце вдарило з-за лісу червоним промінням на київські гори. Широка зелена Оболонь і Поділ вкрились тінню й потемнішали.


Виразніше виступили високі смужки київських гір під ясним чистим небом, обсипані збоку червонястим промінням. Тисячі вікон, позолочені хрести та бані церков ніби зайнялись і запалали. Від них посипались пучки золотих стрілок. На дзвіницях неначе горіли червоним золотом хрести та маківки,  наче плавали високо-високо понад горами в синьому небі, ніби линули якісь казкові золоті птиці.


Вид на Київ став якийсь фантастичний. Здавалось, ніби на горах з'явився міраж,  сплетений з чудових тонів, з блиску, золота, рожевої імли та сонячного проміння.


1Ощадливо — рос. экономно.

2Натщесерце — рос. натощак.

Сонце спустилося ще нижче над лісом і почало ховатися десь у сивих борах. Оболонь, луки й Поділ ніби занурювались1 у тінь ще глибше.


Київські сизі гори стали фіолетові. Золоті бані й хрести ніби жевріли, як згасаючий жар, горіли без проміння. Усе облилось делікатними фіолетовими відблисками. За Києвом і за Дніпром небо від низу темнішало, синішало. Сонце неначе впало десь у бір. Кольори на Києві згасали. Огонь на вікнах і золотих банях потроху2 щезав.
Надворі сутеніло й поночіло. Ніч впала на Дніпро, на гори,— і зникли й потонули в темряві всі чуда дивного міражу (За І.Нечуєм-Левицьким).


III.    З'ясуйте різницю в значенні слів червоний і червонястий. Доберіть синоніми до слова щезати в останньому реченні передостаннього абзацу. Поясніть правопис слів проміння, київські, потемнішали, (в) синьому, з'явився. Складіть словосполучення з дієсловами в рамці (усно).


IV.    До якої частини мови належать слова темнішало, синішало (небо)? Доберіть до них спільнокореневі прикметники, утворіть і запишіть із ними словосполучення зі словом небо.


V.    Визначте, до яких частин мови належать виділені у тексті слова, в якій формі їх ужито. З'ясуйте відмінності між виділеними в тексті словами й записаними вами прикметниками.


Не слід плутати прислівники вищого і найвищого ступенів з однозвучними прикметниками середнього роду у формі називного відмінка вищого і найвищого ступенів.

Прислівник

Найцікавіше (я к?) письменник розповідав про роботів.

відповідає на питання   я к?; 

відноситься до дієслова; у реченні є обставиною.

Прикметник

Це було найцікавіше (я к е?) оповідання про роботів.

відповідає на питання яке?;

пояснює іменник; у реченні є
означенням.


   
237. Закінчте речення прислівниками у простій і складеній формах вищого ступеня.
1. Одна лампа світить яскраво, а три світитимуть ... . 2. У цьому кріслі зручно, а в тому — .... 3. Добре відпочивати в горах, але на морі — .... 4. Грати в теніс корисно, а плавати... . 5. Я почувався впевнено, а мій друг.... 6. Я пірнаю..., ніж Саш¬ко. 7. У квартирі просторо, а в приватному будинку... .


1Занурюватися— рос. погружаться, окунаться.

2Потроху — рос. понемногу.

Зіставте просту форму вищого ступеня порівняння прислівників в українській і російській мовах і зробіть висновок про схоже й відмінне.
Українською    Російською
глибше    глубже
дорожче    дороже
ближче    ближе
пізніше    позже
тугіше    туже
суворіше    строже
голосніше    громче
густіше    гуще
частіше    чаще
простіше    проще
гіркіше    горче
швидше    быстрее
смачніше    вкуснее
тонше    тоньше
менше    меньше
II. Перекладіть і запишіть сполучення дієслів із прислівниками українською мовою.


Видеться чаще, платить дороже, купить дешевле, нарезать тоньше, есть меньше, ехать быстрее, прыгнуть выше, бросить дальше, прибежать раньше всех, говорить резче, нырнуть глубже, задержаться дольше, убрать чище.


239. Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть форми вищого ступеня порівняння прислівників однією лінією, прикметників — двома.


1. Солнце греет всё теплее, небо стало как будто глубже и выше. 2. После грозы воздух свежее, птицы щебечут громче и веселее. 3. Солнце ниже клонится к закату, небо становится всё ярче. 4. Чтобы легче было преодолевать высоту, они шли налегке. 5. На этом уроке мы узнали намного больше.


240. До поданих прислівників доберіть антоніми; утворіть від них прислівники вищого ступеня і складіть із ними речення. Поясніть звукові зміни в словах.


Зразок. Мілко — глибоко — глибше. Озеро Байкал глибше, ніж озеро Синевир.
Низько, широко, далеко, легко, погано, дешево, рідко.

241.    Розгляньте малюнок. Складіть розповідь на тему «Прогулянка Києвом», використовуючи лексику вправи 236. Уживайте, по змозі, прикметники і прислівники вищого ступеня порівняння.

Ukrmova7-bondarenko-29.jpg

На Андріївському узвозі1 в Києві


242.    Знайдіть помилки у вживанні ступенів порівняння прислівників; поясніть їх причини. Запишіть відредаговані речення.


1. Андрій виконав завдання найшвидше за всіх.

2. Родичі запрошували приїжджати чаще.

3. Вчитель попросив читати більш голосніше.

4. Далі від берега було глубже.

5. На цьому пляжі людей було меньше.

6. Ниже в долині ще стояв туман (З учн. творів).Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.