KNOWLEDGE HYPERMARKET


Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини (1915-1917 рр.). Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини (1915-1917 рр.). Повні уроки


Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

закріпити вивчений матеріал та отримати системні знання про суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини протягом двох воєнних років

Задачі

 • навчитися працювати з історичними джерелами (висловлюваннями історичних особистостей)
 • навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу
 • запам"ятати основні дати уроку
 • записати та осягнути зміст основних термінів та понять уроку (визначаються вчителем)
 • закріпити вивчене

План уроку

 • Привітання вчителя та організаційний момент
 • Актуалізація опорних знань
 • Вивчення нової теми
 • Робота з джерелом
 • Закріплення вивченого
 • Узагальнення та враження від уроку
 • Домашнє завдання


Хід уроку

Привітання вчителя та організаційний момент

Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми розглянемо тему "Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини (1915-1917 рр.)". Це одна з останніх тем даного тематичного блоку. Запишіть її у зошит, будь ласка.

Актуалізація опорних знань

Учитель проводить міні-дискусію на тему "Початок Першої світової: становище України, основні бої та їх значення".

Вивчення нової теми

Становище на західноукраїнських землях
Військові дії на територіях Західної України погіршили становище національного руху. За словами М. Грушевського, у Галичині «польська адміністрація почала формальне гоніння на українську інтелігенцію. Без всякого приводу ловили, заарештовували всіх, з ким мали давні рахунки». У Львові голова військового трибуналу Загурський виносив численні смертні вироки як для української інтелігенції, так і для селян. На Закарпатті австрійська влада закривала українські школи. На Буковині військова адміністрація отримала наказ розстрілювати на місці тих, хто буде запідозрений у ворожих виступах проти держави.
Становище українського населення на австрійських землях, окупованих Російською імперією, було не кращим. На зміну австрійській адміністрації прийшла російська, на зміну полонізації - русифікація. Були утворені Львівська, Перемишльська, Тернопільська і Чернівецька губернії, об'єднані у військове Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з графом Г. Бобринським.

Робота з джерелом

Вступивши на посаду, Г. Бобринський заявив:
«Галичина і Лемківщина - споконвічно корінна частина єдиної великої Русі ...все облаштування має бути засновано на російських засадах. Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій».
Полонська-Василенко Н. Історія України. - К.: Либідь, 1992. - Т. 2.- С. 445.

1.    Які факти давали підстави Бобринському заявити, що корінне населення Галичини завжди було російським? Чи була така думка обґрунтованою?
2.    Як ви розумієте слова про те, що в Галичині російська адміністрація встановить устрій, «заснований на російських началах»?
3.    Поміркуйте, чому російська влада не захотіла зберегти на окупованих західноукраїнських землях українську мову та національну культуру. Зробіть висновки.


Для влади підозрілою була не тільки політична, але й культурницька діяльність української інтелігенції. Українські школи реорганізовувалися в російськомовні, хоча польські продовжували функціонувати безперешкодно. Були зруйновані національні організації, закриті всі українські журнали й газети, лише подекуди засновувалися видання російською мовою.
З метою викорінення українського національно-визвольного руху широко використовували метод депортацій. У 1914 р. було проведено 1200 арештів, після чого 578 осіб (серед них - 34 греко-католицьких священика) були вислані в глиб Росії. До самої революції перебував у в'язниці Суздальського монастиря митрополит Андрей Шептицький.

Андрей Шептицький . фото

Андрей Шептицький
Політика царату в Галичині викликала осуд навіть серед російської громадськості. Партія кадетів визнала право українців на культурне самовизначення. В липні 1915 р. на сесії Державної думи голова кадетів В. Мілюков заявив, що російський уряд «відштовхнув рідний нам український народ і затьмарив світлий лик визвольної війни». Різко критикували дії влади російські соціал-демократи та трудовики. Але далі обговорення українського питання справа не пішла.
Опорою Росії на Західній Україні стали організації москвофілів. У свою чергу, австрійці та німці підтримували польські, українські та литовські антиросійські організації.
Уряди провідних європейських держав розраховували на швидкоплинну війну. В арміях обох імперій українці воювали один проти одного. У складі австрійської армії була сформована перша в ХХ ст. українська військова частина — легіон Українських січових стрільців. Політичні режими як Австро-Угорської, так і Російської імперій ставили за мету розколоти й знищити український національно-визвольний рух.

Старшини УСС та січові стрільці. фото

Старшини УСС та січові стрільці

Хрест легіону УСС. фото

Хрест легіону УСС

Чертина офензиви австрійських армій в жовтні 1914. фото

Закріплення вивченого

Завдання для закріплення матеріалу
1.    Коли почалася Галицька битва?

2.    Як ви розумієте поняття «окупаційний режим»?

3.    Чому політичні режими і Російської, і Австро-Угорської імперій прагнули розколоти український національно-визвольний рух?

4.    Початок Першої світової війни - випадок чи закономірність?

Питання для обговорення в класі, групі

Підготуйте міні-проект «Українські національні формування у складі австрійської армії». Обговоріть його в класі.

Працюємо з текстом

Прочитайте оцінки війні та ставлення до неї представників різних політичних сил Росії у 1914 р. та дайте відповіді на запитання.
1. «Більшовицька фракція в IV Державній думі 26 липня 1914 р. виступила з декларацією, в якій заявила про „фальшивий патріотизм та необґрунтовані заклики до єднання народу з владою". Царський уряд звинуватив депутатів-більшовиків у державній зраді та за вироком суду у лютому 1915 р. вислав їх у Туруханський край на довічне поселення».
Хрестоматия по истории СССР. - М., 1988. - С. 113-114.

Туруханський край. фото

Туруханський край
2. «26 липня 1914 р. в Таврійському палаці на екстреному засіданні Державної думи лідери всіх поміщицько-буржуазних партій та лідер трудової селянської групи О. Керенський закликали населення країни об'єднатися навколо царя для успішного ведення війни».
Історія Української СРСР. - К, 1984. - Т. 5. - С. 323.
1.    Поясніть, чому в російському суспільстві існували різні точки зору щодо участі Росії у світовій війні.
2.    Поміркуйте, чию точку зору підтримувала більшість жителів Росії. Чому?
3.    Уявіть себе свідком тих далеких подій. Чи підтримали б ви чиїсь політичні погляди? Відповідь обґрунтуйте.

Контроль знань

1. Яка подія почалася 23 серпня 1914 р.?
А. Перша світова війна.

Б. Галицька битва.

В. Брусиловський прорив.

Г. Битва УСС на р. Стрипа.

2. Який термін відповідає визначенню: «У міжнародному праві вимога однієї держави до іншої, яка супроводжується певними погрозами у випадку її невиконання, - це...»?
А. Меморандум.

Б. Ультиматум.

3.    Визначте хронологічну послідовність історичних подій.
A. Початок Галицької битви.
Б. Вторгнення російських військ у Східну Пруссію.
B. Вступ російських військ у Львів.
Г. Битва січових стрільців на горі Маківка.

4.    Позначте відповідність історичних подій та дат, у яких брали участь січові стрільці.
A. Весна 1915 р.          1. Битва на горі Маківка.
Б. Вересень 1914 р.     2. Битва на Верецькому перевалі.
B. Серпень 1915 р.      3. Битва на р. Стрипа.
Г. Серпень 1916 р.       4. Битва поблизу Бережан.


Відкрите запитання
5.    Документ німецького генштабу від 1 грудня 1915 р.: «Кожен, хто в дійсності знає і розуміє географічне та економічне положення, у якому знаходиться Росія, свідомий того факту, що Велика Росія може існувати тільки через посідання багатої України... Тому Україну слід вважати серцем Великої Росії».
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996. - С. 103.


1.    Поясніть, чому в генштабі Німеччини стверджували, що Україна - серце Росії. Чи згодні ви з цією точкою зору?
2.    У чому були переваги економічного положення України?

Узагальнення та враження від уроку

 • Прийом 1. Підведення підсумків

Учитель самостійно підводить підсумки уроку або просить учнів йому допомогти, залучаючи їх до активної роботи у класі.

 • Прийом 2. Смайл-рефрексія

Учитель роздає картки-смайли із зображенням трьох типів облич (усміхнені, сумні та байдужі) та просить учнів підняти ту картку, яка найбільше відображує їх враження від урока та настрій у даний момент. Далі учитель дякує класу за роботу та виставляє оцінки учням, які брали активну участь у роботі на уроці.

Домашнє завдання

 • Опрацювати вивчену тему за підручником.
 • Створити опорні плани-схеми до наступного уроку.
 • За бажанням: знайти ілюстрації до наступної теми та бути готовими їх коментувати.

Відеоматеріал до уроку
Використані джерела

 • Урок на тему "Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австро-Угорщини (1915-1917 рр.)" Солдатенко Т. С., учителя історії Срібненської ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов Історія України. Навчальний посібник.- К., 2008
 • Полонська-Василенко Н. Історія України. - К.: Либідь.
 • Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996
 • posibnyky.vstu.vinnica.uaНад уроком працювали

Солдатенко Т. С.

Любименко В.В

Баннікова С.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас