KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання. В. Скотт «Айвенго».

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Тематичне оцінювання. В. Скотт «Айвенго».

УЗАГАЛЬНЮЄМО І ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ЗНАННЯ

1.    Чим уславився Вальтер Скотт у світовій літературі?
2.    Наведіть визначення історичного роману.
3.    У чому полягає своєрідність вальтер-скоттівського історичного роману?
4.    Що вміщує в собі поняття «історичний колорит»? За допомогою яких прийомів відбувається його творення в романі Вальтера Скотта «Айвенго»?
5.    На які групи можна поділити персонажів роману Вальтера Скотта «Айвенго»? Назвіть конкретних історичних осіб, зображених у творі, і персонажів, створених уявою письменника.
6.    Чому Айвенго обрав символом свого життя дуб, вирваний з коренем? Під яким девізом він виступав на лицарському турнірі в Ашбі?
7.    Які риси є визначальними в характері героїв роману Вальтера Скотта: Айвенго, Річарда Левове Серце, принца Джона, Седріка, Бріана де Буагільбера? Відповідь аргументуйте прикладами з тексту.
8.    Який вплив мали історичні події та соціальний статус на долі людей за часів середньовіччя? Наведіть конкретні приклади з роману.
9.    Якою мовою розмовляли представники різних верств населення Англії у XII столітті? Визначте, яку роль відігравав цей факт у творенні історичного колориту роману «Айвенго».
10.   Поясніть, чим приваблює сучасного читача роман Вальтера Скотта «Айвенго».
 

Як підготувати порівняльну характеристику літературних героїв
 
1.    Визначте місце кожного героя в художньому творі (головний він чи другорядний, позитивний чи негативний у зображенні автора).
2.    Пригадайте, які художні засоби використовуються для характеристики літературних героїв.
3.    Доберіть у вивченому творі (або творах) потрібні для відповіді факти.
4.    Порівнюючи літературних героїв, визначте у них спільне і відмЖне (у поведінці, вчинках, ставленні до інших людей, портретних характеристиках, соціальному стані, умовах життя тощо).
5.    Зверніть увагу на авторську характеристику кожного літературного героя (або вираження іншими засобами ставлення письменника до нього).
6.    Сформулюйте особисте ставлення до кожного з героїв.
7.    Складіть план порівняльної характеристики.
8.    За складеним планом, з опорою на текст підготуйте усну розповідь або письмовий твір (згідно із завданням).

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
1.    Напишіть невеликий твір на одну з тем:
«Уява автора відтворює епоху та її героїв» (Вальтер Скотт); «Найцікавіші сторінки роману «Айвенго» Вальтера Скотта»; «Найшляхетніший лицар Айвенго (за романом Вальтера Скотта)».
2.    Складіть порівняльну характеристику героїв роману Вальтера Скотта
«Айвенго» (на вибір):
Віфлред Айвенго і Бріан де Буагільбер; Річард Левове Серце і принц Джон;
Робін Гуд в народних баладах і Локслі в романі «Айвенго».

Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно, зарубіжна література тести, планування предметів 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.