KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання. Микола Гоголь, Райнер Марія Рільке

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Тематичне оцінювання. Микола Гоголь, Райнер Марія Рільке

АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ Відтворіть дух епохи
1.    Які події з історії України покладено в основу повісті Миколи Гоголя «Та-
рас Бульба»?
2.    Що зумовило виникнення козацтва в Україні? Спираючись на текст твору,
розкажіть про порядки і звичаї Запорізької Січі.


На прикладі родини Тараса Бульби визначте характерні прикмети українських звичаїв і національного колориту в наведених описах побуту, одягу козаків, їх ставлення до жінки, навчання синів. Що є визначальним у вдачі головного героя повісті? Як вплинули історичні обставини на формування характеру Тараса Бульби? Що вам стало відомо з повісті про систему навчання і виховання в Київській духовній академії? Як вплинула бурса на синів Тараса Бульби? Якими були прагнення Тараса Бульби? Поясніть, чому він вирішує відразу після приїзду синів їхати з ними на Січ.


Розкажіть про подорож Тараса Бульби з синами до Запорізької Січі. Які особливості українських звичаїв автор висвітлює в цьому епізоді? Яке враження склалося в синів Тараса Бульби про Запорізьку Січ із перших днів перебування там?
Розкажіть про особливості козацького життя в мирний час.
Як відтворив Гоголь козацькі звичаї у військових походах і битвах?
Наведіть приклади з тексту.
Який вплив на Гоголя справили народні думи та історичні пісні? Які їх ідеї та мотиви знайшли відображення в повісті «Тарас Бульба»? Знайдіть у тексті авторські міркування щодо Запорізької Січі, українського козацтва, мужності і відваги запорожців у битвах з ворогами, їх відданості рідному народові та християнській православній вірі.


Поміркуйте над прочитаним твором
Яке враження на вас справив епізод зустрічі Тараса Бульби із синами? Як ви гадаєте, чому саме з такої сцени розпочав свій твір Микола Гоголь? Розгляньте малюнок Тараса Шевченка «Зустріч Тараса із синами» і висловіть власну думку про те, чи відповідають зображені Шевченком герої тому, як пише Гоголь про них, їхні характери і зовнішність. Яку науку Тарас Бульба вважає за найголовнішу? Чому він відразу вирішив відправити синів на Запорізьку Січ?
Розкажіть, якою була доля жінки — дружини запорізького козака. Передайте почуття матері Остапа та Андрія після рішення її чоловіка зранку їхати із синами до Запоріжжя.


Зачитайте опис сцени прощання Бульби і синів з матір'ю. Що вас особливо вразило в цьому епізоді?
Про що думав старий Тарас та кожний із його синів під час подорожі до Запоріжжя? Чи відчувається різниця у характерах Остапа та Андрія? Визначте це, спираючись на авторські характеристики героїв на початку другого розділу.
Яку роль у повісті відіграє опис степу? Які кольори й відтінки переважають в наведених описах степу вдень та ввечері?
Виразно прочитайте опис денного степу і визначте, який основний образ проходить через нього. Окрім безмежжя, чим ще вражає гоголівський степ?


Як ви розумієте українське прислів'я «Степ та воля — козацька доля»? Яких людей і які характери мав породити степ? Чи можна вважати Тараса Бульбу та інших змальованих у повісті запорожців волелюбними і героїчними натурами?
На основі чого склалось у Тарасових синів враження про Запорізьку Січ як про спільний дім? Чим вони зайнялись у перші дні перебування там? Чому козаки вирішили виступити в похід проти польських гнобителів українського народу?

Розгляньте ілюстрації Є. Кибрика із зображенням Тараса Бульби та його синів і скажіть, чи такими ви уявляєте цих героїв.
Що сталося під Дубном? Що спричинило перехід Андрія до польського табору?
Як ви гадаєте, чи усвідомлює спочатку Андрій ганебність свого вчинку і чи міг він учинити інакше?
Перечитайте із шостого розділу розмову Андрія з польською панною. Прокоментуйте відповідь Андрія на нагадування полячки про його «обов'язок і заповіт» та авторські слова наприкінці розділу: «І загинув козак! Пропав для всього козацького лицарства!»
Чому Тарас Бульба виступив перед козаками з промовою? Зачитайте її і визначте найголовніші думки про сутність справжнього братства і товариства.


Які епізоди дев'ятого розділу повісті свідчать про високе військове мистецтво Тараса Бульби?
Якими словами під час важкого бою підтримував козаків Тарас? Що зближує ці епізоди з народною творчістю?
З якими словами помирали під час бою козаки? Виберіть із тексту вислови Бовдюга та Кукубенка і поясніть, що вони значили для них.
Чим вражають зовнішність і поведінка Андрія, коли він вступив в бій проти козаків на чолі польського гусарського полку?
Розкажіть про стан і вчинки Тараса Бульби, коли він побачив Андрія на боці ворога. Як ви оцінюєте вбивство Тарасом свого сина-зрадника?
 Як можна пояснити поведінку Андрія, коли, побачивши батька, «затрясся він усім тілом і раптом зблід»? Що виявилося тут — боягузтво, визнання своєї провини, розкаяння?


Як змальовує Гоголь сцену страти козаків? Що дає Остапові силу вистояти і героїчно померти?
 Розкажіть про те, як Тарас Бульба мстився за смерть Остапа і як сам загинув.
Розгляньте ілюстрації Є. Кибрика із зображенням Остапа перед стратою та смерті Тараса Бульби. Чи вдалося художнику відтворити гоголівський текст?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Підготуйте виступ на одну з тем (на вибір):
«Запорізька Січ і національно-визвольна боротьба українського козацтва проти загарбників»; «Побут і звичаї українців за часів козаччини»; «Одяг та озброєння запорізьких козаків»; «Запорізьке військо та його підрозділи».
Складіть плани II, VI, IX розділів повісті і підготуйте перекази одного епізоду з кожного розділу.
Підготуйте виразне читання промови Тараса Бульби про товариство, звертаючи увагу на логічні наголоси та паузи.
Випишіть цитати для характеристики образів Тараса Бульби та його синів Остапа й Андрія.


АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
Відтворіть дух епохи
1.    Про яких «незвичайних людей» Евальдові хотілося більше довідатися?
2.    «Це діялося в ті часи, коли в Південній Русі боролися за волю», — так почав своє оповідання автор-оиовідач. Які саме часи він мав на увазі?
3.    Чому оповідач вирішив «відразу зробити невеликий вступ»? Яку історичну довідку він навів?
4.    Визначте прикмети національного колориту в наведених описах занять Петра, його родини, їх побуту, ставлення до кобзаря та його пісні.
7.    Що допомогло зважитися на рішучі дії в боротьбі за волю і правду селянам з оповідання Рільке «Пісня про Правду»?
8.    Яку головну проблему порушує Рільке в оповіданні « Пісня про Правду » ?
9.    Чому кобзар Остап, в уявленні Рільке, рівний Богові?
10.   Як в оповіданні Рільке продемонстровано місце пісні в житті українського народу?

Як написати твір-роздум
1.    Прочитайте запропоновані теми і визначте ту, яка вас найбільше зацікавила.
2.    Поміркуйте, які питання або проблеми ви б хотіли висвітлити, і виділіть найголовніші, сформулюйте власні судження та оцінки.
3.    Доберіть матеріал, який допоможе розкрити тему (епіграф, цитати, приклади з твору, цікаві факти, авторські оцінки, висловлювання письменників тощо).
4.    Ретельно продумайте структуру твору і складіть його план.
5.    Напишіть твір спочатку на чернетці. Пам'ятайте, що цитати слід брати в лапки.
6.    Використовуйте для висловлення і доведення власних думок такі вирази: я гадаю; я вважаю; на мою думку; на мій погляд; мені здається що.
7.    Наприкінці роботи обґрунтовано й емоційно підведіть підсумки, використовуючи слова і словосполучення: отже; враховуючи сказане; із наведеного випливає тощо.
8.    Прочитайте і перевірте написане. Зважте, наскільки робота змістовна, обґрунтована, логічна. Подбайте про виразність мови твору (синоніми, епітети, точність висловів). Уникайте повторів.
9.    Перепишіть твір начисто.


ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
1.    Підготуйте усні повідомлення на теми: «Україна та її історія в творчості Миколи Гоголя»; «Україна та її історія в творчості Райнера Марії Рільке».
2.    Напишіть твір-роздум на одну з тем:
«Що означало бути справжнім козаком у Запорізькій Січі?»; «Рідні брати — різні долі» (про Остапа та Андрія — синів Тараса Бульби); «Пісня — це душа народу» (за оповіданням Р. М. Рільке «Пісня про Правду»).
5.    Які імена видатних козаків згадуються в оповіданні? Хто оспівував їх відвагу і вірність?
6.    Яку пісню виконав сліпий кобзар Остап? Яке враження вона спочатку справила на слухачів?
7.    Що сприяло тому, що загін озброєних селян вирушив до Чернігова?
8.    Як визначив Евальд основну думку оповіді?
Поміркуйте над прочитаним твором
9.    Який композиційний прийом використав Р. М. Рільке у побудові твору?
10.    Оповідання «Пісня про Правду» входить до циклу притч, які автор призначав «дорослим для дітей». Чому саме дітей він вважав вдячними слухачами?
11.    Чому оповідання називається «Пісня про Правду» ? Яку роль відіграє заголовок у цьому творі?
12.    Назвіть членів родини шевця Петра Якимовича. Які характеристики дає їм оповідач?
13.    Чому Олекса любив ходити у степ?
14.    Як зустрів Петро кобзаря Остапа?
15.    Про що йдеться у пісні, яку виконує сліпий Остап?
16.    Пригадайте, що таке народна пісня. Яке місце вона посідає в духовному житті народу, в його боротьбі за правду і волю?
17.    Яке виконання пісні підняло селян на боротьбу?
18.    Що вчинив Олекса під впливом пісні кобзаря? Як на його вчинок прореагували члени родини?
19.    Який висновок зробив Евальд після прослуханої оповіді? Як ви розумієте слова, сказані про Остапа: «Цей старий був сам Бог»?
20.    Пригадайте, що таке притча, і визначте, який повчальний зміст вміщує притча Р. М. Рільке «Пісня про Правду».
21.    Складіть план оповідання і коротко передайте його зміст за складеним планом.
22.    Потренуйтесь у виразному читанні пісні, яку виконує сліпий кобзар. Спробуйте тричі прочитати пісню, передаючи інтонації, перелічені в коментарі оповідача (скарга, докір, наказ).
 
УЗАГАЛЬНЮЄМО Й ПІДСУМОВУЄМО ПРОЧИТАНЕ
 
1.    Що спільного у ставленні Миколи Гоголя і Райнера Марії Рільке до української історії та відтворення визвольної боротьби в пісенній творчості народу?
2.    Який період національно-визвольної боротьби українського народу зображено у творах, наведених в цьому розділі?
3.    Що мріяли зробити Гоголь і Рільке, щоб пов'язати свою долю з Україною?
4.    Яку роль відіграють наведені описи й авторські характеристики персонажів у повісті Гоголя та в оповіданні Рільке?
5.    Які прийоми з героїчного народного епосу використав Гоголь у повісті «Тарас Бульба»? Наведіть приклади.
6.    З якими фольклорними героями можна порівняти образи Тараса Бульби та інших запорізьких козаків, зображених Миколою Гоголем?


Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

календарно-тематичне планування Зарубіжна література онлайн, книги та підручники із літератури, школяру 7 класу підготуватись до уроку

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.