KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання . Дж. Свіфт, А. Конан Дойль

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Тематичне оцінювання. Дж. Свіфт, А. Конан Дойль

АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
Відтворіть дух епохи
1.   У який час жив і писав свої твори Дж. Свіфт? Яким було його ставлення до державного устрою і суспільних порядків в Англії?

2.    Наведіть приклади сатиричного зображення дійсності в романі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера».

3.    Поясніть значення слів, ужитих Свіфтом у творі: «ліліпут», «тремексе-ни», «слемексени», «Блефуску».

4.    Які недоліки в житті своєї країни висміює автор, змальовуючи закони і звичаї Ліліпутії?

5.    Як автор зображує ставлення до війни, висловлює протест проти її жахливих наслідків? Наведіть приклади з тексту.

6.    Як висміяв Свіфт претензії правителів на світове панування? Визначте художній прийом, використаний автором для характеристики імператора Ліліпутії.
7.    З якою метою в Ліліпутії влаштовують придворні розваги? Що висміює письменник, змальовуючи канатних танцюристів?
8.    Над чим з англійської дійсності глузує Свіфт і які художні засоби використовує з цією метою?
Поміркуйте над прочитаним твором
9.    Визначте жанрову і змістову специфіку роману Дж. Свіфта «Мандри
Лемуеля Гуллівера».
10.    Чому автор у своєму творі змалював подорожі Гуллівера Я? різних країн? З якою метою Свіфт використав прийом розповіді від першої особи — самого Гуллівера — про його перебування в різних країнах?
11.    Які фантастичні елементи використав Свіфт у романі? Розкрийте підтекст казкового сюжету твору.
12.    Яку роль виконують засоби комічного в романі Свіфта? Назвіть їх і наведіть визначення.
13.    Чим відрізняється гумор від сатири? Визначте улюблений прийом Свіфта для викриття вад і недоліків у житті англійського суспільства.
14.    Як Гуллівер потрапив до країни ліліпутів? Чому він на прояв ворожості не відповів силою?
15.    Чому із часом змінилося ставлення ліліпутів до Чоловіка-Гори?
16.    Розкажіть, які порядки панують при дворі імператора Ліліпутії. Розкрийте сутність використаних письменником засобів їх осміяння.
17.    Чому ліліпути воювали з Блефуску? Які наслідки цієї війни?
18.    Яку роль відіграв Гуллівер у війні Ліліпутії з Блефуску? Чому він відмовився підкорити сусідню країну?
19.    Чи згодні ви з думкою, що причини описаної війни не варті виїденого яйця?
20.    Яку мету переслідував Свіфт, зобразивши країну Ліліпутію? Визначте, що приховується за використаною алегорією, і наведіть ще приклади іносказання при зображенні в романі явищ суспільного життя.
21.    Чи існують досі явища, висміяні Свіфтом? Чого може навчити сучасних читачів роман «Мандри Лемюеля Гуллівера», а від чого застерегти?
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
22.    Складіть план першої частини роману — про перебування Гуллівера в Ліліпутії і підготуйте короткий переказ змісту твору за складеним планом.
23.    Знайдіть у творі приклади використання сатири, гумору, іронії.

АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
1.    Коли була написана повість «Собака Баскервілів»? Розкажіть, з чого вона починається.
2.    Про що йдеться в другому розділі повісті — «Прокляття роду Баскервілів»? Перекажіть зміст давньої легенди про собаку Баскервілів і поясніть, як її сприймав сер Чарльз.
3.    Знайдіть у коментарі до тексту значення слів «реліквія», «містика» і прокоментуйте бесіду лікаря Мортимера з Холмсом про причину смерті Чарльза Баскервіля.
4.    Хто такий Генрі Баскервіль? Розкажіть, які дивні події сталися з ним у Лондоні.
5.    З чого почав розслідування Шерлок Холмс? Поясніть, чому п'ятий розділ повісті має назву «Три обірвані нитки».
6.    Чому Шерлок Холмс пропонує лікарю Вотсону їхати разом з баронетом до його маєтку? Зачитайте, які вказівки і поради Холмс дає своєму другові.
7.    Розкажіть, що ви дізналися про слуг Берриморів і сусідів сера Генрі.
8.    Як ви гадаєте, чому Шерлок Холмс переховувався на болотах, не повідомивши про це Вотсона?
9.    Зачитайте опис собаки, який переслідував сера Генрі. Що було в ньому незвичайного? Яку роль в історії з собакою зіграв Степлтон?
10.   Зробіть висновок, як взаємно доповнювали один одного Шерлок Холмс і лікар Вотсон у розплутуванні складної інтриги і злочинних намірів
Степлтона. Чи правомірно їх назвали «класичним детективним дуетом»? Свою думку обґрунтуйте.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
11.    Складіть план послідовних дій Шерлока Холмса у розслідуванні бас-кервільської історії.
12.    Підготуйте повідомлення про дедуктивний метод Шерлока Холмса, спираючись на текст.

  УЗАГАЛЬНЮЄМО Й ПІДСУМОВУЄМО ПРОЧИТАНЕ
1.    Що таке пригодницька література? Які жанри в ній переважають?
2.    Хто такий Джонатан Свіфт і чим він уславився у світовій літературі?
3.    Яким за жанром і структурою є твір Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»? Яку роль у ньому відіграють казкові, фантастичні елементи?
4.    Чому романи Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера» і Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» посіли виняткове місце у світовій літературі? У чому секрет популярності цих творів?
5.    Наведіть визначення термінів «гумор» та «сатира». Поясніть, яку роф вони відіграють у романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». Як сам письменник пояснює, що таке сатира? Якої ви думки про цей вислів?
6.    Які засоби і прийоми сатири використовує Дж. Свіфт у своєму творі?
7.    Що висміює Дж. Свіфт з англійської дійсності у своєму романі?
8.    Якими якостями наділяє письменник головного героя твору Гуллівера?
9.    Які ідеї відстоює Дж. Свіфт у романі «Мандри Гуллівера»?
10.    Що ви знаєте про зародження та подальше поширення детективу у світовій літературі?
11.    Що нового привніс у розвиток детективної літератури Артур Конан Дойл?
12.    Яким було ставлення самого письменника до створеного ним образу детектива-мислителя Шерлока Холмса?
13.    Що завжди становить основу детективних творів А. К. Дойла?
14.    На чому ґрунтується сюжет повісті А. К. Дойла «Собака Баскервілів»?
15.    Які художні засоби використовує Артур Конан Дойл для характеристики персонажів своїх детективних творів?
16.    Розкрийте сутність дедуктивного методу Шерлока Холмса та наведіть приклади його застосування у повісті «Собака Баскервілів».
17.    Коли саме Шерлок Холмс зрозумів, що злочинцем є Степлтон?
18.    Чому мешканці краю і представники роду Баскервілів вірили в існування містичної істоти — надзвичайного собаки?
19.    На яких засадах ґрунтувалася співпраця детективного дуету — Шерлока Холмса і лікаря Вотсона? Яке враження ці герої справили на вас?

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Напишіть твір на одну з тем:
«Його величність Сміх у романі Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера"»; «Чим приваблює читачів образ детектива-мислителя Шерлока Холмса».


Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Планування зарубіжної літератури, підручники та книги з зарубіжної літератури 7 класу, курси та завдання з зарубіжної літератури для 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.