KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. США у 1877—1900 рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 9 клас>> Всесвітня історія: США у 1877—1900 рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Суфражизм. Робітничий рух.


1. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій.

Остання третина XIX ст. характеризувалася небувалим піднесенням американської економіки. У 1871-1900 рр. національний доход СІЛА збільшився в 5 разів, а національне багатство країни - у 7 разів. На початок XX ст. США виробляли понад третину світової промислової продукції, залишивши далеко позаду інші індустріальні країни.

Бурхливий розвиток економіки США був обумовлений низкою чинників. По-перше, перемога промислової Півночі в громадянській війні, ліквідація рабовласницьких латифундій і прийнятий 1862 р. гомстед-акт відкрили шлях для капіталістичного освоєння південних штатів і земель Заходу. У США було створено такі сприятливі умови для підприємництва, яких не знала жодна західноєвропейська країна.

У 1870 р. у США проживало майже 40 млн чол., але робочої сили не вистачало. Важливу роль в індустріалізації відіграв потік емігрантів. За останні ЗО років XIX ст. до США прибуло 14 млн переселенців, в основному з Італії і східноєвропейських країн. Здебільшого це були сміливі, енергійні люди, серед яких було чимало кваліфікованих робітників.

Нестачу робочої сили підприємці прагнули компенсувати раціоналізацією виробництва і не шкодували коштів на наукові дослідження. З 1860 по 1890 р. у США було видано близько 440 тис. патентів на різні винаходи, велику частину яких було впроваджено у виробництво. За кількістю винаходів, розробкою нових видів техніки і технологій СІЛА посідали перше місце у світі. Заводи і фабрики країни оснащувалися найсучаснішим устаткуванням.

Економічне зростання забезпечувалося також сприятливою економічною політикою держави. Промисловість США було добре захищено від конкуренції імпортних товарів високими ввізними митами. Не втратив свого колишнього значення і географічний чинник. Для американської економіки була вигідна та обставина, що країна була віддалена від своїх європейських конкурентів та межувала зі слаборозвиненими латиноамериканськими державами.

Під впливом цих та інших причин наприкінці XIX ст. США перетворилися на потужну індустріально-аграрну державу. В економіці країни відбулися глибокі структурні зміни, з'явилися нові галузі промисловості: нафтовидобувна і нафтопереробна, хімічна, автомобільна, електроенергетика. У 1882 р. знаменитий винахідник Т. Едісон побудував першу теплову електростанцію, а до початку XX ст. у США було вже близько 3 тис. електростанцій. У країні почалася електрифікація промисловості, транспорту і побуту.


Історія винаходів

Грамофон
Одним з відкриттів XIX ст. став пристрій, який був вперше запропонований в 1857 р. Л. Скоттом. Він винайшов фоноавтограф простої дії.
Продовжив наукові розробки Скотта відомий американський винахідник Едісон, який створив 1877 р. пристрій, що не тільки робив запис, але й відтворював звук. Однак він був далекий від ідеалу.
У1889 р. був створений новий пристрій, який міг відтворювати звук.
Е. Берлінер довів справу, почату Едісоном, до логічного завершення. Він вдосконалив пристрій і в 1887 р. запатентував свій винахід під назвою грамофон.


Індустріалізація США поєднувалася не тільки з технічним прогресом у промисловості, але й з удосконалюванням організації виробництва і праці. Легка промисловість вперше у світі переходить до масового випуску стандартизованого взуття, одягу, продуктів харчування, ліків. На великих заводах упроваджувалися потокові методи виробництва з конвеєрним складанням вузлів, агрегатів і готової продукції; удосконалювалася організація праці.

Особливо швидко йшло будівництво залізниць, що заохочувалося федеральними кредитами і наданням землі залізничним компаніям. У 1900 р. залізниці з'єднали всі штати, а чотири магістралі - тихоокеанське й атлантичне узбережжя. Загальна довжина залізниць досягла 190 тис. миль, що становило половину світової мережі. Швидко розвивалися засоби зв'язку - телефон і телеграф. У Нью-Йорку і Бостоні відкрилися перші лінії метро.

Розвиток ринкової економіки США відбувався в умовах безжалісної конкурентної боротьби, що загострилася в роки кризи. Великі корпорації (акціонерні товариства) поглинали розорених конкурентів, створювали монополістичні об'єднання - трести, встановлюючи фінансовий контроль над цілими галузями промисловості й транспорту.

Першою великою корпорацією була компанія «Стандарт Ойл», заснована Дж. Рокфеллером у 1872 р. Через десять років її було реорганізовано в трест, який включав 14 компаній з видобутку і переробки сирої нафти і контролював ще 26 інших нафтових корпорацій. Трест монополізував виробництво 95 % очищеної нафти в країні, що приносило його власникам казкові прибутки. Тільки в 1883-1898 рр. дивіденди за акціями «Стандарт Ойл» зросли з 5 % до 30%.

Подібні монополісти з'явилися і в інших галузях. Особливо виділялися сталева компанія Карнегі, мідна Гугенгейма, електротехнічна фірма «Дженерал Електрик», залізничні «імперії» Вандербільдта і Гантінгтона. Якщо в 1861-1890 рр. у США було створено 24 великих трести, то в 1891-1900 рр. з'явилося 175 нових промислових об'єднань із загальним капіталом 3,2 млрд доларів.

Концентрація охопила й банківську справу. Банки Рокфеллера, Моргана, Меллона та інші фінансували найбільші комерційні проекти в країні. Так, у 1901 р. Дж. Морган придбав в Е. Карнегі за 490 млн дол. акції металургійних підприємств та створив могутню «Сталеву корпорацію», яка контролювала 44 % національної виплавки чавуну і 66 % сталі. Розвиток зв'язків банків і промислових компаній обумовив появу у США перших фінансово-промислових груп. Тільки найбільші з них - банкірський «Дім Моргана» і група Рокфеллера - контролювали 56 % акціонерного капіталу країни і зосередили у своїх руках керівні пости в 112 найбільших компаніях. Вплив угруповань був величезним. Домінуючи в американському бізнесі, вони, так чи інакше, впливали на добробут мільйонів людей.


Поміркуйте!
Наскільки процес монополізації характерний для індустріального суспільства?


2. Політичне життя. Становлення антимонопольного законодавства.

Глибокі зміни, що відбувалися в економіці країни, справили помітний вплив на розвиток політичного життя США та внутрішню політику держави. Непримиренна ворожнеча республіканців і демократів залишилася в минулому, тепер обидві партії відрізнялися рідкісною одностайністю в підтримці інтересів великих корпорацій, стримуванні соціальних рухів у країні і фактичному схваленні расизму й сегрегації на Півдні.

Примирення між партіями відбулося в 1877 р. внаслідок досягнутого політичного компромісу. Демократи погодилися визнати явно сфальсифіковані результати президентських виборів 1876 р. в обмін На обіцянку припинити реконструкцію південних штатів і надати їм фінансову допомогу.

Характерною особливістю політичного життя США в останній чверті XIX ст. стало обрання на президентський пост маловідомих, нічим не примітних політиків, які значно програвали в порівнянні з партійними лідерами - босами. Саме боси республіканців і демократів, спираючись на згуртовані й дисципліновані партійні організації, відігравали основну роль у політичному житті країни. Президенти були їхніми ставлениками і, як правило, слухняно виконували продиктовану волю. Партійні боси були тісно пов'язані з фінансово-промисловими колами країни, через них великі корпорації впливали на внутрішню і зовнішню політику держави.

Ще за часів президента Е. Джексона (1829-1837) у США утвердилася негідна практика роздачі державних посад за партійною приналежністю. Кожний новий президент, вступаючи на посаду, міг звільнити усіх федеральних чиновників і призначити на їхнє місце членів своєї партії. Але робив він це не зі своєї волі, а за вказівкою босів. Саме партійні лідери (не задарма) добирали кандидатів на всі федеральні посади аж до міністрів. Міністерські портфелі нерідко служили платою за фінансову підтримку, надану під час виборчої кампанії. Ця система стала джерелом корупції в державному апараті, спричинила жахаючу некомпетентність посадових осіб. Лише після прийнятого 1883 р. закону про державну службу частина федеральних посад стала заміщуватися на підставі конкурсних іспитів.


Поміркуйте!
Що створило умови для системи розподілу державних посад за партійними списками в другій половині XIX ст.?


Документи свідчать

Двоступеневі вибори президента

Виконавча влада буде належати президентові США. Він займатиме посаду протягом 4-річного строку і разом з віце-президентом, який обирається на той же термін, буде обиратися так: кожний штат буде призначати, згідно з порядком, визначеним його законодавчими зборами, виборців у кількості, рівній загальній кількості сенаторів і представників, яких штат має право посилати в Конгрес.

Чи зберігається система двоступеневих виборів президента США нині?


Головними проблемами внутрішньополітичного життя США в кінці XIX ст. були питання митних тарифів і монополії. Проблема тарифів піднімалася під час усіх виборчих кампаній, причому політику протекціонізму підтримували обидві партії. Демократи, що представляли інтереси аграрних кіл, лише наполягали на менших ставках. Але під тиском промисловців Сходу в 1890 р. республіканський Конгрес прийняв тариф Маккінлі, який встановив в'їзні мита в розмірі 49,5 % від вартості товарів. У 1897 р. цей заборонний тариф було піднято до 57 %.

З моменту появи перших великих корпорацій федеральний уряд і адміністрація окремих штатів прагнули забезпечити їм максимально сприятливі умови для діяльності. Однак засилля трестів в економіці країни викликало невдоволення широких верств населення. Великі корпорації не тільки обмежували конкуренцію підприємців і крамарів, але й шляхом змови диктували споживачам монопольні ціни. Уряд був змушений рахуватися з думкою виборців і намагався вживати заходів, які б зберегли свободу підприємництва навіть за умов панування великого бізнесу.

У 1890 р. Конгрес США прийняв антитрестівський закон Шермана, за яким будь-яке об'єднання на зразок тресту чи в іншій формі, а також угода з метою обмеження торгівлі оголошувалися незаконними і піддавалися судовому переслідуванню. Однак закон було складено таким чином, що створювалася можливість для різного його тлумачення. У боротьбі проти зловживань «великих корпорацій» (так відтепер стали називатися трести) він виявився малоефективним, проте з успіхом використовувався владою проти страйкового руху. Страйкуючі робітники звинувачувалися в обмеженні «свободи торгівлі» робочою силою, а Профспілка, що організувала страйк, прирівнювалася до тресту.


Документи свідчать

Акт для захисту торгівлі і комерції від протизаконних обмежень і монополії (закон Шермана)

Будь-який договір, угода у вигляді тресту або в іншій подібній формі, яка перешкоджає торгівлі між окремими штатами або з іноземними державами, оголошується незаконною. Всякий, хто укладе таку угоду або буде втягнутий в подібну змову, розглядатиметься, як винний у проступку, що карається судом, і за рішенням суду буде засуджений до штрафу до 5 тис. доларів, або до тюремного ув'язнення до одного року, або за розсудом суду.
Всякий, хто зазнає шкоди у своєму ділі або майні від будь-якої іншої особи, або об'єднання дією, забороненою або оголошеною цим актом незаконною, може шукати захисту в будь-якому судовому окрузі Сполучених Штатів, в якому проживає або буде виявлений відповідач, незалежно від суми завданої шкоди одержить потрійне відшкодування завданої втрати, а також судові витрати, включаючи звичайну платню адвокату.

Які обмеження накладав цей закон на підприємців щодо створення монополій?


3. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні.

Хоча 14-та і 15-та поправки до Конституції США надавали темношкірому населенню країни громадянські права, повної рівноправності колишні раби так і не домоглися. Прийняті в багатьох південних штатах «чорні кодекси» узаконили режим расової сегрегації - окремого користування правами афроамериканців і білих громадян. У лікарнях створювалися різні палати для чорношкірих і білих, у поїздах, ресторанах, театрах - окремі місця. У деяких штатах було навіть заборонено змішані шлюби.

Дискримінації піддавалися також корінні мешканці Америки - індіанці. Вцілілим індіанським племенам було відведено спеціальні території в окремих районах -резервації. Але незабаром і ці землі знадобилися федеральній владі. У 1887 р. було прийнято закон Дауеса, внаслідок якого індіанців позбавили кращих земель, що залишалися в них. Лише в Окла-хомі вони втратили за 20 років 90 % своєї території.


4. Робітничий рух.

Своєрідність соціально-економічного розвитку США визначила особливості робітничого руху в країні. Завдяки гомстед-акту кожний робітник міг майже безкоштовно одержати землю і стати фермером, що змушувало підприємців платити вищу, ніж в Європі, зарплату. Правда, це стосувалося тільки кваліфікованих робітників, переважно із середовища спадкових американців. Основна ж маса працівників за роботу одержувала не більше ніж 1,5 долара на день. Тривалість робочого дня сягала 12-14 год. Убільшості штатів не існувало навіть натяку на соціальне страхування і охорону праці.

Перші серйозні виступи робітників почалися в 70-ті роки XIX ст. У ряді міст страйковий рух набув такого великого розмаху, що для його придушення вперше було використано федеральні війська. Страйки закінчилися поразкою, але вони підготували ґрунт для організації робітників, сприяли створенню профспілок.
Провідним профспілковим центром країни з 80-х років XIX ст. стала Американська федерація праці (АФП). У 1886 р. АФП організувала ряд великих страйків, очоливши в країні рух за 8-годинний робочий день. Кульмінаційним моментом руху стали страйк і масові демонстрації 1 травня, у яких взяло участь 350 тис. чол. Центром подій став Чикаго, де страйкувало понад 65 тис. робітників. З травня в місті відбулося зіткнення робітників і штрейкбрехерів, при розгоні людності поліцією були жертви.

Наступного дня, 4 травня, після мітингу протесту, коли люди вже розходилися, з'явилася поліція і стала розганяти решту присутніх. Зненацька в лавах поліції вибухнула бомба, серед поліцейських і робітників виявилися вбиті й поранені. Того, хто кинув бомбу, не знайшли, але робітничих ватажків було віддано під суд і засуджено до повішення. У пам'ять про чиказькі події і страчених робітників - Парсонса, Енжела, Спайса і Фішера -перший конгрес II Інтернаціоналу (1889) оголосив 1 Травня Міжнародним днем пролетарської солідарності і боротьби за 8-годинний робочий день.

У результаті масових страйків і демонстрацій 1886 р. 185 тис. робітників країни домоглися 8-годинного робочого дня, а в 200 тис. чол. робочий день було скорочено до 9-10 год. Страйковий рух продовжувався і в 90-х роках. Особливо великий страйк охопив у 1894 р. заводи вагонобудівної компанії Пульмана.


Перевірте себе!

1. Визначте чинники бурхливого економічного зростання СІЛА в останній третині XIX ст.
2. Яким чином промисловці СІЛА компенсували нестачу робочої сили?
3. Використавши додаткові джерела, напишіть повідомлення про українську
еміграціюдо СІНА в кінці XIX ст.
4. Охарактеризуйте процес монополізації американської промисловості і банківської сфери. Чому в останній чверті XIX ст. президентами СІНА ставали маловідомі люди з посередніми здібностями?
5. Проаналізуйте причини та наслідки прийняття закону Шермана.
6. Охарактеризуйте політику американських урядів щодо афроамериканців та індіанців.
7. Поясніть, чому весь світ відзначає 1 Травня як Міжнародний день пролетарської солідарності.


Дати і події

1877 р. - завершення реконструкції Півдня.
1883 р. - закон про державну службу.
1 травня 1886 р. - масова демонстрація в Чикаго, що започаткувала введення Міжнародного дня пролетарської солідарності.
1890 р. - прийняття антитрестівського закону Шермана.С.О. Осмоловський, Т.В. Ладиченко. Всесвітня історія 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайту


Вся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, всесвітня історія скачати тести, повний перелік тем по класам, матеріали з історії всесвітньої, готові домашні завдання


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - форум.