KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 23. Службові слова в реченні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Службові слова в реченні37.    Попрацюйте разом!
1. Прочитайте речення.

1. Маленький зайчик вискочив на узлісся. 2. Ведмеді залягли в затишні барлоги.

2. Спишіть речення, яке відповідає схемі.
 3.    Скільки слів у записаному реченні? Назвіть кожне слово окремо. Поставте до кожного слова питання. До якого слова в реченні не можна поставити питання? Підкресліть його.
4.    У такий самий спосіб опрацюйте самостійно слова другого речення (усно). Зробіть висновок, чи до всіх слів у нашій мові можна поставити питання. А чи можна обійтися без цих слів у реченнях?

38.  1. Прочитай речення. Знайди слова, до яких не можна поставити питання.

1. Білочка любить горіхи та гриби. 2. Пташки співають голосно, і річечка блищить. (Леонід Глібов) 3. Зозулі кують, а солов'ї щебечуть.

2. Спиши перше речення. Підкресли слово, до якого не можна поставити питання. Такі слова називають службовими словами. Подумай чому.

39.  Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте діалог в особах.

Батьки не пускають Андрійка на ковзанку, бо це через дорогу, по якій цілий день сновиґають машини.
—    Ще під колесо попадеш,— каже мати.
—    Наче я маленький...
—    Як великий, збирайся на роботу.
—    Е-е, на роботу мені ще рано!
—    Ти ж не маленький!
—    Так гуляти...
—    То й гуляй собі у дворі...
Дмитро Чередниченко

Сновиґають — тут: рухаються.

2.    Випишіть з тексту службові слова.

40. 1. Прочитай текст.

У лісі тиша — повна, урочиста. Лише зрідка трісне дерево. Десь на верхах постукає по дереву дятел. Весь ліс — в інеї. Срібний, світлий, тихий. Ніби жде чогось, до чогось прислухається...
За Олесем Гончаром

2.    Поміркуй! Який це текст — розповідь чи опис?
3.    Прочитай слова — назви ознак, які використав письменник для опису зимового лісу.
4.    Спиши службові слова і ті слова, з якими вони зв'язані.
 
41. Попрацюйте разом!
1.    Виразно прочитайте текст. Подумайте, яку його частину треба читати швидше, голосніше, з напруженням.

Волохан — сміливий і прудкий.
Умк зробив для молодшого брата Тико маленькі нарти. Хлопчик запріг у них свого собаку Волохана.
—    Волохане! Біжи в тундру! — скомандував Тико. Собака вивіз хлопчика на високий горбок. А з другого боку горба лежав на снігу білий ведмідь. Побачивши хлопця й собаку, він схопився на ноги і кинувся до саней.
—    Волохане! — загукав Тико.— Тікай! Ай-яй! Як вихор, зірвався Волохан. Швидко біг
ведмідь, та не догнати йому Волохана!
За Миколою Трублаїні

Нарти — сани, в яких їздять на собаках.

2.    Поділіть текст на три частини.
3.    Спишіть виділене речення. Підкресліть службові слова. Прочитайте записане без підкреслених слів. Зробіть висновок, для чого вживаються такі слова.
 
42.  1. Прочитай і спиши словосполучення.

Вийшли на вулицю; поїхали в метро; зустріч з друзями; від понеділка до четверга; хлопчики й дівчатка; малий, але сильний.

2. За допомогою яких слів зв'язані між собою виділені слова?

43. 1. Прочитай лічилку.
 
Ку -ку-рі-ку, півнику, гайда! Була в мене дівчина Найда. І хліб пекла, й по телята йшла, і корову заганяла, та ще й пісеньку співала.

2. До яких слів не можна поставити питання?

44.    Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте слова. Подумайте, які слова треба додати в кожному рядку, щоб утворилися речення.

Дерева, білка, пеньок, стрибнула; лапках, тримала, вона, шишку; пеньку, поснідала, білочка.

2.    Складіть і запишіть речення. Підкресліть слова, які ви додали.

45.    1. Зв'яжи кожну пару слів за допомогою службового слова.

Пароплав, море; автомобіль, дорога; міст, річка; хмара, небо; вугілля, земля; гриб, дерево.
 
46. Попрацюйте разом!
 1. Прочитайте казку.
 
Зайчик і місяць.
Холодно взимку Зайчикові. Мороз тріщить. Холодний вітерець з яру повіває. Настала ніч.
Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:
—    Місяцю, любий, погрій мене своїми променями.
Жалко стало Місяцеві Зайчика, він і говорить:
—    Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу соломи.
Попрямував Зайчик до стогу. Зарився в солому, виглядає, усміхається до Місяця:
—    Спасибі, любий Місяцю. Тепер твої промені теплі-теплі!
За Василем Сухомлинським
 
Повіває (з в і д к и?) ... яру; сів (д е?) ... кущем; прямуй (к у д и?) ... стогу; зарився (к у д и?) ... солому; усміхається (до к о г о?) ... Місяця.

48.    1. Прочитай і спиши, вставляючи з довідки потрібні слова.

... зламаної сосни намело величезну кучугуру снігу.
Вибіжить ... галявину заєць. Але не підходить ... сосни. Вийде ... гущавини лисичка, та ... кучугури не наблизиться. Бо ... кучугурою, ... барлозі, спить ведмідь.
За Григорієм Скребицьким

Слова для довідки: біля, до, на, з, у, за.

2. Підкресли слова, що зв'язані зі службовими словами.

49.  1. Прочитай, змінюючи слова в дужках так, як того вимагають службові слова.

Що побачили діти в (ліс).
Білочка виглядала з (дупло). Дятел шукав у (кора) комах. Під (пеньок) дрімав зайчик. Мишка сховалася в (нірка).

2.    Запиши текст. Назви головні слова в кожному реченні.
3.    Підкресли службові слова.
Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас


Надіслано читачами з інтернет-сайту
Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, скачати твори української мови, домашнє завдання запитання та відповіді
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.