KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 30. Дзвінкі й глухі приголосні звуки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Дзвінкі й глухі приголосні звуки


189. Попрацюйте разом! 1. Чітко вимовте звуки парами.
[б] - [п]  [д] - [т] [г] - [х] [д'] - [т']  [дж] — [ч] [ґ] - [к]
 
2. При вимові яких звуків ви чуєте голос і шум? А які звуки утворюються тільки з участю шуму, без голосу? Прочитайте правило.

Приголосні звуки, які утворюються з участю голосу і шуму, називаються дзвінкими. Приголосні звуки, які утворюються тільки з участю шуму, називаються глухими.

3. Прочитайте і спишіть назву теми уроку (§ 9).

190. Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

Дзвінкі    [б]    [г]    [ґ]    [Д]    [д]    [з]    [з']    [ж]    [дж]    [Дз]    [Дз']
Глухі        [п]    [х]    [к]    [т]    [т]    [с]     [с']    [ж]     [ч]         [ц]    [ц']
 
191. 1. Прочитай слова. Заміни за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим. Запиши слова парами.

злива — слива    ґуля       — ..уля
жити — ..йти       гори       — ..ори
бити  — ..йти       дітоньки — ..ітоньки

2. Що сталося зі словами при заміні звуків?

192. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну частину і кінцівку.

До зірок.
З давніх часів людям хотілося дістатися до зірок.
Минуло багато-багато літ. І людина злетіла в космос. Уперше в світі льотчик-космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі облетів Землю.
Цей політ люди пам'ятатимуть завжди.

2.    Випиши з тексту речення про першого космонавта. Вимов окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки у виділених словах. У якому з цих слів усі приголосні звуки дзвінкі?
3.    Пригадай ім'я і прізвище першого українського космонавта.
 
193. 1. Відгадай загадку і запиши відгадку.
 
Розтина блакить гостроголова. Аж до зір готова досягти. Космонавтики вона основа. Екіпаж споряджено — лети! Тут, у вірші, й відповідь готова. А тобі лишається знайти.
Дмитро Білоус
 
2. Вимов у слові-відгадці дзвінкий і глухі приголосні звуки. Подумай, які інші слова можна утворити з букв цього слова. Запиши їх.

194. 1. Прочитай і спиши, позначаючи початок і кінець кожного речення і вставляючи пропущені букви.

Тане на сонці сніг з..мля на горбочках висихає заз..л..ніла уже молода трава прокидаються д..рева набубнявіли на гіллі бруньки незабаром з'являться перші л..сточки.

2. Вимов у виділених словах окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресли однією рискою, а глухі — двома.

195. 1. Прочитай вірш уголос. Поясни його заголовок.
 
Хитрий зуб.
Ой, болить у мене зуб,
бо не хоче їсти суп.
А якщо дасте сметани,
вмить боліти перестане.
Володимир Ладижець

2.   Якими звуками відрізняються виділені слова?
3.    Вивчи напам'ять перші два рядки вірша і запиши їх з пам'яті.

196. 1. Прочитай і відгадай загадки.

1. Віз без коліс, а з батога сльози ллються.
2.    Замість тисячі лопат я копати землю рад.
3.    їла,  їла дуб,  дуб,  поламала зуб,  зуб.
4.    Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле, луг.

2.    Прочитай виділені слова. Чітко вимовляй у них останній звук.
3.    Запиши слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресли останню букву в кожному слові. Чітко вимов відповідний звук.

197.  1. Прочитай. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні звуки перед глухими у виділених словах.

1. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. (Ліна Костенко) 2. Під берізки, під дубки поховалися грибки. 3. Швидко мова мовиться, та не швидко діло робиться.

2. Випиши виділені слова. Поділи їх на склади. Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.

В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються дзвінко: друг, дуб, книжка, рибка, берізка.
 
198. 1. Прочитай, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

Хліб, сад, молодь, дужка, казка, шибка, будка, вузький, молодший, ріж, їжте, віз.
 
2.    З виділеними словами усно склади речення. Добери до них слова, протилежні за значенням.
3.    Як ти розумієш прислів'я?

Хліб-сіль їж, а правду ріж.
 
199. 1. Допиши слова за зразком.

Багато    Один 
вози      —       віз   
 грибок  —    грибки
гаражі —      ...    
садок    —  ...
обіди    —      ...    
 зубок    — ...

2. Прочитай слова парами. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні в другому слові кожної пари.

200. Попрацюйте разом!
1. Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів'я. Як ви його закінчите?

Хочеться рибку з'їсти, та не хочеться ...

2.    Запишіть прислів'я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.
3.    Усно складіть розповідь за малюнком. Уявіть, що на малюнку зображено основну частину розповіді. Придумайте її початок і кінцівку.

201. 1. Прочитай загадку. Подумай, із скількох слів складається відгадка.

Із одним вікном хатина. Роботяща в ній родина. По квітках усі літають, мед пахучий добувають.
Грицько Бойко

2.    Розкажи, як ти відгадав загадку.
3.    Усно добери спільнокореневі слова до виділених слів.

202. 1. Прочитай речення. Запиши їх у такому порядку, щоб вийшов зв'язний текст.

У них живуть бджоли. На високих ніжках стоять рівними рядами будиночки — вулики. Край молодого садка — пасіка.

2. Підкресли слова, в яких є склади, що закінчуються на дзвінкий приголосний. Правильно вимовляй ці слова.

203. 1. Підготуйся до виразного читання тексту. Подумай, швидко чи повільно будеш читати. Чому саме так? Читаючи, дзвінко вимовляй звуки, позначені виділеними буквами.

Тиха зоряна ніч. Серпок місяця високо підбився. Коли це враз земля від лісу загула, і щось важке-важке наближається до пасіки. Суне між вуликами, валить їх, давить квіти. Наче господар, оглядає, де кращий вулик, смачніший мед. І коли натрапив на такий, зараз лапу патлату — туди і ласує.
За Марком Вовчком

2.    Що це за гість завітав на пасіку? Як ти його впізнав? Запиши його назву. Яку ілюстрацію можна намалювати до тексту? Розкажи.
3.    Випиши парами слова, близькі за значенням. Яка відмінність між близькими за значенням словами іде й суне, їсть і ласує?
4.    Прочитай приказку. Про кого так говорять? Повертається, як ведмідь за горобцями.
5.    Виділене порівняння заміни одним словом.

204.    1. Допиши букви так, щоб утворилися слова.

..із, ,.іс, ..іяска, ..іпіка, .. абка, ..апка.

2. Прочитай записані слова. Букви, що позначають дзвінкі приголосні, підкресли однією рискою, а глухі — двома.

205.    1. Прочитай і відгадай загадку.

На грибка я
схожий трішки:
зверху — брилик,
знизу — ніжка.
Я в соснову
дошку вгруз,
на мені висить картуз.

2. Випиши виділені слова. Прочитай їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.
3. У яких словах вірша є тільки дзвінкі приголосні?

206. 1. Назви предмети, зображені на малюнках. Чітко вимовляй дзвінкі приголосні в кінці слів і складів.
2. Запиши слова в алфавітному порядку.

207. 1. Допиши слова за зразком.

Маленька         Велика
грудочка   —     грудка
в'язочка    —
скибочка  —
діжечка    —
ложечка   —
кладочка  —

2. Прочитай слова правого стовпчика, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

208. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки.
2. Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1. Що хотіли зробити цапки? 2. Де вони зустрілися? 3. Яка була кладка? 4. Що сталося з цапками?
 
209. 1. Прочитай і спиши текст.

Закладки для книжки.
Візьми цупкий кольоровий папір. Виріж з нього смужку. На смужку наклей квіточки або інші витинанки. Закладка готова.

2.    Скільки в тексті спонукальних речень?
3.    Назви виділені букви в словах, вимов звуки.
4.    Склади звукову модель слова смужка.

210. 1. Прочитай.

1. Мама заплела Маринці тоненькі кізки. 2. Бігла кіска по мосту, збила куряву густу.

2. Які букви «стали» не на своє місце? Запиши речення, виправивши помилки.

211. 1. Прочитай уголос. Скажи, який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в цих скоромовках.

1. Біжать стежини поміж ожини. 2. Над шляхом Явдошка шукала волошки.

2. Спиши. Підкресли букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки.

Запитання і завдання для повторення
1.    Які приголосні звуки називаються дзвінкими?
2.    Які приголосні звуки називаються глухими?
3.    Назви парні дзвінкі і глухі приголосні звуки. Які дзвінкі приголосні звуки не мають парних глухих?
4.    Як вимовляються в українській мові дзвінкі приголосні в кінці слова і складу?Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтуВся шкільна программа онлайн, безкоштовні підручники, конспекти уроків, навчалтна програма з української мови, питання та відповідді.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.