KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 33. Подовжені м'які приголосні звуки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас>>Українська мова: Подовжені м'які приголосні звуки244. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.
1.    Була неділя,
тихий час дозвілля.
Максим Рильський
2.    Широке поле простяглеся,
звисає бронзове колосся.
Дмитро Луценко
2.    Як ви розумієте вислів бронзове колосся? Що означає слово дозвілля?
3.    Прочитайте вголос виділені слова. У яких словах м'які приголосні звуки вимовляються подовжено?
4.    Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як позначається на письмі м'який подовжений звук.

М'який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами.

245. 1. Прочитай слова. Звуки, що позначені двома однаковими буквами, вимовляй подовжено.
Узлісся,   бадилля,   каміння,    заняття, змагання, знаряддя, обличчя, завдання, взуття.
2.    Спиши слова. Підкресли букви, які позначають м'які подовжені звуки.
3.    Скільки звуків і скільки букв у слові читання?

Відповідай так: «У слові читання букв 7, а звуків — 6. Звуків менше, бо один подовжений м'який звук [н':] позначено двома буквами «єн».

Зверни увагу! Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою:

246. 1. Прочитай вірш.
Зашуми в..сною, зел..н-луже. Теплий вітре, ш..лести в гіллі! Юний мій товаришу, мій друже, жить тобі на світлій цій з..млі.
Андрій Малишко
луг — луже друг — друже
2.    Яким правилом пояснюється написання слів з пропущеними буквами? Запиши правильно ці слова.
3.    Які слова у вірші римуються (мають співзвучні закінчення)? Порівняй приголосні звуки перед кінцевим [і] у словах гіллі й землі. Що в них подібного і чим вони відрізняються? Склади звукові моделі цих слів.
 
247. 1. Утвори слова за зразком і запиши парами.
уміти — уміння
читати — ...
знати —     ...  
жити        — ...
шити —     ...  
малювати — ...
2. Склади і запиши речення з одним із слів.
 
248.    1. Прочитай вірш.
На траві й квітках росинка. Шелестіння й гомін гілки. Щебетання й пісня пташки. Скрип жука, гудіння бджілки.
Яків Щоголів
2.    Випиши в стовпчик слова з подовженими приголосними звуками. Усно постав до них питання.
3.    Добери споріднені слова, які відповідають на питання що робить? Допиши їх за зразком.

249.    1. Прочитай слова. Подумай, як їх можна поділити для переносу.
Гілля,   життя,   уміння,   знання,   зілля, коріння, узлісся, галуззя.

Зверни увагу! Переносити можна так:  гіл-ля або гі-лля.

2.    Спиши слова, поділяючи їх для переносу по-різному.
3.    З двома словами (на вибір) склади і запиши речення.
 
250.    1. Прочитай прислів'я.
1. Дерево сильне корінням, а людина — знанням. 2. Важко у навчанні — легко у труді. 3. Маленька праця краща за велике безділля. 4. Є терпіння — буде й уміння.
2.    Випиши слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.
3.    Знайди в прислів'ях слова, протилежні за значенням.

251.    1. Прочитай вірш. Поясни, як ти його розумієш.
У товаристві лад —
усяк тому радіє.
Дурне безладдя лихо сіє.
Леонід Глібов
2.    Пригадай випадки, коли учні класу працювали недружно, сварились. Що з того вийшло?
3.    Запиши з пам'яті останній рядок вірша. Підкресли слово з подовженим приголосним звуком. До цього слова добери з вірша слово, протилежне за значенням.

252. 1. Прочитай. Випиши слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви.
Тихо в лісі. Настає прозоре світан..я. Уз-ліс.ям прокрадається з нічного полювання старий лис.
Ось ворухнулася в гіл..і синичка. Пролетіла над узліс.ям зграйка шишкарів.
Усе бачить, усе чує, усе знає в лісі старий хитрющий лис.
За Іваном Соколовим-Микитовим
 2. До виділених слів добери споріднені так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Запиши ці слова парами.

253.    1. Прочитай і відгадай загадку.
Кому потрібні голки для шиття, а кому — для життя?
2.    Прочитай уголос виділені слова. Які звуки в них однакові? Вимов звуки, якими ці слова відрізняються.
3.    Запиши виділені слова, поділяючи їх для переносу.

254.    1. Прочитай.
Зауваження.
Прийшов Дмитрик зі школи. Глянула бабуся, а новий костюмчик пожмаканий, усі ґудзики відірвані.
—    Що це ти наробив? — забідкалася бабуся.
—    Та це я Миколі робив зауваження, щоб він не свистів на вулиці.
З народного гумору
2. Що ти скажеш про поведінку Миколи і Дмитрика? Чи чемні ці хлопчики? Не забувай про слова ввічливості! Ними треба користуватися й тоді, коли ти з кимось не погоджуєшся, робиш комусь заува-

255.    1. Прочитай текст.
Як треба поводитись на вулиці.
Перш ніж вийти з дому, перевір, чи все в тебе в порядку. Ґудзики мають бути застебнуті, одяг і взуття вичищені, волосся зачесане.
Якщо йдеш вулицею з товаришами, не розтягуйтесь на весь тротуар, не штовхайте перехожих, не кричіть. Некультурно ходити вулицями і їсти. Не сміти! Для сміття на вулицях є урни.
2.    Спиши два останні речення. Які це речення?
3.    Випиши за алфавітом слова, в яких є подовжені приголосні звуки.

256. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте і спишіть слова.
Плаття, взуття, пальто, дзеркало.
2. Зробіть усний звуко-буквений аналіз цих слів. Користуйтеся поданим у таблиці зразком.
 
257. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок.
2.    Складіть розповідь за малюнком та запитаннями.
Доберіть заголовок.
1. Де працюють школярі? 2. Що роблять старші діти? Хто їм допомагає? 3. Що роблять дівчатка, а що — хлопчики?
3.    Запишіть відповіді на запитання.
Слова для довідки: на кролефермі, чистять клітки, годують кролів, молоду конюшину, різні овочі.

Запитання для повторення
1.    Як позначається на письмі подовжений приголосний звук?
2.    Як переносити слова з подвоєними буквами?


258. 1. Прочитай текст.
Чернеча гора.
З..леним лісом укриті схили Чернечої гори. Могутн..ою зел..н..ю виповнено всі яри та приярки. Д..рева дужі, гіл..ясті, кущі непролазні.
Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні в..рховіт..я дубів. Глянеш угору — на схилах ж..ве коріння випинається з з..млі.
За Олесем Гончаром
2.    Що тобі відомо про Чернечу гору? Де вона знаходиться? Як ще цю гору називають у народі?
3.    Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви. Пригадай правила, за якими пишуться ці слова.
 
259.    1. Прочитай текст. Добери заголовок.
Подорожник росте на узбіччі доріг, на луках, поблизу жител, на узліссі.
Заготовляють подорожник під час цвітіння. Зібране листя сушать на горищах чи під накриттям.
Подорожник використовують для лікування різних хвороб.
2. Випиши спочатку слова з подвоєними буквами чч, потім — тт, сс, нн.
9 Травня — День Перемоги
 
260.    Розкажи, що ти знаєш про війну нашого народу й народів інших країн з фашистськими загарбниками. Звідки ти про це довідався?

261.    Попрацюйте разом!
Розгляньте малюнок і складіть усну розповідь.
 
262.    1. Підготуйся прочитати вірш виразно. Подумай, на яких словах будеш підвищувати голос, після яких слів робитимеш паузу.
На узліссі, під горою, в шумі верховіть невмирущому герою пам'ятник стоїть.
Микола Упеник
2.    Як ти розумієш вислів невмирущому герою?
3.    Спиши вірш. Поясни правопис виділених слів. Написання якого слова треба запам'ятати?
4.    Знайди слова з буквами, що позначають по два звуки. Підкресли ці букви.

263.    Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте речення мовчки. Підготуйтеся до виразного читання.
1. Нехай на світі всі народи в добрі і злагоді живуть. (Дмитро Павличко) 2. Хай небо над нами не хмариться й ніхто на планеті не свариться! (Олександр Пархоменко) 3. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. (Марія Познанська) 4. Людям треба жить! Землі потрібен мир! (Марія Пригара) 5. Палко миру ми бажаєм між народами всіма! (Грицько Бойко)
2.    Про що говориться в реченнях? Поясніть уживання знака оклику.
3.    Виразно прочитайте речення ланцюжком (кожен — по одному реченню).
4.    Спишіть два речення (на вибір). Підкресліть службові слова.
 
264. 1. Прочитай вірш.
Кораблик.
Наш струмок біжить в долині. Стугну-річку знаєш ти? У Дніпро із нею плине, де лежить село Плюти.
А з Дніпром у Чорне море шлях-дорога немала. Під високі сніжні гори до грузинського села.
Гей, кораблику школярський, швидше, дужче пропливай у кубанський, чи аджарський, чи в грузинський теплий край.
То-то буде там розмови, як побачать ув імлі наш кораблик паперовий з української землі!
Андрій Малишко
2.    Про що українські школярі просять свій паперовий кораблик? Прочитай.
3.    Поясни написання слів з великої букви. Запиши слова за зразком.
4.    Спиши виділені слова. Підкресли букви, які позначають по два звуки.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 2 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Плани уроків української мови, твори з української мови, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, домашнє завдання питання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.