KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести – шляхи до вдосконалення засвоєння знань з інформатики та інформаційних технологій

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Програмні засоби навчального призначення

Методичні рекомендації до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Тести – шляхи до вдосконалення засвоєння знань з інформатики та інформаційних технологій».Розгляд теми: Програмні засоби навчального призначення


                  ТЕСТИ – ШЛЯХИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З  ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
                                                                                Методична розробка


Анотація


Тестування дає підстави здійснювати якісний аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів за будь-який проміжок часу або протягом усього навчального року.

У запропонованій роботі вміщено інформацію про програми – оболонки для створення тестів, вимоги до комплекту тестових завдань, розглянуто види тестів, вимоги щодо їх розробки та проведення, рекомендації з результатів тестування.
 
                                                                                               Вступ


Концепція програми інформатизації суспільства в країні вимагає переходу процесу навчання на новий рівень застосування технічних засобів в процесі перевірки, актуалізації та контролю опорних знань за допомогою обчислювальної техніки. Особливого значення прийоми тестового контролю знань та вмінь учнів набувають у зв'язку з переходом в Україні на зовнішнє державне тестування.

Для підвищення ефективності організації тестового контролю його доцільно проводити з використанням комп’ютерних тестових програм, які автоматизують процес проведення контролю та обробки результатів.

Комп'ютер дозволяє якісно здійснити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Дозволяє перевірити всі відповіді, а у багатьох випадках не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину.


                                                     Доцільність комп'ютерного тестування


Система комп'ютерного тестування дуже зручна для оцінювання знань учнів з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень. Вона позбавляє учителя необхідності витрачати дорогоцінний час уроку на вислуховування недолугих усних відповідей тих учнів, що з певних причин не бажають мати великі успіхи з предмету. У той же час вона стимулює їх до виходу на певний достатній рівень знань.

На відміну від учителя комп'ютерна програма оцінює не особистість учня, а рівень його компетентності у даному предметі. Цікава думка учнів, переважно хлопців, що обирають предмети орієнтовані на техніку: «Це дуже чесна система контролю знань. Тут важливо не те як сказав, а що ти знаєш.»

                                                            Програми для створення тестів

Найбільш поширеним та перспективним для використання в навчальному процесі є програми-оболонки, що дозволяють створювати тестові завдання та методичний супровід до них, формувати набори запитань і використовувати їх при проведенні контролю знань. Цей клас програм передбачає використання комп'ютера як в процесі підготовки до проведення контролю, так і при його проведенні, а також обробки результатів.

Використання комп'ютерної техніки робить урок привабливим і по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об'єктивно і своєчасно.

Для оцінювання навчальних досягнень учнів можна запропонувати контрольно - діагностичну систему TEST-W  (авт. O. Є. Шестопалов), до складу якої входять: діагностуюча оболонка, редактор тестів - Editor, конвертер, папки з тестами. Оцінку ставить комп'ютер. Тестуюче середовище Олексія Шестопалова має всі права для використання в освітніх закладах.

В Додатку 1 приводяться технології створення тестів і тестування з використанням системи TEST-W.  На диску в папці Тести є приклади тестів:

1.з інформаційних технологій, 20 питань з тем  ”Автоматизація виробництва “ та ” Система управління на основі комп’ютерних технологій“

2.тест ” Правова освіта“ – використовувався при проведенні виховних годин

3. Два тести з Word.

Завантаження: 2ЛКМ (ліва кнопка миші) Тести -  2ЛКМ Test-W -  2ЛКМ TEST-W - 2ЛКМ Word - 2ЛКМ на потрібному файлі - 1 ЛКМ Test-W на панелі задач.

Тестова оболонка ЕasyQuizzy 1.8 – також призначена для створення і  редагування тестів знань. Створені файли тестів в подальшому можуть бути запущені на будь-якому комп’ютері з ОС Windows без установки додаткових програм, так як є незалежними exe-файлами.

Повний опис роботи з програмою ЕasyQuizzy 1.8 дається в Додатку 2. Приклад тесту: файл на диску sc tvoj uroven vladenija internetom.
В Додатку 3 приводиться опис оболонки MyTest - це система створення тестів та тестування учнів, збирання і аналізу результатів через мережу, виставляння оцінок по вказаній шкалі. Можна гнучко налаштовувати тип тесту, вид питань та відповідей та багато інших параметрів.

Параметри тестування, завдання, звуки та зображення до завдань для кожного тесту - все зберігається в одному файлі тесту. В тест можна встановлювати малюнки, звуки.

На диску поданий приклад тесту ” Підведення підсумків знань з інформатики “

Також в папці Тести подані тести, що використовуються в поточній     роботі з різних тем інформатики.
 
Урок  1.  Технологія створення тесту TEST-W.


1. Стартовий файл редактора тестів.

2.07-1.jpg
 
2. Початкове вікно редактора.
 
3.07-1.jpg
4.07-1.jpg
 
На ній кнопки (зліва направо) 4.07-2.jpg:  створити тест, відкрити тест для редагування, зберегти тест, вийти з редактора


4.07-3.jpg
 
9. П'ять окремих полів для вводу варіантів відповідей

4.07-4.jpg
 
10. Правильний варіант позначається галочкою. Вона з'являється після клацання правою кнопкою миші у відповідному віконечку.
 
4.07-5.jpg
 
14. Кнопка за допомогою якої можна знищити зайве, помилкове чи невдале питання


 4.07-6.jpg

15. За допомогою цієї кнопки переходимо до наступного питання
4.07-7.jpg
 
                                                   Особливості тестових завдань.


Автор переконаний, що для проведення тематичної атестації доцільно створювати тести з кількістю питань від 50 до 200, а для проведення тестування за матеріалом окремого уроку від 25 до 50. Менша кількість питань не дає можливості об'єктивно оцінити навчальні досягнення учнів.

Завдання та запитання необхідно ставити у такій формі, що передбачає однозначну відповідь. Варіанти відповідей повинні бути короткими - не більше 57 символів. Серед варіантів відповідей повинно бути не менше одного вірного і не менше одного помилкового.


Технологія тестування


 1. Стартовий файл на робочому столі        
4.07-8.jpg
    
Характеристики:

Тести доступні для «On-line проходження»
Тести доступні для «скачування»
За рік їх запозичили 108 учителів України.
Сторінка порталу «Острів знань»
 

                                                         Урок 2.  Тест   ЕasyQuizzy 1.8


Тести easyQuizzy зручно використовувати на шкільних уроках при щоденних швидких опитуваннях, для поточного і підсумкового контролю знань, для атестації персоналу, на підприємстві з техніки безпеки та ін., а також включати в склад електронних підручників для дистанційного навчання и самоосвіти. В easyQuizzy можливе суміщення питань трьох типів: одиничний вибір правильної відповіді з запропонованого списку, декілька відповідей або введення відповіді з  клавіатури. Кожне запитання чи варіант відповіді може містити текст, малюнки, математичні формули и спеціальні символи. Створені тести можуть за бажанням автора показувати змістовний звіт по питанням і відповідям в кінці тестування. Звіт потім можна зберегти у файлі чи надрукувати з попереднім переглядом. Є можливість налагодити час тестування, час примусового утримання результатів тесту на екрані, послідовність задавання питань. Можна використовувати задані системи оцінювання, або придумати свої  з будь-якою кількістю оцінок. Підтримується захист тестів від редагування за допомогою пароля.
 
4.07-9.jpg
Для відповіді на питання достатньо вибрати правильну відповідь і підтвердити вибір.

4.07-10.jpg
 
Характеристики:

Ціна: 127 грн. Платформа: Windows XP , 95, 98, ME, NT, Vista, Windows 7, Windows 2000/2003. Мови інтерфейсу: Російська, Англійська, Українська та ін. Доставка: По електронній пошті (E-Mail)

                                                                        Урок 3.  Система MyTest


MyTest - система для створення та проведення комп’ютерного тестування, збору та аналізу результатів тестування.    

4.07-11.jpg


Програма MyTest розробляється Башлаковым Олександром Сергійовичем з 2003 року. За цей час вийшло немало абсолютно різних версій. Кожна нова версія включала краще з попередньої версії і пропонувала нові можливості. Перші версії були простими, але зручними тестовими оболонками, поточна ж версія MyTest - це вже не одна програма, а потужний комплекс програм для підготовки і проведення комп'ютерного тестування.

MyTest це - система програм (програма тестування учнів, редактор тестів і журнал результатів) для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору і аналізу результатів, виставляння оцінки за вказаною в тісті шкалою.


Можливості програми.

Програма MyTest працює з дев'ятьма типами завдань : поодинокий вибір, множинний вибір, встановлення порядку дотримання, встановлення відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні, перестановка букв. У тісті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів, можна тільки один, можна і усе відразу. У завданнях з вибором відповіді (поодинокий, множинний вибір, вказівка порядку, вказівка істинності) можна використовувати до 10 (включно) варіантів відповіді.

Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (MyTestStudent), Редактор тестів (MyTestEditor) і Журнал тестування (MyTestServer).

До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за вірну відповідь), прикріпити підказку (показ може бути за штрафні бали) і пояснення вірної відповіді (виводиться у разі помилки в повчальному режимі), настроїти інші параметри.

У MyTest можна використовувати будь-яку систему оцінювання. Система оцінки і її налаштування можна задати або змінити в редакторові тестів.

За наявності комп'ютерної мережі можна, використовуючи модуль журналу MyTest, можна легко:

1.    Організувати централізований збір і обробку результатів тестування. Результати виконання завдань виводяться учневі і вирушають учителеві. Учитель може оцінити або проаналізувати їх в будь-який слушний для нього час.
2.    Організувати роздачу тестів таким, що вчиться через мережу, тоді відпадає необхідність кожного разу копіювати файли тестів на усі комп'ютери. Роздавати можна відразу декілька різних тестів.
3.    Безпосередньо стежити за процесом тестування. Ви можете бачити хто і який тест виконує, скільки завдань вже виконано і яка їх результативність.


Параметри в тесті:

•    порядок запитань: звичайний або випадковий;
•    порядок варіантів відповідей: звичайний або випадковий;
•    обмеження часу роботи з тестом;
•    режими: навчальний, штрафний, вільний;
•    паролі.

В програмі передбачені декілька незалежних один від одного режимів тестування:

>   навчальний - при помилці учень отримує відповідне повідомлення, невірні та вірні відповіді також висвічуються різними кольорами;

>    штрафний - при помилці в учня будуть відніматися бали. Цей режим працює по-різному в залежності від налаштувань оцінювання (зараховувати 100% вірні відповіді або ні). В цьому режимі додатково з’являється кнопка "Я не знаю...".

>    вільний – дозволяє переміщуватися по завданням  в будь-якому порядку. В будь-який момент можна повернутися до завдання, якщо на нього ще не дана відповідь.

Види завдань при створенні тестів за допомогою програми MyTest:

1    Вибір однієї відповіді
2    Вибір декілька відповідей
3    Ранжування
4    Співставлення
5    Вказівка істинності або хибності тверджень (MCQ)
6    Введення тексту з клавіатури
7    Введення числа з клавіатури
8    Місце на зображенні

4.07-12.jpg
 
4.07-13.jpg

Введення тексту з клавіатури
4.07-14.jpg 


4.07-15.jpg
 
Характеристики.

За допомогою програм MyTest ви можете організувати як локальне так і мережеве тестування. Дізнатися більше про програму MyTest можна на сайті автора   http://MyTest.klyaksa.net/.

Оболонка є безкоштовним продуктом, інтуїтивно зрозуміла будь-якому користувачу. Підтримує українську та російську мови. За проханням автора оболонки, оболонку пропонується брати на авторському сайті http://mytest.klyaksa.net/ При використанні програми обмежень на застосування немає. Обов'язковим є реєстрація продукту на сайті автора.

Висновки

Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним. Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних, потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів, виключаючи суб’єктивізм.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є важливим елементом навчально-виховного процесу. При правильній організації він сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню.

Перед учителем стоїть завдання так організувати навчальний процес, щоб контроль природно включався в систему навчання як обов’язковий функціональний компонент, який забезпечує його цілеспрямованість та об’єктивність. Використовуючи традиційні форми і методи контролю та оцінки, вчителі повинні знайомитися з досвідом педагогів-новаторів та результатами їх досліджень та експериментів; використовуючи цей досвід, шукати нові ефективні методики контролю. Найбільш ефективною на сьогоднішній день формою контролю є тест. Він сприяє досягненню оптимальної дії всіх елементів системи навчання завдяки забезпеченню зворотного зв’язку, спрямованого на навчальну діяльність учителя та учнів.
 
                                                        Список використаної літератури

1.    Соловьёва Л.Ф., Информатика в видиосюжетах. Санкт-Петербург, 2002.
2.    Юцявичене П.А, Теория и практика модульного обучения. – Каунас, 1989.
3.    Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.:     Академвидав, 2004.
4.    Ткачова Н. Формування особистості учня у навчально-виховному процесі. - Харків, 2007.
5.    Андрощук А.О. Рейтингова технологія оцінки знань в навчально-виховному закладі // Педагогіка і психологія – 1996. – №3. – С.86-96
6.    Развитие мышления учащихся средствами информационных технологий. Учебно-методическое пособие, Програма Intel « Обучение для будущего »
 Виконала: вчитель інформатики Київського професійного ліцею транспорту Дніпровського району Кадкіна Світлана Володимирівна


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани конспектів уроків з інформатики, завдання з інформатики 11 класу скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Програмні засоби навчального призначення > Програмні засоби навчального призначення. Методичні рекомендації