KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тестування з теми «Частини мови»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Частини мови

Тестування до предмету Українська мова 7 клас.

Тема «Частини мови».Розгляд теми: Частини мови
                                                                   Тестування з теми «Частини мови» 


                                                                                   І варіант

1. Укажіть рядок, в якому всі слова іменники:
а) хутір, мороз, біль, четвертий, кожний;
б) тканина, вовк, назва, потроїти, трійка;
в) батько, хитрість, стеля, дорога, лоша;
г) слава, славний, сотня, мудрість, повно;
ґ) залити, груша, місяць, всякий, сукня.

2. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв:
а) чай «Сюрприз», княгиня Ольга, кіт Мурчик, Дніпро, Чорне море;
б) Тихий океан, цукерки «Стріла», Верховна Рада, Черкаси, озеро Світязь;
в) медаль «За відвагу», Восьме березня,  Генеральний прокурор України, кінотеатр «Юність», Кабінет Міністрів України;
г) орден Слави, Альпи, Чумацький Шлях, Президент України, автомобіль «Лада»;
ґ) газета «Буковина», Іван Петренко, Байкал, свято Перемоги, телевізор «Райдуга».

3. Визначте рядок, у якому всі слова − іменники другої відміни:
а) вітер, село, волосся, дівча, хлопець;
б) день, море, узбіччя, стеля, соловей;
в) дощ, жито, колосся, перо, лоша;
г) герой, життя, прибічник, дитя, пень;
ґ) дядько, узгір’я, дуб, ворота, ягня.

4. Виберіть рядок, у якому всі прикметники присвійні:

а) ведмежий барліг, тітчина оселя, заячий слід, кицьчин корм;
б) вовче хутро, солов’їний голос, директорів кабінет, весняний настрій;
в) ведмежа голова, молочна імла, синє небо, пузата бочка;
г) весняна квітка, ніжний потиск, татів друг, молочна каша;
ґ) солов’їне кубло, дрібний дощик, морський вузол, Тетянин день.

5. Укажіть рядок, у якому всі прикметники з не пишуться разом:

а) (не)дочутий, (не)досконалий, (не)довгий, а короткий, (не)мудрий;
б) (не)розумний, (не)догнилий, (не)широкий, а вузький, (не)злобний;
в) (не)нависний, (не)осяжний, (не) стримний, (не) всипущий;
г) (не)привітний, (не)сказанний, (не)нависний, (не) ворожий, а дружній;
ґ) є (не)легким, (не)зліченний, (не) поширений, (не)малий, (не)досяжний.

6. Укажіть рядок, від прикметників якого не можна утворити ступені порівняння:

а) грубий, глибокий, короткий, ясний, розумний;
б) темний, дурний, міцний, добрий, якісний;
в) мудрий, ясний, корисний, совісний, вірний;
г) глибочезний, порожній, маленький, дерев’яний, вовчий;
ґ) досвідчений, здоровий, дужий, чорний, холодний.

7. У якому рядку всі займенники вказівні?

а) Стільки, скільки, такого, тим, мною;
б) цей, ця, сього, тому, такий;
в) нами, вашим, чиїм, дехто, хтось;
г) ніяким, хтозна з ким, цьому, сьому, стільком;
ґ) хто, твій, його, її, цієї.

8. Завершіть подане твердження. У  числівниках на позначення сотень відмінює(ю)ться…

а) перша частина;
б) обидві частини;
в) не відмінюється жодна частина;
г) друга частина;
ґ) перша частина подібно до прикметників.

9. Укажіть рядок, у якому правильно провідмінювано числівники
:
а) тридцять, тридцяти, тридцятьми, на тридцятьох;
б) п’ятдесят, п’ятидесяти, п’ятдесяти, п’ятдесятьма;
в) шістдесят, шістдесяти, шестидесятьом,  шістдесятьма;
г) сімдесят, сімдесяти, сімдесятьма, на семи десяти;
ґ) вісімдесят, вісімдесяти, вісімдесятьма, вісімдесятьом.

10. Визначте рядок, у якому допущено помилки у відмінюванні числівників
:
а) чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами;
б) п’ятисот, п’ятиста, п’ятистами, на п’ятистах;
в) шестисот, шістьомстам, шістьомастами;
г) семисот, сімомастами, на семистах;
ґ) восьмисот, вісьмомстам, на восьмистах.

11. Визначте речення, в якому вжито питальний займенник у родовому відмінку.

а) Чого ви хмуритесь? Я ж не боюся вас – у мене профіль Довбуша Олекси... (М.Івасюк).
б) А де ж твоя могила, мій татусю? (М.Івасюк).
в) Ти ж був людиною, яку могла по імені назвати кожна вуличка села! (М.Івасюк).
г) Кому повім печаль свою, і жах, і горе? (М.Івасюк);
ґ) І той Чезаре відпустив тебе? Ти ж був його рабом…(М.Івасюк).

12. Укажіть рядок, в якому допущено помилку в написанні займенників:

а) ніякий, абихто, анічим, абиякий, бозна-яке;
б) який-небудь, ніщо, нізким, деяким, хтось;
в) ні у кого, ані до якого, дещо, з кимось, аби з кого;
г) з котримсь, чогось, ніскільки, абичого, бозна з чого;
ґ) скільки-небудь, будь-чий, декотрому, де з чим, будь за ким.


                                                              Тестування з теми «Частини мови» 

                                                                                  ІІ варіант

1. Укажіть хибне твердження:

а) іменникові властивий граматичний рід;
б) рід іменників, ужитих у множині, визначають за початковою формою;
в) родових іменникових форм не мають окремі назви тварин;
г) іменники, що вживаються тільки у множині, за родами не розрізняються;
ґ) в українській мові іменники належать до одного з трьох родів.

2. Визначте рядок, у якому всі слова належать до власних іменників:

а) К(к)арпати, Р(р)омашка, О(о)лімп, К(к)иїв, П(п)аром;
б) Д(д)епутат,  О(о)ріон, К(к)іпр, С(с)тіл,  О(о)деса;
в) Х(х)арків, Ш(ш)евченко, М(м)істо, С(с)онце,  А(а)мерика;
г) С(с)уддя, Ч(ч)ернівці, М(м)ер, У(у)країна, П(п)рут;
ґ) Л(л)еся У(у)країнка, С(с)атурн,  Р(р)осія, Д(д)ніпро, П(п)еру.

3. Укажіть рядок, у якому всі іменники належать до третьої відміни
:
а) вірність, любов, блакить, мати, глазур;
б) молодість, натюрморт, степ, юнь, біль;
в) радість, синь, Сибір, ніж, ртуть;
г) лінь, путь, піч, лань, мазут;
ґ) мед, ніч, мазь, вісь, верф.

4.Укажіть рядок, у якому всі прикметники якісні
:
а) гірка кава, Іванкова оповідь, залізні нерви, дрібний цвіт;
б) буйна зелень, темне насіння, біла берізка, мамина порада;
в) смачна страва, куряче філе, рожева квітка, гучний дзвінок;
г) древнє місто, широкі вилиці, мужній чоловік, далека путь;
ґ) солодка каша, сталеві м’язи, лисяча шапка, коротка форма.

5. У якому реченні прикметник з не  пишемо окремо?
а) І якусь не/відому зажуру навіває та пісня мені (В.Сосюра).
б) А теплий вітер навіває мені якісь не/ясні сни (В.Сосюра).
в) Не/потрібні людині крила, серце й розум потрібні їй (В.Симоненко).
г) Нехай відомий я поет, але собі я не/відомий (В.Сосюра).
ґ) Ні, далекий  не/звіданий ліс не радував молодого лісовика (О.Гончар).

6. Визначте рядок прикметників, у яких при творенні вищого ступеня порівняння змінюється корінь:
а) ніжний, чистий, болючий, сміливий;
б) білий, рідний, красивий, широкий;
в) дорогий, високий, близький, дужий;
г) дешевий, міцний, рідкий, далекий;
ґ) великий, малий, гарний, поганий.

7. Укажіть речення, у якому вжито заперечний займенник.

а) З одного ягняти ніхто ще двох шкір не знімав (Народна творчість).
б) Нащо так, осене, гориш в мені багряним листям клена? (Г.Коваль).
в) А пальці грілись на пеньках дубових, що папороттю й кмином поросли (Г.Тименко).
г) З ніччю я миритися не хочу, поки світла морок не відтяв (П.Перебийніс).
ґ) Посієш казна-що − виросте абищо (Народна творчість).
8. Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників:
а) двомастами тридцятьма, ста дев’яноста шести, сорока двом;
б) тристам двом, вісімдесяти, двадцять одним;
в) ста другому, триста першому, чотириста дванадцятому;
г) семи, сімдесятьома,  двомсот;
г) тридцяти двох, сто вісімдесяти чотирьом, сімомастами одним.

9. Визначте, у якому рядку всі дробові числівники вжито у формі орудного відмінка:

а) одної восьмої, трьох цілих двох сьомих, трьома четвертими;
б) сьома дев’ятими, однією другою, п’яти восьмих;
в) дві шостих, одну четверту, чотирма п’ятими;
г) двома тисячними, на трьох сотих, одній восьмій;
ґ) двома цілими чотирма сьомими, сімома десятими, п’ятьма цілими трьома сотими.

10. Визначте рядок, у якому неправильно поєднані числівники з іменниками:

а)  сто козаків, двоє дверей, два плуги;
б) четверо соколят, одна п’ята кулі, п’ять тисяч гектарів;
в) півтора сторінки, три четвертих кілограма, одні двері;
г) три голуби, п’ять процентів, двадцять чотири доби;
ґ) двоє коней, чотири професори, п’ятеро немовлят.

11. Укажіть речення, в якому вжито зворотний займенник.

а) Якби йому довгий хвіст, то сам би собі боки повідбивав (Народна творчість).
б) Переді мною розкинулись безмежні поля (З газети).
в) Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В.Симоненко).
г) Він позирав з гори на долину, що виблискувала весняними водами (І.Цюпа).
ґ) Дехто дібрався до вершини гори без перешкод (О.Донченко).

12. Визначте речення, в якому займенник виконує синтаксичну роль підмета.

а) Ніким не сходжені нас ждуть путі (О.Ющенко).
б) Всіх владарка-ніч покорила (Леся Українка).
в) У мене хата − долею крилата, вмістилась в хаті вся моя рідня (М.Ткач).
г) Вони були між людьми гості милі…(Леся Українка).
ґ) За дверима почулись чиїсь кроки (О.Донченко).                                                                 Тестування з теми «Частини мови»

                                                                                   ІІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому найповніше подано граматичні ознаки іменника:
а) змінюється за  родами й часами;
б) змінюється за числами й особами;
в) змінюється за числами, відмінками;
г) змінюється за відмінками, іноді – за числами;
ґ) належить до певного роду, відміни, змінюється за числами й відмінками.

2. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв:

а) чай «Сюрприз», княгиня Ольга, кіт Мурчик, Дніпро, Чорне море;
б) Тихий океан, цукерки «Стріла», Верховна Рада, Черкаси, озеро Світязь;
в) медаль «За відвагу», Восьме березня,  Генеральний прокурор України, кінотеатр «Юність», Кабінет Міністрів України;
г) орден Слави, Альпи, Чумацький Шлях, Президент України, автомобіль «Лада»;
ґ) газета «Буковина», Іван Петренко, Байкал, свято Перемоги, телевізор «Райдуга».

3. Укажіть рядок, у якому є іменники першої відміни:

а) хлоп’я, круча, лоша, колосся, стеля;
б) маля, весілля, груша, ємкість, проміння;
в) душа, лінія, земля, суддя, Микола;
г) хмара, яблуко, ясність, заграва, каліка;
ґ) машина, насіння, Наталка, зоря, мавпа.

4. Укажіть рядок, у якому всі прикметники відносні:

а) золотистий горицвіт, вчителева книга, студентська їдальня, цікава задача;
б) осінній лист, вишневий кисіль, вовчий погляд, меблевий салон;
в) золоті сережки, зелений борщ, скляна ваза, ситцева сукня;
г) заячий хвіст, круглий хліб, книжкова шафа, горіхові вафлі;
ґ) залізний обруч, новий зошит, простий олівець, сільська хата.

5. Виберіть правильне твердження:

а) Не з прикметниками пишеться окремо, якщо слово без не не вживається;
б) не з прикметниками пишеться окремо, якщо у реченні є протиставлення або прикметник у реченні виступає присудком;
в) не з прикметниками пишеться разом, якщо не заперечує лексичне значення слова;
г) не з прикметниками пишеться окремо, якщо їх можна замінити синонімами без не;
ґ) не з прикметниками пишеться разом завжди.

6. Укажіть рядок, у якому прикметники мають складену форму вищого ступеня порівняння
:
а) більш влучний, менш короткий, більш глибокий, менш широкий;
б) найдорожчий, найбільш вагомий, щонайкращий, менш дорогий;
в) яскравіший, найяскравіший, більш міцний, менш сильний;
г) рішучий, рішучіший, більш рішучий, менш рішучий;
ґ) дзвінкий, найдзвінкіший, якнайдзвінкіший, менш дзвінкий.

7. Визначте речення, в якому вжито неозначений займенник.
а) Нащо мені сиротою на сім світі жити? (Т.Шевченко).
б) Не хвали сам себе, нехай тебе інші похвалять (Народна творчість).
в) Криниця не одна, можна з будь-якої напитись (Народна творчість).
г) Тих сліз повік нікому не зібрати, якими відтужили журавлі (Л.Тендюк).
ґ) Усякому всяка робота легка (Народна творчість).

8. Завершіть подане твердження. Кількісні числівники змінюються…
а) за родами, числами, відмінками;
б) за відмінками;
в) за числами;
г) за родами;
ґ) за числами і відмінками.

9. Завершіть подане твердження. У  числівниках на позначення десятків відмінює(ю)ться…
а) перша частина;
б) обидві частини;
в) не відмінюється жодна частина;
г) друга частина;
ґ) перша частина подібно до іменників.

10.  Укажіть рядок, у якому в усіх числівниках уживається ь:
а) тринадцят...ма, чотир..ма, п’ят...мастами;
б) шіст...сот, чотир...мастами, дев’ят...надцять;
в) вос...ми, тридцят...ма, п’ят...надцять;
г) чотир...ох, тридцят...ма, шіст...ма;
ґ) вос...ми, тридцят...ма, п’ят...надцять.

11. Укажіть речення, у якому вживається питальний займенник.
а) Мову ту, що рідною люди зовуть, ти ніде й ніколи, синку, не забудь (В.Верба).
б) Сорок років він обробляв поле, яке простяглось аж до лісу (В.Сухомлинський).
в) Розвідник лежав непорушно, нічим не видаючи свою присутність (Ю.Збанацький).
г) Скільки книг в оцій книгарні? (Т.Волгіна).
ґ) Добре жити тому, чия душа і дума добро навчилися робить (Народна творчість).

12. Визначте рядок, у якому займенники пишуться через дефіс:
а) аби/кому, де/сь, казна/з/ким, будь/у/кого, ні/чий;
б) ні/скільки, будь/хто, ким/небудь, аби/яким, ні/що;
в) будь/що, казна/який, що/небудь, хтозна/скільки, будь/ким;
г) аби/з/ким, аби/у/кого, будь/скільки, ні/у/кого, будь/що;
ґ) котрий/сь, ані/чий, ні/за/чим, ні/у/скількох, бозна/який.

Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Допомога школяру онлайн, Українська мова для 7 класу скачати, календарно-тематичне планування

Предмети > Українська мова > Українська мова 7 клас > Повторення та узагальнення вивченого. Частини мови > Повторення та узагальнення вивченого. Частини мови. Задачі та вправи,самоперевірка