KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тренувальні вправи

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Тренувальні вправи

Деякі дієприкметники можуть утрачати властивості дієслова (час, вид) і переходити в прикметники. У таких випадках вони вказують на постійну ознаку і не мають при собі залежних слів.
Дієприкмет.jpg
Трапляється, що дієприкметники відрізняються від прикметників наголосом: варена — варёна; печений — печений; учений — учений; незрівняний — незрівнянний.
У прикметники переходять дієприкметники, ужиті в переносному значенні: колючий погляд, зачарований ліс, розгублений погляд, утрачений час.
Утратили ознаки дієприкметника й перейшли у прикметники слова талий (сніг), спілий (кавун), улюблений (твір).
Дієприкметники можуть переходити в іменники: Учений іде, а неук слідом бреде. В умілого руки не болять (Народна творчість).

265. Прочитайте. Визначте дієприкметники, що перейшли в прикметники. Поясніть, у чому відмінність між дієприкметником і прикметником.
1. Лежачий камінь у траві лежить. Вода під камінь, кажуть, не біжить. Лежаче в цього каменя життя. Отож лежачі в нього почуття (Є. Гуцало). 2. Не пустись за вітром шляхом битим, бо зів'янеш там пустоцвітом (Я. Яковенко). 3. Ольга Яківна у своєму улюбленому білому кольорі (І. Роздобудько). 4. Чорна посріблена чуприна надавала Романові Станіславовичу шарму й благородства (П. Дідович).
 
• Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.
• В іменах по батькові визначте суфікси.

266. Словосполучення з дієприкметниками і словосполучення з прикметниками запишіть у дві колонки.
 Солені огірки, солоні огірки, палюче сонце, палаюче вугілля, печений корж, випечений хліб, незабутні зустрічі, забуті слова.

267. Прочитайте. Визначте дієприкметники, що перейшли в іменники. Свою думку обґрунтуйте.
1. Вітер Вічний вогонь гойдає. Всіх полеглих ніхто не знає (М. Луків). 2. Загін ішов у Чорний ліс, загін пораненого ніс (П. Воронько). 3. Ікона — символ присутності святих, знак молитви. Вона викликає молитовний настрій у віруючого (В. Сентюрін). 4. Люди часто відкривають відкрите (І. Вільде). 5. Хапаюся за чужий досвід, ніби потопаючий за соломинку (Б. Грищук). 6. «Скажіть, будь ласка, де живе ваш уповноважений?» — запитуємо людей (М. Хвильовий).
• Розкрийте значення фразеологізму голос волаючого в пустелі.Що ви знаєте про походження цього вислову?

Деякі прикметники за своєю формою подібні до активних дієприкметників. Проте особливості їхнього творення засвідчують, що ці слова — прикметники.

Дієслово.jpg

268. Прочитайте. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова. Свою думку обґрунтуйте.
1. Сонце стояло сліпуче, як в пісні (І. Драч). 2. Ясне сонце ще не встигло наложити палючих слідів на землю (Панас Мирний). 3. Таку співучу душу маю, що неможливо не співати (Г. Чубач). 4. Тільки у слові «мама», в любому слові «мила» чує своє безсмертя наш балакучий світ (П. Воронько). 5. В калині пахучій і в згірклім вінку з полину ми любимо так Україну, як матір на світі одну (Т. Маиданович). 6. Скрипуче колесо довго їздить, скрипливе дерево довше живе (Народна творчість).

Від дієслів походять і пасивні дієприкметники з префіксом не-, і прикметники з префіксом не- та наголошеними суфіксами -анн-, -енн-.

Несказанный.jpg


269. Прочитайте. Визначте пасивні дієприкметники та віддієслівні прикметники.
1. Неподолані сумніви — неподоланні сумніви. 2. Незбагнені перешкоди — незбагненні перешкоди. 3. Невйсловлена вдячність — невисловленна вдячність.
• Визначте слова з орфограмою «подвоєні літери». Написання цих слів обґрунтуйте орфографічним правилом.
• 3 однією парою словосполучень складіть висловлювання.
Чому дієприкметники є особливою формою дієслова, а не прикметника?


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.