KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тренувальні вправи до теми 26

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Тренувальні вправи до теми 26
163. Попрацюйте в парах! Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте дібрані з довідки дієслова у різних формах майбутнього часу.
1. З води обіду не ... . 2. Тримайся праці, то й хліб ... . 3. Хто землю ... , ніколи не ... . 4. З бика не ... молока. 5. Перлина на землі не ... , а робота ... . 6. Як ... навпростець, дома не ... .
Довідка: Підеш. Матимеш. Звариш. Ночуватимеш. Доглядатиме. Голодуватиме. Буде лежати. Буде чекати. Надоїш.
• Підкресліть у словах орфограми «не з дієсловами» та «літери е (є), и (і) в особових закінченнях дієслів». Обґрунтуйте написання дієслів.

164. Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворіть форми майбутнього часу.
  (Минути) небагато часу, і Україна (перетворитися) на політично стабільну державу. Вона (плекати) Людину, (захищати) й (обстоювати) Закон. (Утвердитися) демократичні свободи, до українців (прийти) глибше розуміння тих духовних скарбів, які вони мають. (Цінуватися) праця, інтелект і талант. Люди не (шукати) кращої долі за кордоном. Народ (виявляти) працьовитість і мудрість. Його (об'єднувати) глибока духовність. Україна (міцніти) і (розвиватися).
                                                                                                                                                      За А. Чебикіним.
Роздивіться фантастичну картину Сергія Пояркова. Складіть усне висловлювання на тему «Яким стане моє місто (село) через сто років». Використовуйте дієслова майбутнього часу.

Майбутнє.jpg


165.  Перепишіть,  уставте пропущені літери та  розставте розділові знаки. Визначте просту, складну та складену форми майбутнього часу.
1. У лісі папороть цвіст..ме квітку ти зірвеш із неї (Б. Грінченко). 2. Я пр..несу із саду пізні квіти і дощ до ранку буде ш..потіти (М. Луків). 3. Коли все затихне сном спать у полі ляже віт..р. А у тебе під вікном завжди будуть квітнуть квіти (І. Коваленко). 4. Усміхнет..ся у лузі калина. Віща птаха в гаю закує. І до вічного неба Вкраїни променіт..ме серце моє (І. Прокоф'єв). 5. Ти з Правдою усе на світі змож..ш. Зустрін..ш Кривду то стіною буд..ш. І ти її напевне перемож..ш а Правда знов тобі покаже путь (В. Маршинов),
• Визначте складні речення, обґрунтуйте вживання в них розділових знаків.
Чи подобається вам жанр наукової фантастики? Складіть фантастичну розповідь «Сон про майбутнє».

166. Прочитайте. Визначте час кожного з дієслів. Спробуйте пояснити, чому стосовно подій, які відбулися до моменту розмови, уживаються дієслова майбутнього часу.
  Пісня відразу сп'янила Тараса. Щось у грудях почало битись, у горлі здавило. Зціпив силою зуби, щоб не заплакати. Пісня вхопила, як обценьками, маленьке покривджене серце, завертіла ним, як вітер билиною...
  Почує Тарас десь пісню, запам'ятає од краю до краю. Поспішить додому, запише пісню в свою маленьку книжечку.
  Тарас завів гнучким голосом. Не витримав — сльози бризнули з очей.
                                                                                                                                                                     За С. Васильченком.
Підказка: Інколи дієслова майбутнього часу вживаються у значенні минулого. Таке трапляється, якщо потрібно назвати дію, яка повторюється.

• Поясніть вислів поета Івана Драча «Так, пісня для народу — це душа». Пригадайте або придумайте історію, до якої ці слова могли б стати заголовком.

167. Попрацюйте в групах! Оберіть із учнів класу групу експертів. Доручіть їй підготувати 4-5 запитань з теми «Час дієслів» для інтелектуального змагання з української мови. Передаючи одне одному уявний мікрофон, почергово дайте відповіді на кожне з підготовлених експертами запитань.


Книги, підручники української мови скачати, конспект на допомогу вчителю та учням, навчатися онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.