KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник


Сторінки світової історії
310.1. Прочитайте текст, відповідаючи на запитання під час читання.


Троянський кінь
Упродовж дев'яти років давньогрецьке військо тримало в облозі1 місто Трою. Проте безуспішно! І тоді греки вдалися до хитрощів2.
Яких?


Перед воротами Трої вони спорудили велетенського дерев'яного коня, всередині якого заховались їхні найкращі воїни. Решта греків підпалили свій табір і вдали, що відступили.


Для чого? З якою метою?
Зраділі троянці, побачивши дивовижного коня, не замислюючись, втягли його в місто. Що було потім?


Уночі, коли всі поснули, грецькі воїни вибралися з коня, перебили вартових3 і відчинили ворота своїм.
Так розповідає про падіння Трої Гомер у поемі «Іліада» (З журналу).


II. Чи неминучим4 було падіння Трої? Як можна було його відвернути?


1Тримати в облозі — рос. держать в осаде.

2Вдатися до хитрощів — рос. схитрить.

3Вартовий — рос. часовой.

4Неминучий — рос. неизбежный.

III.    Поясніть написання слів давньогрецьке, тримало, дерев'яного, всередині, падіння. Зробіть звуковий запис слова розповідається. Доберіть паралельну відмінкову форму до слова воротами.


IV.    Випишіть із тексту всі прислівники, поясніть їх роль у висловлюванні.


311.    Спишіть речення, знімаючи скісну риску. Поясніть правопис прислівників.


1. Степ уже цвіте де/не/де (О. Гончар).

2. На/в/скіс од вікна впали промені.

3. Богдан Зарицький відчинив на/в/стіж вікно.

4. Нестор с/під/лоба глянув на Стефу (3 те. Р. Іваничука).

5. Василина раз/у/раз поглядає на двері, ніби чекає когось із нетерпінням (7. Чендей).

6. З/низу і майже до/верху вітрина була прикрашена гірляндою з різнокольорових лампочок.


312.    І. Прочитайте сполучення слів, правильно наголошуючи прислівники.


Бачитися зрідка, приїхати здалеку, зіграти внічию, іти навмання, прийти засвітло, переписати начисто, початися задовго до Нового року, витерти насухо, наповнити доверху, виступити блискуче. II. Складіть усно речення з виділеними прислівниками.


313.    Користуючись фотоілюстрацією, складіть і запишіть попарно речення з прислівниками та однозвучними словами інших (вкажіть яких) частин мови з прийменниками. Поясніть їх різне написання.

Виконайте завдання за варіантами.


А. По-різному — по різному. Востаннє — в останнє. Учотирьох — у чотирьох.
Б. По-справжньому — по справжньому. Нарешті — на решті. Удвох — у двох.


314.    Уявіть ситуацію. Ви телефонуєте новому другові й запрошуєте його до себе в гості. Він не знає, де ви мешкаєте і як дістатися до вашої домівки. Розіграйте діалог, поясніть йому маршрут, використовуючи подані прийменники та прислівники.


Опівдні, пішки, швидко, недалеко, спочатку, прямо, потім, навпроти, перед, попереду, справа, зліва, збоку, вгору, нижче, вище, поруч, близько, навпростець, поблизу, метрів за сто, далі, через, попід, уздовж, навскоси. У подорож!
 

Ukrmova7-bondarenko-39.jpg

В. Жураківський. Зимова риболовля


315.    Розгляньте репродукцію картини Віктора Жураківського «Зимова риболовля». Поділившись на групи, обговоріть сюжет картини: назвіть основну подію, окремі дії зображених художником персонажів. Схарактеризуйте ці дії за допомогою прислівників.

За кількістю дібраних прислівників та правильністю їх запису визначте переможців.


316.    Визначте види помилок, відредагуйте і запишіть виправлені речення.


1. У салоні стало ще більш просторніше й затишніше. 2. Ми дуже близько наблизились до автомобіля. 3. Звістку жінка сприйняла рівнодушно. 4. Роман обратно забув принести дискету. 5. Оля сильно заболіла. Завдяки хворобі вона відстала з математики. 6. Аптека працює круглосуточно (З учн. творів).


317.    Замініть виділені слова прислівниками з довідки, попередньо знявши скісну риску, й запишіть утворені речення. Поясніть правопис прислівників.


1. Невідомо куди поділася моя ручка.

2. Ніяку роботу не можна робити недбало.

3. Вони зустрілися без свідків.

4. Будинок був зовсім поруч.


Довідка: сам/на/сам, куди/сь, близько/близько, аби/як.


318.    І. З'ясуйте значення поданих фразеологізмів. Доберіть до них прислівники-синоніми з довідки і запишіть за зразком.

Зразок. 1. Знати дуже добре.


1. Знати як свої п'ять пальців. 2. Повторити слово в слово. 3. Бачити як на рентгені. 4. Ні холодно ні жарко. 5. Працювати не покладаючи рук. 6. Жити на широку ногу.


Довідка: дуже добре, наскрізь, старанно, заможно, байдуже, дослівно.


II. Складіть і запишіть речення з виділеними фразеологізмами.


319.    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть речення українською мовою. Поясніть правопис прислівників.


1. Свежий утренний ветерок чуть-чуть подул с севера.
2. Отовсюду слышались радостные голоса.

3. Звёзды кое-где выглянули на небе (3 тв. О. Гончарова).

4. Поляна сплошь была покрыта одуванчиками.

5. Вдоль и впоперек я проехал Грузию.

6. Снаружи здание в лесах (Із тв. В. Солоухіна).


320.    Напишіть про вашого улюбленого спортсмена чи артиста, принагідно вживаючи наведені прислівники.


Спочатку, швидко, вправно, впевнено, рішуче, рвучко, витончено, чудово, віртуозно, зовсім, стрімголов, ефектно, артистично, незрівнянно, неждано-негадано, за всяку ціну1, мало-помалу, зараз же, ніскільки, вчасно.


Запитання і завдання для повторення
1.    Що називається прислівником?
2.    З якими частинами мови вживається прислівник? На¬ведіть приклади.
3.    Доведіть, що прислівник — незмінна частина мови.
4.    Яким членом речення найчастіше буває прислівник? Проілюструйте прикладами.
5.    Що спільного і відмінного мають прислівники з іншими частинами мови?
6.    Як відрізнити прислівник у вищому ступені порівнян¬ня від аналогічного прикметника? Покажіть на прикладах.
7.  За допомогою яких способів творяться прислівники? Наведіть приклади.
8.  Від чого залежить написання н і нн у прислівниках?
9.  Розкажіть про написання не і ні в прислівниках.
10. Коли в кінці прислівників пишеться и, а коли — і?
11.  Розкажіть про написання прислівників разом, окремо і через дефіс. Наведіть приклади.


1 3а всяку ціну — рос. любой ценой.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.