KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови

556. Прочитайте. Визначте дієслова. З'ясуйте час, вид, особу й число кожного.
1. І рано чесного труда душа торкнулась молода (М. Рильський). 2. Не заплямує ніхто світло духовного серця (Т. Майдановий). 3. Тоненьким дивним променем величніє душа (О. Омельченко). 4. У промінні мови пророста душа, і серце з серцем радісно говорить (В. Кучерук). 5. Спіткнулася душа об чужослів'я (І. Редчиць). 6. Свято рідної мови настане тоді, коли нею освятиться кожен наш будень (Р.Доценко).
• Два дієслова (на вибір) усно розберіть як частину мови.
• Розкажіть про роль рідної мови у формуванні людської духовності. Уживайте дієслова майбутнього часу.

557. Дієслова поставте у формі другої особи однини теперішнього часу. Поясніть написання особових закінчень.
Зразок: Робити — робиш.
Ходити, допомагати, любити, боротися, колоти, змагатися, клеїти, милити.

558. Перепишіть прислів'я, складену форму майбутнього часу замінивши на складну.
Зразок: Хто добре вчиться, той добре буде працювати. — Хто добре вчиться, той добре працюватиме.
1. Тримайся ниви, то хліб будеш мати. 2. Шити не будеш вчитися — кравцем не станеш. 3. Згаєш хвилину — будеш каятися годину. 4. Піску в снопи не будеш в'язати, з пір'я фортеці не будеш будувати. 5. Хто не садив дерева, у затінку не буде лежати.

559. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. У ж..ття дороги стел..ться мені (В. Симоненко). 2. Мовч..ш, мій друже ясний, і зітха..ш (Леся Українка). 3. Кому на чужині промов..ш слово? З ким ти поділ..ш вірну ро..мову? (Л. Боровиковський). 4. Маленький гурток подорожніх пр..тих, не почуєш.. і слова (Леся Українка). 5. І сипл..ться слова, немов картеч (М. Малахута). 6. Ми весь час сто..мо на грані невідомих шляхів майбутніх (О. Теліга).
• Підкресліть у реченнях члени речення.
• Виділені слова письмово розберіть як частини мови.

560. Прочитайте. Визначте особливі форми дієслова — дієприкметник і дієприслівник.
1. Голубіє земля, оповита блакитним серпанком (Олег Ольжич). 2. О весно, весно, де ти забарилась? Уже земля, ждучи тебе, втомилась (В. Самійленко). 3. Пливе з озер мережаний туман (М. Бажан). 4. Нарядившись у квіти й любисток, весна веселилась (Є. Гуцало). 5. Пило землі цілющі соки весною збуджене стебло (Б. Дегтярьов).
• Зробіть морфологічний розбір дієприкметника і дієприслівника (на вибір).
• Поясніть розділові знаки у реченнях.

561. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Повіяв легкий вітерець струшуючи з листя неопалі краплі (Панас Мирний). 2. Ліс покритий краплями блискучими сміється (М. Рильський). 3. Опинившись у лузі чи в полі заслухаюсь мови і послухаю слово проказане зіллям громовим (Є. Гуцало). 4. Сади стоять обдмухані вітрами листки летять киваючи гіллю (Л. Костенко). 5. Хатина схилена на схилі стоїть сумуючи одна (Б.Дегтярьов).
• Підкресліть у реченнях усі члени речення.

562. До кожного дієприкметника доберіть і запишіть дієслово, від якого він утворений. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.
Зразок: Попереджений <— попередити.
Приречений, знеможений, повержений, уміщений.

563. Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду.
1. Слова прилітають і стеляться на папері, (плачуть, сміються) (Т. Шевченко). 2. Ми повинні дбати про збагачення нашої лексики, не лише (заглядають) у словник, а й (прислухаються) до народу (М.Рильський). 3. Усі поспішають, (шукають) щастя (Г. Чубач). 4. Тільки щастям людей я життя, не (вагатися), міряв (М. Сингаївський).
• В утворених дієприслівниках виділіть суфікси. Поясніть їхнє написання.
• Поясніть уживання розділових знаків.
• Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

564. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Обріс мохом сірий камінь в полі леж..чи, зажурились козаченьки дома сид..чи (Л. Боровиковський). 2. Як заіржав кінь вороненький, сто..чи на мості (Народна творчість). 3. Лет..чи, втомився сокіл, стерла чайка крила (М. Стельмах). 4. Ор..чи, він чув того плуга, як чув своє серце (Є. Гуцало).
• Позначте в словах вивчені орфограми.

565. Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворіть дієприслівники доконаного виду.
1. (Звіритися) на море, ти перестаєш належати собі (Г. Сковорода). 2. І раптом розхвилюєшся в тривозі, (відчути) теплий подих вітерця (Д. Луценко). 3. (Підняти) на щоглі вітрило нове, до синього моря хмарина пливе (А. Качан). 4. І світилися хмари, (здійнятися) наметами (А. Малишко).
• Позначте в словах вивчені орфограми.

566. Прочитайте. Визначте прислівники, з'ясуйте розряд кожного за значенням.
1. Звіку і зроду нашому роду слово святило честь і свободу (О. Різниченко). 2. Станьмо вкупі за Вкраїну! (Б. Грінченко). 3. То як же нам жити на рідній землі, щоб люди довіку щасливі були? (Ф. Тишко). 4. І зозуля там безперестанку нам кує щасливії літа (В. Чубенко).
• Два прислівники (на вибір) розберіть як частину мови.

567. Перепишіть, на місці крапок уставляючи літери.
Навік.., трішк.., верх.., насторож.., нарешт.., опівноч.., взнак.., навсидячк.., завдовжк.., трич.., восен.., уранц.., увечер.. .
• Поясніть значення фразеологізмів датися взнаки; ладен тричі під землю провалитися.

568. Прислівники, які пишемо разом і через дефіс, знявши риски, запишіть у дві колонки.
По/християнському, пліч/о/пліч, на/двоє, у/досвіта, всього/на/всього, на/швидку/руч, куди/небудь, по/козацьки, далеко/далеко, як/не/як, хоч/не/хоч, на/в/перейми, босо/ніж.

569. Від поданих прислівників утворіть форми вищого й найвищого ступенів порівняння.
Чітко, терпляче, рішуче, гарно, погано, добре.
• Назвіть форми, утворені від інших коренів.

570. Перепишіть речення, підкресліть усі члени речення. Поясніть, чому не є членами речення службові частини мови.
1. Любімо Україну, українці! Без України в світі ми ніхто (О. Лупій). 2. Гей, ізгадайте, браття-вкраїнці, чим ми на світі бували! (Б. Грінченко). 3. Скажіть, кого з нас Шевченко не хапає за серце? (Панас Мирний). 4. Гей, над дорогою стоїть верба, дзвінкі дощові струни ловить. О, дайте грому, о, дайте зливи! (П. Тичина).
• Визначте вигуки. Поясніть, чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови.

571. Знявши риски, прийменники, які пишемо разом, і прийменники, які пишемо через дефіс, запишіть у дві колонки.
З/під, по/за, за/ради, з/понад, на/проти, по/серед, з/посеред, у/продовж, з/проміж.

572. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів. Визначте сполучники.
1. Що може бути солодшим за те, коли любить і прагне до тебе добра душа? (Г. Сковорода). 2. Мій біль бринить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю! (О. Теліга). 3. Мусиш знать, щоб мирно жить, з ким брататься, з ким дружить (Д. Білоус). 4. Що б там не казав, а кожне слово обміркуй наперед (Народна творчість).
• Один із сполучників розберіть як частину мови.

573. Перепишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Визначте частки.
1. Скільки голів, стільки (ж) умів. 2. До торби грамоти додай (но) мішок розуму. 3. Щастя (не) шукають, (а) таки здобувають. 4. І риба співала (б), як (би) голос мала.
• Одну з часток розберіть як частину мови.

574. Перепишіть. У кожному з речень визначте усі частини мови.
  Двадцять перше століття — то надзвичайно бурхливий час. Нещадиме колесо історії крутиться невпинно. Головне, щоб у цій круговерті людина не втратила себе, своїх честі й сумління, відчуття справедливості.
  Найдорожчим для кожного з нас є любов до рідних, до своєї землі. Загальнолюдські цінності завжди об'єднували і сім'ї, і нації, і держави. Усім нам треба плекати у серці любов до села або міста, де живемо, до людей, що живуть поруч із нами. Оце, мабуть, і об'єднає Україну.
                                                                                                  За В. Шелестюк.
• Визначте тему та головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.
Назвіть відомі вам загальнолюдські цінності. Напишіть висловлювання на тему «Що може об'єднати мою країну?».

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.