KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація з теми „Другорядні члени речення”

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Узагальнення й систематизація з теми „Другорядні члени речення”


119 Виконайте тестові завдання. Звірте свої відповіді з тими, що подані в кінці підручника. З'ясуйте суть допущених помилок, якщо такі були.
Тест.
1. Укажіть рядок, у якому всі записані попарно словосполучення є синонімічними:
A. Приїзд брата - приїзд до брата; виховувати дітей - виховання дітей.
Б. Поїхати додому - поїздка додому; тиха ніч - темна ніч.
B. Грона винограду - виноградне гроно; заповіт матері - материн заповіт.
Г. Творчий настрій - настрій творити; швидко рухатися - рух без затримки.
2. Укажіть словосполучення, у якому допущено граматичну помилку: А. Дякувати Марію Сергіївну.
Б. Автобус на замовлення.
В. Прийшов о сьомій годині. Г. Відповідно до наказу.
3. Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів є словосполученнями:
A. Хліб і сіль, червоний олівець, іду далеко.
Б. Ходити навколо, щира посмішка, росте в полі.
B. Підійшов він, писав швидко, коштовний камінь. Г. Високо в горах, зелена трава, віє вітер.
4. Укажіть поширене речення:
A. Сашко з Дмитром будуть учитися. Б. Маринка вчасно закінчила писати.
B. Сотні людей почали співати. Г. Ми з тобою будемо радіти.
5. Укажіть спонукальне речення:
A. Листя густо зеленіє над рікою... (П. Усенко).
Б. Хай бджоли носять медозбір у соти і кожна квітка душу звеселя (Л. Дмитерко ).
B. Хто ж од нас у світі дужчий? (П. Тичина).
Г. Мово моя, мово, материнська мово, кожне твоє слово з ніжності, любові (А. Луценко).
6. Укажіть речення, у якому присудок є складеним дієслівним:
A. Снаряди почали вже падати в річку (О. Довженко).
Б. Хіба є хто на світі крилатіший за людину? (О. Гончар).
B. Народ росте, і множиться, і діє (В. Симоненко).
Г. І нехай наше життя буде чудесною піснею (І. Цюпа).
7. Укажіть, який член речення називає предмет, на який спрямована дія, що найчастіше виражається іменником у непрямому відмінку:
А. Підмет. Б. Означення.
8. Додаток. Г. Обставина.
8. Укажіть речення, у якому інфінітив є обставиною мети:
A. Незабаром після дощу прибігли в ліс діти збирати гриби (О. Іва-ненко ).
Б. Море перепливти - не поле перейти (Нар. творчість).
B. На погребні любив спати дід (О. Довженко).
Г. Хлопці вирішили нікуди не рушати з Хрещатика... (Ю. Яновський).
9. Укажіть Два речення, у яких порівняльні звороти слід виділити комами:
A. Усе йде як по маслу.
Б. Двір був огороджений ніби фортеця.
B. А дівчина мов калина в лузі.
Г. Хлопці говорили майже як дорослі. Ґ. Почав падати град як горох.
10. Установіть відповідність між виділеними словами в реченнях та їхньою синтаксичною роллю (назва одного члена речення є зайвою):
A. Нам треба було вийти навпростець до річки... (Л.Дмитерко). Б. Наука - найбільш важливе, найбільш прекрасне в житті людини (А. Чехов).
B. Панський будинок з білого каменю стоїть, немов палац (Марко Вовчок ).
Г. А на лузі трава п'є все менше води (П. Осадчук).
1. Обставина.
2. Неузгоджене означення.
3. Частина складеного присудка.
4. Непрямий додаток.
5. Підмет.
Запитання і завдання для самоперевірки.
1. Поясніть відмінність між словом, словосполученням і реченням.
2. Який порядок слів у реченні є прямим? Що таке логічний наголос?
3. Яку роль у структурі речення виконує підмет? Наведіть приклади речень зі складеним підметом.
4. Які є види присудків? Коли між підметом і присудком ставиться тире? Наведіть приклади.
5. Розкажіть про особливості узгодження присудка з підметом.
6. Чим узгоджені означення відрізняються від неузгоджених? Наведіть приклади.
7. Розкажіть про написання прикладок.
8. Чим прямі додатки відрізняються від непрямих? Наведіть приклади.
9. На які види за значенням поділяються обставини? Наведіть приклади.
10. Розкажіть про виділення порівняльних зворотів в усному мовленні і на письмі.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Твори на тему зі шкільної програми, допомога школяру, українська мова для 8 класу онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.