KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

ПІДСУМОК ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

І. Літературний диктант. Експрес-опитування
1.    Один з видів мистецтва, який відображає дійсність в образах, створених за допомогою слова, називається...
2.    Давньоруські билини мали ще такі традиційні назви: ...
3.    Улюбленим билинним героєм став воїн-богатир...
4.    Фольклорні балади про Робіна Гуда є втіленням мрії англійського народу про...
5.    Поетизація героїчної минувшини постає в літературних баладах таких поетів, як ...
6.    Жанр історичного роману, заснованого Вальтером Скоттом, діст^ назву...
7.    Уславленню героїчної боротьби українського народу за незалежність присвячено вміщені в цьому підручнику такі твори: ...
8.    Національний колорит у відтворенні життя народу певної доби передбачає зображення...
9.    Майстерно відтворив Вальтер Скотт у романі «Айвенго» історичний колорит суспільного життя Англії за часів...
10.    Основними різновидами пригодницької літератури є...
11.    Джонатан Свіфт набув світової слави як письменник- ...
12.    Повна назва відомого роману Джонатана Свіфта — ...
13.    У першій частині роману Джонатан Свіфт сатирично зобразив англійську дійсність ... століття.
14.    Артур Конан Дойл уславився у світовій літературі завдяки своїм детективним творам про ...
15.    Класичний детективний дует у творах А. Дойла — це...
16.    Успіхові Шерлока Холмса в розслідуванні заплутаних кримінальних справ сприяє майстерне використання методу...
17.    О. Генрі виступив у світовій літературі майстром такого жанру «малоїпрози», як ...
18.    Шедевром, про який багато років говорив Берман, один із героїв новели О. Генрі, став намальований ним ...
19.    Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей висвітлює твір Джеймса Олдріджа...
20.    Основною темою вірша О. Твардовського «Я поліг біля Ржева» є ...
21.    Проблема історичної пам'яті й моральної відповідальності перед тими, хто поліг на війні, є провідною у вірші О. Твардовського...
22.    Назва оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» є обірваною цитатою з епітафії давньогрецького поета...

23.    Засоби, використані Г. Беллем для засудження війни, — це ...
24.    Трагічна доля однієї людини в оповіданні М. Шолохова «Доля людини» розглядається автором як втілення...
25.    У вірші «Якщо» Редьярд Кіплінг надає перевагу таким моральним цінностям, як...
26.    На думку Кіплінга, Людиною має право називатися лише той, хто ...
27.    Основними художніми засобами втілення авторського задуму у вірші Р. Кіплінга «Якщо» є...
28.    Антитезою називається...
29.    Своєму перекладу вірша Р. Кіплінга «її» Василь Стус дав назву...
30.    Художня література відіграє велику роль у формуванні шкали...


II. Визначте зайві поняття, що порушують логіку наведених переліків:

Файл:Zar75.jpg
 
IV. Пригадайте, в яких творах ужито наведені слова, і перечитайте їх тлумачення в «Лексичному коментарі до тексту»
1.    Слово «сквайр» є у таких творах:
а)    баладі про Робіна Гуда;
б)    романі «Айвенго» Вальтера Скотта;
в)    повісті «Собака Баскервілів» Артура Конана Дойла;
г)    оповіданні «Останній дюйм» Джеймса Олдріджа.


2.    Слово «борня» вжито у баладі:
а)    «Смерть матері Юговичів»;
б)    «Пісня про віщого Олега» Олександра Пушкіна;
в)    «Вересовий трунок» Роберта Стівенсона;
г)    «Альпухара» Адама Міцкевича.


3.    Слово «герольд» згадується утворах:
а)    вірші «Якщо» Редьярда Кіплінга;
б)    повісті «Собака Баскервілів» Артура Конана Дойла;
в)    романі «Айвенго» Вальтера Скотта;
г)    баладі про Робіна Гуда.


4.    Слово «ембарго» вжито у творі:
а)    повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя;
б)    оповіданні «Останній дюйм» Джеймса Олдріджа;
в)    вірші «Якщо» Редьярда Кіплінга;
г)    романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» Джонатана Свіфта.


5.    Слово «реліквія» наводиться у тексті:
а)    роману «Айвенго» Вальтера Скотта;
б)    повісті «Собака Баскервілів» Артура Конана Дойла;
в)    новели «Останній листок» О. Генрі;
г)    оповідання «Доля людини» Михайла Шолохова.


V. Перевірте, наскільки ви були уважними й вдумливими читачами
1.    Що означає слово «фольклор» у перекладі з англійської мови? Назвіть жанри усної народної творчості, з якими ви познайомились на початку навчального року.
2.    «А хто б нам сказав про старовину, Про старовину, про бувальщину, Про того хоча б Іллю Муромця?»
Так розпочинається одна з билин про уславленого народом богатиря. Ці слова є заспівом чи зачином? Поясніть, у чому полягає своєрідність побудови билин і значення кожного елементу в їх структурі.
3.    Наведіть приклади постійних епітетів і визначте їх роль як художнього засобу створення певного образу в билинах про Іллю Муромця.
4.    Що таке гіпербола? З якою метою вона використана у текстах билин?
5.    Наведіть визначення поняття «літературна балада» і поясніть причини популярності цього жанру у світовій літературі. Назвіть авторів відомих балад, які ви вивчали в цьому році.
6.    Які з вивчених вами балад мають історичну основу? Чи наявні в них фольклорні елементи? Якщо так, то наведіть відповідні приклади.
7.    На які українські переклади при аналізі літературних балад ви звернули особливу увагу? Поділіться власними спостереженнями.
8.    Які фольклорні елементи використав Микола Гоголь у повісті «Тарас Бульба» при зображенні героїчної боротьби запорожців проти польських поневолювачів?
9.    На прикладі роману «Айвенго» Вальтера Скотта доведіть, що кожний значний твір, крім головної, має й другорядні теми. Перелічіть основні конфлікти, зображені в романі.
10.    Яка різниця між поняттями «літературний герой» і «персонаж літературного твору»? Відповідно розподіліть дійових осіб роману «Айвенго» Вальтера Скотта або повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя.
11.    Поясніть, як відобразили дух епохи Вальтер Скотт і Микола Гоголь у своїх творах, які художні засоби використали для цього.
12.    Пригадайте, яким вигуком герольди завершували оголошення правил лицарського турніру, і визначте роль цього звороту в романі «Айвенго» Вальтера Скотта.
13.    Хто такі Desdichado і Чорний Лицар у романі «Айвенго» Вальтера Скотта? Чому ці герої приховують спочатку свої справжні імена?
14.    «І загинув козак! Пропав для всього козацького лицарства! Не бачити йому більше ні Запорожжя, ні батьківських хуторів своїх, ні церкви Божої! Україні теж не бачити одного з найхоробріших своїх дітей, що взялися боронити її». Про кого йдеться у цьому уривку з повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя? Кому належать ці слова і що вони виражають?
15.    Розкрийте сутність поняття «фантастика» і визначте її роль у романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» Джонатана Свіфта.
16.    Що означають поняття «сатира» і «гумор»? Яке їх значення у романі Джонатана Свіфта?
17.    Як назвали мешканці Ліліпути Гуллівера? А що означає слово «ліліпут», яке ввів в обіг Джонатан Свіфт?
18.    Що забезпечило всесвітню славу романові Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера»? Про що хотів нагадати своїм сучасникам і нащадкам Свіфт, зображуючи мандри Гуллівера до різних країн?
19.    Дайте визначення поняття «оповідання». Назвіть характерні ознаки цього прозового жанру на прикладі розглянутих оповідань Генріха Белля, Михайла Шолохова або Джеймса Олдріджа.
20.    Як розкрито роль народної пісні в оповіданні Р. М. Рільке «Пісня про правду»? Про яку Правду йдеться у цьому творі?
21.    Які почуття викликали у вас новела О. Генрі «Останній листок» та оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм»? Розкрийте сутність назв цих творів.
22.    Яка література називається детективною? Яке місце посів у розвитку цього жанру Артур Конан Дойл?
23.    Як ви гадаєте, чому повість «Собака Баскервілів» починається з розкриття сутності дедуктивного методу Шерлока Холмса?
24.    Яку роль виконує лікар Вотсон у класичному детективному дуеті поряд з Шерлоком Холмсом?
25.    Назвіть автора і твір, з якого наведено поетичні рядки:
Якщо ущерть наповниш біг хвилини Снагою дум, енергією дій, Тоді весь світ тобі належить, сину, І більше ти — Людина, сину мій.
26.    Які висновки для себе ви зробили стосовно ролі художньої літератури у визначенні моральних цінностей і життєвих ідеалів? Поділіться своїми враженнями про героїв літературних творів, які вам найбільше сподобалися і запам'яталися.

Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Завдання та відповіді з зарубіжної літератури по класам, планування уроків із зарубіжної літератури 7 класу, домашнє завдання та робота


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpgоцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.