KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

контролю знань

Мета

повторити вивчений матеріал та перевірити знання учнів

Задачі

 • налаштувати учнів на роботу на уроці
 • покращити навички ведення дискусії
 • перевірити знання класу з вивченої теми
 • поліпшити навички роботи з текстом
 • виставити оцінки класу за вивчення теми

План уроку

 • Привітання вчителя та оголошення теми
 • Активізація знань учнів та налаштування на роботу
 • Дискусія
 • Письмова відповідь на відкрите питання
 • Робота з текстом
 • Тестування
 • Гра з класом "Хто перший?"
 • Письмова робота на перевірку якості роботи зі словничками

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми

Доброго дня, любі учні! Ось ми і завершили вивчення теми про Українську революцію. Сьогоднішній урок буде присвячений контролю знань та виставленню оцінок за тему.

Активізація знань учнів та налаштування на роботу

1. Чому, на вашу думку, політичні сили тогочасного суспільства по-різному відреагували на оприлюднення Універсалу?
2. Складіть план теми «Проголошення автономії України».

Дискусія

1.    Підготуйте повідомлення про деяких членів Генерального секретаріату за допомогою інтернет-ресурсів або підручників та посібників. Поміркуйте, чому у складі Генерального секретаріату переважали соціал-демократи.
2.    Проаналізуйте відносини між Центральною Радою і Тимчасовим урядом з питань автономії України, формування українських військових частин, українізації. Обміняйтеся думками із цього приводу. Зробіть висновки.

Письмова відповідь на відкрите питання

1. У якому питанні виявилися перші серйозні розбіжності між Тимчасовим урядом і Центральною Радою? Поясніть чому.
2. Поміркуйте, чи можна стверджувати, що І Універсал був «актом конституційного значення, який утверджував право українського народу на створення власної держави». Відповідь обґрунтуйте.

Робота з текстом


Прочитайте і порівняйте два погляди на прийняття І Універсалу УЦР. Дайте відповіді на запитання.
1.    «Універсал справив грандіозне враження не стільки суттю розпоряджень, скільки владним тоном, в якому всі - і свої, і чужі відчули голос майбутньої національної влади».
Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями. - Донецьк, 2008. - С. 553.
1.    «У Росії кадетська "Речь" назвала проголошення Універсалу однією з ланок німецького плану розкладу Росії, прямим злочином проти закону. Міністр Тимчасового уряду есер В. Чернов назвав вимоги українців актом безвідповідальної політики, ленінством у національному питанні».
Литвин. В. Історія України. - К, 2009. - С. 41.


Поясніть причини різної реакції на проголошення І Універсалу з боку Тимчасового уряду і Центральної Ради.
Що мав на увазі есер О. Чернов, коли казав про «ленінство у національному питанні»?
Висловте особисту думку з приводу різних оцінок події прийняття І Універсалу.

Тестування

Яка подія відбулася перед початком І селянського з'їзду в Києві?
Початок ІІ військового з'їзду. Б. Проголошення І Універсалу.
Поїздка делегації Центральної Ради до Петрограда. Г. Утворення Генерального секретаріату.


Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ, політичне звернення керівництва держави, яке носило програмний характер, - це ...»?
А. Універсал.    В. Указ.
Б. Маніфест.    Г. Закон.
Розставте історичні події в хронологічній послідовності.


Утворення Генерального секретаріату.

ІІ військовий з'їзд.

І селянський з'їзд.

І Універсал Центральної Ради.


Визначте, хто з названих членів Генерального секретаріату очолював відповідні напрями роботи.
А. Б. Мартос.        1. Генеральний писар.
Б. І. Стешенко.      2. Секретар продовольчих справ.
В. П. Христюк.       3. Секретар народної освіти.

Г. М. Стасюк.         4. Секретар земельних справ.


Поміркуйте, у чому полягає історичне значення І Універсалу. Відповідь обґрунтуйте.

Гра з класом "Хто перший?"

Учитель зачитує питання. Перший з учнів, хто знає правильну відповідь, піднімає руку та відповідає. Учитель зараховує йому +1 бал. Бали підраховує на дошці один з учнів - секретар.


Питання для гри
Коли було утворено Троїстий союз?
Коли сформувалася Антанта?
Створення легіону Українських січових стрільців почалося в     р.
Брусиловський прорив розпочався в    р.
Галицька битва відбулася в    р.
Коли відбувся Український національний конгрес?
ІІ військовий з'їзд розпочався в    р.
Коли було проголошено І і ІІ Універсали?
Коли були утворені Центральна Рада і Генеральний секретаріат?
З'їзд народів Росії працював у    в    р.

Письмова робота на перевірку якості роботи зі словничками

Дайте визначення основним термінам і поняттям

Війна, окупація, окупаційний режим, позиційна війна, оборона, національне військове формування, легіон, військове генерал- губернаторство, культурницька діяльність, криза, страйк, мітинг, демонстрація, опозиція, революція, політична боротьба, ради, місцеві органи влади, національно-територіальна автономія, федерація, Центральна Рада, з'їзд, Генеральний секретаріат, універсал.

Микола II. фото

Микола II

Микола ІІ та його родина. фото

Микола ІІ та його родина

Франц Йосиф І. фото

Франц Йосиф І

О. Брусилов. фото

О. Брусилов

Монета. фото

Монета

Михайло Грушевський. фото


Що ви знаєте про них? Микола II, Франц Йосиф І, О. Брусилов, К. Левицький, М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, В. Ленін, Г. Львов, М. Терещенко.


Додаткові запитання і завдання

 • Визначте причини, привід і характер Першої світової війни.
 • Вкажіть мету створення Головної української ради, Союзу визволення України та Загальної української ради.
 • Покажіть на карті театри Східного та Західного фронтів у 1914-1916 рр., місця основних битв цього періоду. Порівняйте позицію Центральних держав і Антанти щодо українського питання. Зробіть висновки.
 • Складіть таблицю «Перша світова війна і український національний рух».
 • Які наслідки мали події Російської революції для України? Схарактеризуйте мету створення і склад Української Центральної Ради.
 • Яким бачила УЦР державне майбутнє України (форму правління, форму державного устрою, політичний режим)?
 • Як ви розумієте вислів, що «українці в Першій світовій війні змушені були воювати... за чужі їм імперіалістичні інтереси»? Чи можна стверджувати, що Перша світова війна призвела до розколу українського національного руху? Чи можна Першу світову війну розглядати як кризу світової цивілізації? Поясніть свою думку.
 • Чи була Центральна Рада повноцінним крайовим органом влади в Україні? Поясніть свою думку.
 • Чому робітничий клас України в основному не підтримував Центральну Раду?
 • Про що свідчив зміст ІІ Універсалу?
 • Чому частина членів Центральної Ради була налаштована проти українізації армії?
 • Чи можливо було примирити Українську Центральну Раду і Тимчасовий уряд? Відповідь аргументуйте. Про що свідчив факт створення Генерального секретаріату?
 • Чому українські політики М. Грушевський і С. Петлюра мали різні погляди на участь українців у світовій війні?

Використані джерела

 • Урок на тему "Українська революція 1917 року" Шевченко Т. І., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область
 • Урок на тему "Українська революція 1917 року" Давиденка В. М., учителя історії, Скадовська спеціалізована школа 1-3 ступенів №1, м.Скадовськ, Херсонська обл.
 • ostriv.in.ua
 • h.ua
 • www.lib.ua-ru.net


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Шевченко Т. І.

Давиденко В. М.

Любименко В.В.

Баннікова С.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас