KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українські землі на початку війни. Окупація Галичини російськими військами. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> Історія України: Українські землі на початку війни. Окупація Галичини російськими військами. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

сформувати системні знання про початок Першої світової війни та роль українських земель у ньому

Задачі

 • закріпити вивчене на минулому уроці
 • дізнатися про становище українських земель на початку ПСВ
 • освоїти основні поняття і терміни уроку
 • записати у словнички основні поняття і терміни уроку
 • покращити навички роботи з картою
 • розвинути просторове уявлення про події, що вивчаються

План уроку

 • Привітання вчителя та організаційний момент
 • Перевірка вивченого та закріплення знань
 • Питання для опрацювання на уроці
 • Актуалізація опорних знань
 • Вивчення нового матеріалу
 • Домашнє завдання

Поняття та терміни уроку

 • війна;
 • привід до війни;
 • світова війна;
 • трудові ресурси;
 • ринки збуту;
 • воєнно-політичний блок;
 • причини війни;
 • ультиматум.

Привітання вчителя та організаційний момент

Пивітання та оголошення теми

Доброго дня, любі учні! На минулому уроці ми вивчали передумови Першої світової війни, соціальне та економічне становище на українських землях. Сьогодні ми продовжимо вивчення тематичного блоку "Україна в Першій світовій війні". Тема уроку - "Українські землі на початку війни. Окупація Галичини російськими військами". Запишіть її, будь ласка, у зошити.

Перевірка відсутніх

Хто сьогодні відсутній на уроці? З яких причин?

Перевірка вивченого та закріплення знань

1. Коли був проведений перепис населення в Російській імперії?
А. 1897 р.

Б. 1890 р.

В. 1900 р.

Г. 1899 р.


2. Який термін відповідає визначенню: «... - це процес розчинення раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, численнішого народу»?
А. Еміграція.

Б. Інтеграція.

В. Асиміляція.

Г. Імміграція.


3. Встановіть послідовність зменшення кількісного складу українського населення, яке проживало в окремих регіонах Російської імперії.
А. Правобережна Україна.

Б. Південь.

В. Лівобережна Україна.

Г. Далекий Схід, Сибір.


4. Встановіть відповідність між окремими українськими етнічними землями, що входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій, та національними адміністраціями.
A. Буковина.

Б. Закарпаття.

B. Східна Галичина.

Г. Правобережна Україна.


5. Коли почалося передвоєнне економічне піднесення в українських землях?


6. Поясніть, чому більшість українських селян не використовували сільськогосподарський реманент промислового виробництва.


7. Поясніть, чому за концентрацією виробництва, що включала концентрацію підприємств і робочої сили, Росія перед війною займала перше місце в світі.

українські землі на початку війни

українські землі на початку війни

Питання для опрацювання на уроці

1. Покажіть на карті етнічні українські території, які на початку ХХ ст. входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій.
2. Назвіть причини індустріальної модернізації кінця ХІХ - початку ХХ ст. Визначте її переваги та недоліки.
3. Чому вважається, що саме виступи в армії й на флоті під час революції 1905-1907 рр. завдали серйозного удару по самодержавній монархії?
4. Назвіть українські політичні партії, які діяли в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та їх провідні ідеї.
5. Висловіть свою думку щодо цілей політичних партій Галичини та шляхів їх реалізації.
6. Поясніть, чому українські політичні партії не мали серйозної підтримки виборців під час виборів до І Державної думи.
7. Чому Росія витрачала з бюджету менше коштів на освіту порівняно з Францією та Великою Британією? Чи вважаєте ви освіту важливим чинником всебічного розвитку суспільства?
8. Поясніть, чому саме на початку ХХ ст. почали виникати спортивні товариства та союзи з різних видів спорту.
9. Яких висновків можна дійти, аналізуючи розвиток української літератури на початку ХХ ст.?

українські землі на початку війни

Поміркуйте!

1.    У чому полягала суперечливість політичного, економічного та соціального розвитку доби, що вивчається?
2.    Чому модернізацію початку ХХ ст. в Російській імперії називають «наздогінною»?
3.    Чи впливала політико-адміністративна система на характер розвитку українських земель? У який спосіб?
4.    Чим можна пояснити той факт, що українські землі у складі Російської імперії знаходилися на аграрно-індустріальному рівні розвитку, а в складі Австро-Угорщини - на аграрному?
5.    Чому під час економічної кризи її ознаки першими відчули галузі важкої промисловості?
6.    Як вплинули революційні події 1905-1907 рр. на розвиток національного руху в Україні?
7.    Що таке демократія? Чи можна вважати прийняття Маніфесту 17 жовтня 1905 р. демократичною подією в сучасному розумінні цього слова?
8.    Визначте результати діяльності української громади в І і ІІ Державних думах.

9.    Чим керувався царський уряд, забороняючи поширення та розвиток української мови і літератури в Україні?

10.  Чи вважаєте ви, що українська мова та національні історичні традиції відіграють важливу роль у процесі націотворення?

українські землі на початку війни

Актуалізація опорних знань

 • Які воєнно-політичні блоки сформувалися в Європі напередодні 1914 р.?
 • Які завдання ставили перед собою правлячі кола країн - учасниць блоків?

Вивчення нового матеріалу

Наприкінці XIX ст. провідні європейські держави почали активно готуватися до майбутньої війни. Спільні бажання панівних кіл цих країн мати територіальні прирощення, додаткові сировинні та трудові ресурси, сфери впливу та ринки збуту розкололи Європу на два воєнно-політичні блоки.

Німеччина, Австро-Угорщина та Італія в 1882 р. сформували Троїстий союз (пізніші назви - Центральні держави, Четверний союз). На противагу йому Англія, Франція і Росія в 1907 р. завершили утворення свого союзу - Антанти.

Слово «Антанта» в перекладі з французької означає - згода, злагода, лад.

хай живе вільна Україна
Протистояння між союзами призвело до активного нарощування озброєнь. Вибухонебезпечним регіоном стали Балкани, де загострювалося давнє протистояння між Австро-Угорщиною і Сербією. Заручившись підтримкою кайзера Вільгельма II, спадкоємець австрійського престолу Франц Фердинанд не приховував бажання «стерти» маленьку Сербію з карти Європи.

Вільгельм II

Вільгельм II

Австро-угорські армійські маневри, проведені в пам'ятні для Сербії дні поблизу її кордону, були розцінені сербами як наруга над країною. 28 червня 1914 р. у Сараєві член сербського таємного товариства гімназист Гаврило Принцип вбив ерцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Угорщина пред'явила ультиматум з принизливими умовами, який Сербія відхилила.

Сараєвське вбивство стало зручним приводом для початку війни. 28 липня Австро-Угорщина вторгла- ся у Сербію. Росія підтримала свою союзницю і почала загальну мобілізацію. У відповідь 1 серпня (19 липня за ст. ст.) 1914 р. Німеччина оголосила війну Росії. Ця дата вважається початком Першої світової війни.
Правлячі кола Німеччини прагнули досягти панування в Європі та світі. Ця ідея знайшла обґрунтування в книжці «Велика Німеччина і Серединна Європа в 1950 році». У ній стверджувалося, що український та інші народи Східної Європи нездатні створити власні держави. Історичне призначення німців убачалося в поглиненні й освоєнні цього регіону. В Україні їх приваблювали індустріальний Донбас і родючі черноземи, українські землі відкривали для Німеччини шлях до Індії.

Домашнє завдання

 • Повторити вивчений матеріал за підручником, опрацювати джерела в кінці параграфу.
 • Заповнити словнички дат і термінів та понять.
 • Визначити, у яких музеях України сьогодні зберігаються пам"ятки, пов"язані з добою існування ГУР та УСС.
 • За бажанням: написати повідомлення на тему "Створення ГУР".
  Відеоматеріал до уроку

Відеоматеріал до урокуСписок використаних джерел:

1. Презентація уроку "Українські землі на початку війни. Окупація Галичини російськими військами." учителя Міжнародного ліцею Гранд Дмитрієва В.С.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України. Навчальний посібник / К.: Центр учбової літератури, 2007

3. Остафійчук В.Ф. – Історія України – Сучасне Бачення, Знання Прес, 2006

4. politics.ellib.org.ua

5. libr.org.ua


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Дмитрієв В.С.

Любименко В.В.

Поченко Н.І.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас