KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему "Життя Лі Бо як ідеал служіння мистецтву й істині, творчість — вершина китайської лірики"

Конспект уроку до предмету Зарубіжна література, 8 клас
Тема «Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії»Мета:  ознайомити восьмикласників із життям і творчістю китайського поета Лі Бо; поглибити знання учнів, отримані на уроках всесвітньої історії та історії України в сьомому класі, про епоху Середньовіччя в Китаї; показати особливості лірики середньовіччя; дослідити тісний зв'язок китайської лірики з філософськими вченнями; розвивати вміння школярів працювати з підручником, критичними статтями; виховувати повагу до природи, почуття прекрасного.Обладнання: комп’ютерна підтримка уроку (слайд-фільм), музичний супровід.Тип уроку:  урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Підготовчий етап: дослідницька робота учнів-істориків та літературознавців.Хід уроку


I.    Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми уроку.
•    Виразне читання вчителем епіграфу уроку.
•    Ви вже маєте уяву про особливості літератури, життя, культури середньовіччя. Яким ви уявляєте поета епохи Середньовіччя?


II.    Сприйняття та засвоєння нових знань.
1. Вступне слово вчителя.
—     Творчість Лі Бо є символом Китаю, символом служіння істині, правді, красі й мудрості. Його життя оповите легендами.
Запрошую вас самостійно ознайомитися з цією легендарною особистістю за допомогою науки філософії, що є основою світогляду китайської культури.2.    Філософія особистості поета.
Самостійна робота учнів з підручником
•    Читання статті підручника на с. 117-118. Бесіда
—    Яку характеристику давали Лі Бо сучасники? («Безсмертний, скинутий з небес», «досконало чистий»).
•    Пригадайте з уроків історії, як китайці ставилися до книжок.
—    Чому є важливою оцінка поета його сучасниками?
—    Які проблеми порушував поет у своїй творчості? («Приземлені проблеми»).
—    Яке звання мав Лі Бо при дворі імператора? («Ханьлінь», «академік»).
—    Що в біографії Лі Бо нагадує казку?3.    Китайська філософія.
—    Що вам відомо про Китай з уроків історії?
Виступ 1 учня-історика
Вступ Китаю в добу Середньовіччя ознаменувався розпадом імперії на декілька ворогуючих між собою держав.
Міжусобиці виснажували сили країни й перетворили її на легку здобич для сусідів — кочівників. Завойовники неодноразово нападали на китайські території. Знесилений розрухою і голодом Китай потрапив у жалюгідне становище.
Відродження Китаю супроводжувалося великим будівництвом. Саме в цей період було прорито Великий канал, що сприяв розвитку торговельних зв'язків, розширив площу зрошувальних земель.
Водночас ішла відбудова Великого китайського муру, який за тисячоліття свого існування занепав.
Державний устрій Китаю мав важливу особливість. Успішна кар'єра визначалась особистими якостями, а не родовитістю. Багатство не давало високого становища в китайському суспільстві. Успішне
складання іспитів та отримання державної посади могло повністю змінити життя людини. Тільки освіченість відкривала шлях до високих посад і щедрої платні.
—    Кого в Китаї називали «Сином Неба»? Чому?


Виступ 2 учня - історика
Китайську державу очолював імператор, особа якого була священною. Імператора вважали не лише повелителем людей, а й посередником між Небом (верховним божеством) і «піднебесним світом» (землею).
Тому китайський правитель мав титул «Син Неба», а саму країну називали Піднебесною).
—    Які винаходи й відкриття подарували китайці людству?

Виступ  учня - дослідника
        Китайці першими винайшли папір, налагодили книгодрукування. Відкрили людству компас. Це дало поштовх до створення китайськими вченими багатотомних енциклопедій з історії, географії, медицини, мистецтва. Новим явищем стало створення історичного роману. У Китаї вперше почала виходити урядова газета «Столичний вісник», працювали бібліотек .
•    Чому культуру Китаю вважають оригінальною і високорозвиненою.

Виступ  учня - культуролога
 Середньовічний Китай багато зробив для розвитку архітектури. Великі китайські міста мали вигляд справжніх фортець. Важливу роль у культурному житті Китаю відіграли буддійські монастирі.
Головне місце серед усіх видів мистецтва займав живопис. Китайські художники із надзвичайною точністю зображали сценки палацового життя, міського побуту, історичні події, дитячі ігри, пейзажі. Китайські художники писали свої твори на шовковому або паперовому полотнищах.
Розвивалися декоративні ремесла, серед яких вирізнялися порцелянові вироби, різьблення по слоновій кістці, вишивка по шовку.
Культура Китаю мала величезний вплив на сусідні країни.
—    У чому особливості релігійного життя китайців?

Виступ 2 учня - історика
      Буддизм справив величезний вплив на розвиток китайської філософії. Мав найбільше прихильників серед знаті, тоді як серед простолюду був поширений даосизм. Це вчення зберегло гасла рівності й засуджувало багатство. Між даосизмом і буддизмом точилася боротьба за вплив на китайське суспільство. Однак ці релігії не могли змагатися із конфуціанством, яке й далі було основою моралі, освіти, державного устрою, законодавства.
—    Хто такий Конфуцій? Які ідеї конфуціанства ви пам'ятаєте?

Виступ 1 учня - історика
 Конфуціанство вчило поклонятися імператору, бути справедливим, любити батьків, із повагою ставитися до людей, особливо шанувати старших і піклуватися про молодших. Конфуцій учив переповідати, а не вигадувати.
Принципи конфуціанства: допомагай іншим досягти того, що сам хотів досягти; чого не бажаєш собі, того нероби іншим.
—    Які  ж філософські ідеї підтримував у своїй творчості Лі Бо?4.    Філософська поезія Лі Бо.
Учитель. Як ми з вами з'ясували, своєрідність історичної долі, життєвий устрій, клімат і ландшафт Китаю створили неповторну культуру, унікальне світосприйняття китайців, відмінне від європейських країн.
Головним об'єктом літератури й культури взагалі була природа, вона була об'єктом споглядання, релігійного поклоніння й філософського осмислення і сприймалась як великий космос, малою часткою якого була людина.
Усе життя людини: радощі й тривоги, життєві періоди порівнювалось із природою. У Китаї вперше виник як самостійний жанр пейзажний живопис. Людина і природа в Китаї — єдине ціле.
«Поезія Китаю — це поезія думки, вона плекалася й шліфувалася митцем, який старанно вчився у своїх попередників. Китайська лірика — це лірика спілкування з друзями, але спілкування відкрите, тому що сокровенні думки поета — для всіх, він поруч із людьми і пише для людей.
Вірші записувалися ієрогліфічними знаками, які вже самі по собі могли сприйматись як живописна картина...
Ще однією з особливостей китайської поезії є те, що у віршах немає ні переносів, ні граматичних узгоджень рядків — вони поєднуються паралелізмами (почерговим показом стану природи і стану людської душі)».5.    Виразне читання вчителем поезій Лі Бо.
Бесіда
—    Які почуття викликають вірші Лі Бо?
—    Який із віршів вам сподобався найбільше? Чому?
—    Які образи вам здалися найвиразнішими?6.    Усне словесне змалювання вірша «Входжу в річку...».
Аналіз поезій за запитаннями в підручнику.
• За поданими в підручнику віршами на с. 118-119 визначте провідні мотиви лірики Лі Бо.
 
—    Які асоціації викликають у вас картини природи у віршах поета? Відповідь аргументуйте.
—    Чому картина осінньої ріки («Входжу в річку...») викликає в ліричного героя сумні думки? Відповідь аргументуйте.
—    За «Піснею про схід і захід сонця» реконструюйте китайський міф про чергування дня і ночі. Які асоціації викликав він у Лі Бо? Обґрунтуйте свою точку зору.
—    Які художні образи і тропи з віршів Лі Бо вам запам'яталися? Чому?
—    Чи можна поезію Лі Бо назвати філософською? Обґрунтуйте свою точку зору.
Робота в зошитах
•    Випишіть у зошити речення, у якому дано характеристику поезії Лі Бо.
Зразок записів в зошитах. (Поезія Лі Бо «вирізняється вишуканістю, тонким ліризмом, свіжістю і несподіваністю асоціацій, філософським змістом», «пейзаж у нього "олюднений"»).ІІІ. Підбиття підсумків уроку.
Учитель. Література дешевих смаків була завжди, навіть у середньовіччі. Але для художника слова писати — означає творити високо-художньо. Так, як цього потребує вічність. У кожного твору свій читач.
Для поетичного зростання потрібен поетичний талант і величезні надзусилля. Посвята дається ціною жертви, ціною життя, дорогою ціною. Чи згодні ви пожертвувати своєю земною долькою заради Долі Поета?
Поету дані чутлива душа й відкрите серце.
За словами видатного німецького романтика минулого століття Генріха Гейне, поет бачить «діброви, які ще дрімають в оболонці жолудя, прагне, щоб читач теж уздрів і почув шум дерев, голоси птахів і відчув запах хвої, подув вітру — і все це в образі крихітного ненародженого дуба».
Лі Бо жив у горах далеко від людей, тому що шукав свій шлях у житті, гармонію людини і природи. Ліричний герой Лі Бо — відлюдник, який шукає істину.
Мене спитали, в чому смисл
Мого життя у горах.
Я усміхнувсь і промовчав,
 
                  ну що тут говорити!
                  З дерев опалі пелюстки пливуть у далечі-безвісті —
                  В новий, у зовсім інший світ, байдужі до людського!

-- Ми з вами ознайомилися з творчістю унікального поета.IV. Оцінювання.V . Домашнє завдання.
 За бажанням намалювати асоціативну картину одного з віршів Лі Бо (на вибір учня).Література
1.    Берзин Э. Конфуцианство // Наука и религия. — 1994. — 5.
2.    Герасимчук В. Оббиті пелюстки / «Літературна Україна». — 26 квітня, 2007.

3.    Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007.
4.    Кирилюк 3. В. Література Середньовіччя: Посібник для вчителя. — Харків: Ранок, 2003.
5.    Крижановський О. П., Хірна О. О. Історія середніх віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — Л.: Оріяна-Нова, 2007.
6.    Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.Зарубіжна література: Підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2008.
7.    Ліхтей І. М. Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. — К.: Грамота, 2007.
8.    Ніколенко О. М. Доба Середньовіччя як етап розвитку світової культури / Всесвітня література — 2002. — № 10.
9.    Подоляк Н. Г. Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2007.
10.    Паращич В. В. Зарубіжна література: Різнорівневі завдання. 8 клас. — Харків: Торсінг, 2004.
11.    Султанов Ю. І. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці доби Середньовіччя./ Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2001. — № 12.
12.    Хроменко І. А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури. 8-11 кл. — Тернопіль: Мандрівець, 2005.
13.    Философский словарь / Под ред. И. Т, Фролова. — М.: Политиздат, 1991.
14.    Юсипович І.В. та ін. Зарубіжна література. Книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків. 8 клас 12-річної школи . – Київ.: Грамота, 2008.
http://uк.wікіреdіа.оrg/wiкі/Конфуцианство. www.religia.iatp.org.ua/


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Іванченко Л.М.


Уроки зарубіжної літератури, конспекти та підручники з зарубіжної літератури, реферати, матеріали по всім предметам скачати безкоштовно

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас > Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії» > Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії». Конспект уроку і опорний каркас