KNOWLEDGE HYPERMARKET


Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.


Після смерті Ярослава Осмомисла в Галицькому князівстві спалахнула боротьба за владу. Великим князем став його син Володимир, котрий правив 10 років. З його смертю в 1199 р. місцева династія Ростиславичів перервалася. Довідавшись про це, волинський князь Роман Мстиславич оволодів Галичем. У 1199 р. відбулося об'єднання Волинського та Галицького князівств в одне, що мало важливе значення: створювалися сприятливі умови не лише для розвитку міст, сільського господарства, промислів, ремесел і торгівлі, а й для зміцнення політичного центру. Процес їх об'єднання (в умовах, коли інші князівства дробилися на уділи) був не випадковим. Він зумовлювався етнічною однорідністю населення, його прагненням домогтися припинення міжусобиць, захистити край від зовнішньої загрози.Започаткувавши утвердження династії Мстиславичів, Роман діяв надзвичайно вміло, енергійно й рішуче. Дізнавшися, що київський князь Рюрик Ростиславич готує похід, випередив його, виступивши в 1201 р. на Київ, яким оволодів з допомогою міщан, і посадив на київський стіл луцького князя. Хоча Рюрик на початку 1203 р. спромігся відбити Київ, учинивши в ньому великий погром, але йому не вдалося повернути владу. Отже, враховуючи, що Переяславське князівство залежало від Києва, Роман став фактичним володарем майже всієї Південно-Західної Русі (за винятком Чернігівщини). Аби запобігти постійним міжусобицям, він запропонував обирати великого князя шістьом найвпливовішим князям Русі. Проте ця пропозиція не знайшла підтримки.Усередині князівства Роман рішуче боровся з боярством, утверджуючи одноосібну владу монарха. Багатьох бояр було страчено й вигнано за межі держави; решта боялися виступити проти нього. Не випадково Галицько-Волинський літопис саме Романа Мстиславича вперше називає «самодержцем всеї Русі».Володар Галицько-Волинської держави проводив активну зовнішню політику. Зокрема, підтримував тісні стосунки з Візантією. Відомі два його успішних походи проти половців. Вочевидь, наприкінці 1204 р. він уклав союзну угоду З Угорщиною та Польщею. Проте, втрутившись у міжусобну боротьбу польських князів, загинув 19 червня 1205 р. біля м. Зави хвоста.

Створення Галицько-Волинської держави мало прогресивне значення. Проте смерть її творця таїла небезпеку поновлення міжусобиць та розпаду держави.

«ВЕЛИКА СМУТА ПОСТАЛА В ЗЕМЛІ РУСЬКІЙ»
Так автор Галицько-Волинського  літопису  охарактеризував усобиці, що охопили князівство після смерті Романа. Вони набрали такого розмаху, що окремі історики називають їх «громадянською війною» (1205-1245). Основною рушійною силою усобиць виступало галицьке боярство, котре не хотіло допустити зміцнення князівської влади й раз по раз зверталося по допомогу до іноземців. Бояри змусили вдову Романа, Ганну, з малолітніми синами, Данилом і Васильком, залишити Галич.У боротьбі за княжий стіл бояри стали на бік синів Ігоря Ярославича із Сіверської землі - онуків Ярослава Осмомисла. У 1206 р. в Галичі осів Володимир, у Звенигороді - Роман, у Володимирі - Святослав. Отже, знову з'являються удільні князівства. Між братами спалахує боротьба за верховну владу, в яку втрутилися бояри, чернігівські князі, Польща й Угорщина. Посилюється вплив іноземців, унаслідок чого Ігоровичі втрачають владу. У Галичі розташовується угорська залога, бо король Ендре II виношував наміри приєднати Галичину до Угорщини.


Безчинства чужоземних вояків викликали повстання, і за допомогою знову запрошених Ігоровичів угорців прогнали. Утвердившись при владі, брати вирішили зламати політичну опозицію бояр. За їхнім наказом було вбито півтисячі бояр, інші повтікали. Окремі з них звернулися по допомогу до Ендре II, запевняючи, що визнають владу Данила. У 1211 р. угорське військо займає Галич, і Данило стає галицьким князем. Оговтавшись від страху, бояри, без відома Данила, привселюдно повісили Романа та Святослава Ігоровичів (це єдиний випадок в історії Київської Русі, коли васали стратили своїх князів).


Оскільки Данило через неповноліття не міг управляти, то влада зосередилася в руках вольової, мужньої, цілеспрямованої й мудрої Ганни. її самостійність не подобалася боярам, і вони змусили матір і сина знову втікати. У 1213 р. боярин Володислав Кормильчич проголосив себе галицьким князем (єдиний випадок на теренах Русі, коли людина, яка не належала до роду Рюриковичів, посміла посягнути на князівський стіл), що призвело до загострення міжусобиць.1 Опозиція - протидія, опір комусь або чомусь.Скориставшись ними, польський і угорський володарі в 1214 р. домовилися про поділ Галицько-Волинської держави: Галицьке князівство отримував угорський королевич Коломан; польський князь Лєшко - Перемишль, Берестейщину й частину Хоямщини; Данилу й Васильку дісталася у володіння лише Володимирська волость. Взимку 1215 р. Коломана коронували «королем Галичини», й він вступає до Галича. Кормильчич помер в ув'язненні в Угорщині.ІМіжусобиці та втручання в них володарів Угорщини й Польщі зумовили розпад держави й створили реальну загрозу втрати Волинню і Галичиною незалежності.БОРОТЬБА ДАНИЛА Й ВАСИЛЬКА ЗА ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Данило осів у Володимирі й отримав цілковиту підтримку місцевого боярство й городян. Тим часом  утиски з боку угорців, зокрема спроби запровадити  католицизм, викликали масові виступи населення  Галичини проти панування іноземців. Унаслідок загострення польсько-угорських відносин Лєшко запропонував новго-родському князю (онуку Ярослава Осмомипла) Мстиславу Мсти-славичу (Удатному) сісти на галицький стіл, сподіваючись, що той протистоятиме Ендре II та Данилу. Мстислав прийняв пропозицію і в 1218 р. оволодів Галичем.Через декілька місяців Данило одружився з донькою Мстислава. Це сприяло зміцненню становища молодого князя, і він вирішив розпочати боротьбу за повернення своїх володінь. Спочатку Данило відібрав у поляків Берестейщину й волості за Західним Бугом. Тим часом Лєшко й Ендре II домовилися про спільні дії проти Мстислава, аби відібрати в нього Західну Галичину. Розпочалися воєнні дії, в яких Данило взяв участь на боці тестя й проявив блискучі військові здібності. Водночас Данило й Василько уклали угоди про союз з литовцями та ятвягами, дії яких скували значні сили поляків. Розгромивши угорське військо, Мстислав зміцнив свою владу. Однак у 1222 р. він уклав з Ендре II договір, який передбачав шлюб його доньки з угорським королевичем Ендре. Останньому після смерті Мстислава мав перейти галицький стіл.Цей крок галицького князя погіршив його відносини з Данилом і Васильком, котрі намагалися повернути до складу Волинського князівства Белзьку й Червенську землі. У 1223 р. Данило взяв участь у трагічній для руського війська битві з монголами на р. Калці, де був поранений. Повернувшись із походу, він продовжив справу об'єднання Волині, але його дії наштовхувалися на спротив Мстислава, котрий потрапляв у все більшу залежність від бояр та угорського короля.Після його смерті в 1228 р. Данило виношує наміри щодо возз'єднання Галицько-Волинської держави. Він приєднує до своїх володінь Луцьку, Пересопницьку. Чорторийську волості й реформує військо (створює регулярну піхоту З городян). У першій половині 30-х років XIII ст. кілька разів займав Галич, але через опір бояр та вторгнення угорців знову втрачав його. Значним успіхом стало оволодіння Белзькою землею. У 1238 р. разом з Васильком Данило вирушив у похід проти Добжинського ордену хрестоносців, який заволодів Дорогочинською землею. У бою під Дорого-чином вони розгромили ворога. Після цього було відвойовано Перемишль. Врешті-решт наприкінці року Данило увійшов до Галича й утвердився в ньому.Завдяки величезним зусиллям. Данила й Василька спочатку об'єднується Волинське князівство, а пізніше поновлюєтьсяГалицько-Волинське князівство.Утворена держава попри тривалу жорстоку громадянську війну та постійне втручання Польщі й Угорщини довела свою життєздатність і зберегла вінськово-політичну потугу.ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯ
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА - збройна боротьба за владу в державі із залученням до неї різних прошарків населення.
САМОДЕРЖАВСТВО - форма правління з необмеженою владою однієї особи.ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
1170—1205 рр. - князювання Романа Мстиславича. 1199 р. - створення Галицько-Волинської держави. 1201—1264 рр. - роки життя Данила Романовича.ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ

1. Вставте в речення пропущені слова: «У ... р. відбулося ... Волинського и Галицького князівств в одну .... що мало ... значення».
2. У якому році Роман .шіїняв Київ: а) 1199 р.: б) 1201 р.; в) 1203 р.?
3. 19 червня 1205 р.: а) загинув Роман: б) Володислав Кормильчич проголосив себе галицьким князем; в) Данило осів у Володимирі.
4. Яка доля спіткала Романа та Святослава Ігоровичів?
5. Хто з бояр проголосив себе галицьким князем?
6. У якому році польський і угорський володарі домовилися про розподіл Га лицько Волинської держави: а) 1210 р.; б) 1214 р.: в) 1215 р.?
7. У 1218 р. оволодів галицьким столом: а) Василько: б) Данило; в) Мстислав.
8. У якому році було розгромлено рицарів Добжинського ордену: а) 1238 р.; б) 1239р.: в) 1223р.?
9. У чому полягало значення зайняття Кінва Романом?
10. Що нового вносила пропозиція Романа щодо обрання великого князя в управління Руссю?
11. Чому Роман вів боротьбу з боярами?
12. Чому в Галицько-Волинській держиві спалахнула «велика смута»?
13. Що ви знаєте про князювання Ігоровичів у Галичині?
14. З яких міркувань польський князь Лєшко запропонував новгородському князю Мстиславу зайняти галицький стіл?
15. Що передбачала угода 1222р. Мстислава з Ендре II?
16. Об'єднання Волинського й Галицького князівств було випадковою чи закономірною подією? Висловте власну думку.
17. Чи відповідає істині твердження літописця, що Роман був «самодержцем всеї Русі»? Власну думку обгрунтуйте.
18. Складіть розширений план висвітлення питання «Громадянська вій на в Галицько-Волинській державі».
19. Складіть оповідання на тему «Воротьба Данила й Василька за відродження Галицько-Волинської держави».ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
№1
Невідомий літописець про Романа Мстиславича
Сей Роман Мстиславич. онук Ізяславів, на зріст був хоча не дуже великий, але широкий і понад міру сильний; з лиця гарний, очі чорні, ніс великий з горбом, волосся чорне і коротке; вельми ярий був у гніві; запинався, коли сердився, довго не міг слова вимовити... Воїн був хоробрий і вмілий на військові виправи; найпаче [це] він показав, коли угрів велике військо з малим своїм розбив. Усе життя своє у війнах провадив, багато перемог здобув, а в одній був переможений. Через те всім навколишнім був страшний.
                        Цит. за: Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - С. 368.Утвердження влади Данила в Галичі (кінець 1238 - початок 1239 р.)

...Вийшов Данило з воями із Холма, і був він на третій день у Галичі, і радо його прийняли городяни. Коли ото він під'їхав під город і сказав їм: «О мужі-городяни! Допоки ви будете терпіти іноплемінних князів владу?» - то вони, вигукнувши, сказали: «Се єсть державець наш, богом даний!» І пустилися вони [до нього], яко діти до отця, як ті бджоли до матки, як [олені], спраглі води, до джерела. Єпископ же Артемій і двірський Григорій [Васильович] не давали йому [увійти до Галича]. Але, побачивши, що не можуть удвох удержати город, вони [удали], малодушні, ніби й вони готові передати город. Вийшли вони обидва зі сльозами на очах і з усміхненими лицями, - бо не мали влади княжіння свого, - і, облизуючи уста свої, сказали тоді удвох поневолі: «Прийди, княже Данило! Візьми город!»
                        Літопис Руський / За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. - С. 393.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Складіть історичний портрет Романа Мстиславича, використовуючи матеріал підручника, джерело та додаткову літературу.
2. Що спонукало жителів Галича підтримати Данила Романовича?РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Вовк Ю. И. Історія України художньо-історичних образах з найдавніших часів до середини XVI ст. - Тернопіль, 2005. -С. 163-168.


Іванченко Рака. Золоті стремена. - К., 1984.


Лотоцький Антін. Княжа слава. Історичні оповідання. - Львів, 1991. -С.149-187.


Федорів Роман. Отчий світильник /,/ Твори. - К., 1980. - Т. 2. Хижняк Антон. Данило Галицький. - К., 1955.
Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту


Повний перелік тем по усім класам, курси та завдання із історії України для 7 класу, тематичні свята з історії України


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.