KNOWLEDGE HYPERMARKET


Форматування символів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас-Інформатика 7 клас>>Форматування символів


1. Як виділити фрагменти тексту?
2. Якими способами можна виконувати команди в текстовому редакторі
Word?


Уважно подивіться на текст, наведений нижче. Для його різних фрагментів використовуються різні шрифти, літери різних розмірів та різного накреслення. Певні фрагменти виділені іншим кольором. Усе це зроблено для кращого сприйняття тексту, для того, щоб одразу привернути увагу до найголовнішого.


Найпершими засобами лічби були пальці. Про це свідчать, наприклад, римські цифри І, V, X. У стародавній слов'янській нумерації одиниці називалися "перстами", тобто пальцями, а назва цифри п'ять походить від слова "п 'ясть " (кисть руки). Назви числівників у багатьох мовах підтверджують те, що в стародавніх людей знаряддям лічби були, переважно, пальці. Пальцеве представлення чисел іноді використовується і в наші дні. На біржах пропозиції, запити та ціни оголошуються маклерами на пальцях, без жодного слова.

Отже, для того, щоб створювати текстові документи, які будуть легко сприйматися, які містять не тільки правильні, а ще й красиво оформлені тексти, вам потрібно навчитися:

♦ встановлювати різні шрифти для різних  фрагментів тексту

♦ змінювати  розмір, колір, накреслення символів

♦ підкреслювати важливі слова, речення, фрази та інше.

Усі ці операції здійснюються в процесі форматування символів.


Властивості символів. Вкладка Шрифт
Шрифт, розмір, накреслення, колір, підкреслення є властивостями символів. Крім цих, символи мають ще деякі властивості.

Значення властивостей символів можна встановити або змінити, вибравши команду Шрифт меню Формат або контекстного меню виділеного фрагмента тексту. При цьому відкривається вікно Шрифт з трьома вкладками.

Розглянемо властивості, значення яких можна встановити на вкладці Шрифт.
Властивість шрифт визначає, яким шрифтом буде відображатися текст. Кожен шрифт визначається набором символів, що входять до нього, та їх накресленням. Існує кілька тисяч різноманітних шрифтів. Багато з них, наприклад, Тіmes New Roman, містять цифри, букви різних алфавітів (латинського, грецького, російського, українського та інших), графічні зображення, iнші символи. Є шрифти, які не містять букв. Серед шрифтів розрізняють пропорційні, у яких всі сим воли мають однакову ширину, наприклад, Соurier, та непропорційні, в яких символи мають різну ширину, наприклад, Аrіаl.

Змінити шрифт можна, вибравши його зі списку відповідного поля цієї вкладки або поля Шрифт зі списком, що відкривається, розташованого па палаті інструментів.
Інколи ігри зміні і шрифту замі сть тексту у країно ькою або російською мовою з'являються символи. Це відбувається тоді, коли у встановленому шрифті відсутні літери українського і російського алфавітів.


Властивість розмір визначає розмір символів встановленого шрифту, що вимірюється в спеціальних одиницях — пунктах (1 пт = 1/72 дюйма = 0,35 мм). Розмір можна встановити, вибравши його зі списку відповідного поля, або ввести з клавіатури. Розмір символів може бути як цілим, так і дробовим числом. Змінити розмір символів можна також за допомогою поля Вибрати розмір шрифту 12 т зі списком, що відкривається. Воно розташоване на панелі інструментів.


Властивість накреслення може набувати одне з чотирьох значень: звичайний, напівжирний, курсив, напівжирний курсив, яке можна вибрати зі списку Накреслення. Встановити ці значення можна також за допомогою кнопок Напівжирний Ж і Курсив К панелі інструментів.

Властивість колір може набувати різних значень — червоний, зелений тощо. Потрібний колір можна вибрати на палітрі кольорів, яка відкривається за допомогою кнопки поля Колір тексту вкладки Шрифт або кнопки Колір шрифту панелі інструментів.


Крім того, на вкладці Шрифт можна встановити значення властивостей підкреслення і видозміна.

Властивість підкреслення може набувати одне з таких значень: немає, одинарне, подвійне, пунктирне, хвилястою тощо. Ці значення вибираються зі списку поля Підкреслення. Деякі з них можуть бути встановлені за допомогою кнопок панелі інструментів. Наприклад, одинарне підкреслення встановлюється за допомогою кнопки Підкреслений.


Властивість видозміна може набувати одне з таких значень: закреслений, подвійне закреслення, УСІ ВЕЛИКІ, прихований та інші. Встановити кожне з цих значень можна встановленням позначки відповідного прапорця. Оскільки прапорці завжди незалежні один від одного, то можна встановити одночасно позначки кількох прапорців. І тоді властивість видозміна набуде певного значення.

Вкладка Інтервал
На вкладці Інтервал можна встановити:
♦   у полі Масштаб — коефіцієнт збільшення або зменшення розміру символів у відсотках по відношенню до поточного розміру; значення цього коефіцієнта можна вибрати зі списку або ввести з клавіатури;

♦ у полі Інтервал — інтервал між символами (звичайний, розріджений або ущільнений), а у полі на з лічильником — величину розрідженості або ущільненості;

♦ у полі Зсув — зсув символів вгору або вниз.

Практична робота
1. Відкрийте у Word документ Практична4.
2. Відформатуйте речення тексту за вказаними в таблиці значеннями властивостей символів:

Відформатуйте речення тексту за вказаними в таблиці значеннями властивостей символів
 
3. Запишіть документ Практична4 до своєї папки і закрийте його.
4. Відкрийте документ Практична5.
5. Заповніть таблицю для кожного речення цього документа:

Заповніть таблицю для кожного речення цього документа
 
6. Закрийте Word.


Запитання та завдання

1. Що відбувається при форматуванні текстового документа?

2. Які властивості має символ? Як відкрити вікно, в якому можна змінити значення цих властивостей?

3. Що визначає шрифт? Наведіть кілька прикладів назв шрифтів.

4. Як змінити шрифт фрагмента тексту?

5. Чому в тексті інколи замість українських літер з'являються символи □?

6. Чим відрізняються пропорційні шрифти від непропорційних?

7. Як змінити розмір символів? Які значення може набувати розмір символів?

8. Заповніть пропуски: 10 пт ~__мм, 12 пт~_мм, 14 пт~_ мм, 5 мм~_ пт, 8 мм~ _ пт.

9. Як встановити розмір шрифту 14 пт; 15 пт?

10. Які значення може набувати властивість накреслення? Як їх встановити у вікні Шрифт?

11. Як «становити значення властивості накреслення за допомогою кнопок на панелі інструментів?

12. Як зробити колір символів зеленим?

13. Які значення може набувати властивість підкреслення? Як їх можна встановити?

14. Які значення може набувати властивість видозміна? Як їх можна встановити?

15. Назвіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб ввести до тексту математичний вираз  x^2+ у^2?

16. Як ви вважаєте, для чого в тексті використовують збільшення відстані між символами слова? Як це зробити?

17. Як ви вважаєте, для чого в тексті використовують збільшення або зменшення масштабу? Як це можна зробити?

18. З'ясуйте, чим відрізняються одне від одного поля Масштаб у вікні Шрифт і на панелі інструментів?


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту


Плани уроків з інформатики, конспекти, підручники онлайн, електронні видання безкоштовно, реферати

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.