KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фiзичнi величини та їх одиницi.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>>Фізика: Фiзичнi величини та їх одиницi.

Содержание

Тема

  • Фiзичнi величини та їх одиницi

Мета

  • Ознайомитися з  поняттям « Фізична величина», сучасними системами вирахування,
  • навчиться правильно писати частні та кратні префікси

Хід уроку

Поняття «Фізична величина»

По мірі розвитку техніки, її широкого застосування в різних країнах, людство прийшло до необхідності введення й використання легко відтворених одиниць виміру, які були б по можливості довговічними. Така система виміру довго розроблялася й була реалізована на тих незмінних взаємозв'язках, які вже існують у природі й до яких прагнули звести одиниці виміру. При цьому зіграли свою роль пізнання в атомній області, де були виявлені такі незмінні міри.

Більше зручний такий вибір одиниць виміру, при якому довільно і незалежно друг від друга встановлюються одиниці виміру для порівняно невеликого числа величин, а всі інші одиниці виміри встановлюються на основі відомих закономірностей, існуючих між цими величинами.

Одиниці фізичних величин, які встановлюються довільно й незалежно від інших, називаються основними. Одиниці фізичних величин, залежні від основних й установлювані на основі відомих фізичних закономірностей, називаються похідними.

Сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин становить систему одиниць виміру.

Міжнародна система одиниць

Міжнародна система одиниць (СІ - Система Інтернаціональна) була затверджена в 1960 р. на XI Генеральної конференції по мірах й вагам. Вона ґрунтується на базисні (основних) і додаткових одиницях, наведених у таблиці.

Ці базисні (основні) одиниці разом з додатковими одиницями і когерентними похідними одиницями називаються одиницями СІ. При цьому одиниці, які випливають із останніх, відповідно до правил СИ, як десяткову кратну або дробові (див. таблицю), називаються кратними або дробовими одиницями СІ.

Виключення становить у силу причин історичного характеру лише кілограм.

                                                 Одиниці СІ


тип величини

назва основної одиниці

скорочене позначення

1.

довжина

метр

м

2.

маса

кілограм

кг

3

час

секунда

с

4.

кількості речовини

моль

моль

5.

температура

кельвін

К

6.

сила електричного струму

ампер

А

7.

сила світла

кандела

кд

додаткова величина

1.

плоский кут

радіан

радий

2.

тілесний кут

стерадіан

ср


1.    Одиниці СІ універсальні й застосовні у всіх областях  фізики й техніки, тому що не мають ніякого відношення довластивостей конкретного матеріалу.

2.    Ці одиниці можуть бути реалізовані з достатнім ступенем точності у відповідності зі своїми визначеннями або еквівалентними їм співвідношеннями.

3. Система СІ абсолютна: сила або енергія будь-якої природи може бути виражена в діючим у цій системі механічних одиницях (відповідно сили або енергії).

4.    У випадку електродинаміки тут діє когерентна система чотирьох одиниць із електричною базисною одиницею (система МКСА - метр, кілограм, секунда, ампер).

5.    Система СІ прийнята в міжнародних масштабах і вводиться в всіх країнах у законодавчому порядку. У СРСР СИ була прийнята до уживанню з 1963 р.

У міру вивчення Фізики будемо знайомить із різними фізичними одиницями. Розглянемо  дві з них:

Метр

Метр (позначення: м, m; від ін.-гречок. μέτρον - міра, вимірник) - одиниця виміру довжини й відстані в СИ.

Погонний метр - одиниця виміру кількості довгомірних об'єктів (звичайно виробів, матеріалів і т.п.), що відповідає шматку або ділянці довжиною один метр. Погонний метр нічим не відрізняється від звичайного метра, це одиниця якої вимірюють довжину матеріалу не залежно від ширини. Погонним метром можуть, наприклад, вимірювати тканини, хоча вірніше було б вимірювати їхню площу, але якщо ширина тканини мається на увазі відом і постійної - використається поняття погонний метр. Говорячи строго, у побуті частіше використається поняття саме погонного метра, інформація про ширину або висоту предметів мається на увазі відомої або неважливої. Найменування погонного метра виділяється в спеціальній літературі або для створення різного експресивного фарбування мови.

За одиницю довжини можна було прийняти будь-яку величину: взяти прямокутний брусок («лінійку»), відзначити на ньому довільно дві крапки й сказати, що відстань між ними і є метр. Однак історично метр був уведений як сорокамильонна частина довжини меридіана що проходить через Париж, що, зрозуміло, надає метру особливу важливість і величчя. Після проведення виміру довжини меридіана був виготовлений еталон метра.

В 1799 із платини був виготовлений еталон метра, довжина якого відповідала однієї сорокамильонной частини Паризького меридіана.Під час правління Наполеона метрична система поширилася по всій Європі. Тільки у Великобританії, що не була завойована Наполеоном, залишилися традиційні міри довжини: дюйм, фут й ярд.

В 1889 був виготовлений більше точний міжнародний еталон метра. Цей еталон виготовлений зі сплаву 90 % платини й 10 % іридію і має поперечний переріз у вигляді букви «X». Його копії були передані на зберігання в країни, у яких метр був визнаний у якості стандартної одиниці довжини. Цей еталон усе ще зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг (розташовано в м. Севр біля Парижа), хоча більше по своєму первісному призначенню не використається.

Еталон метра

З 1960 було вирішено відмовитися від використання виготовленого людьми предмета як еталон метра.

Сучасне визначення метра в термінах часу й швидкості світла  було уведено в 1983 році:

Метр - це довжина шляха, прохідного світлом у вакуумі за (1/ 299 792 458) секунди.

Із цього визначення зрозуміло, що в системі СИ швидкість світла в  вакуумі прийнята рівної в точності 299 792 458 м/с. Таким чином, визначення метра, як і два сторіччя назад, знову прив'язане до секунди, але цього разу за допомогою універсальної світової константи.

Кілограм

Кілограм (позначення: кг, kg) - одиниця виміру маси, одна з основних одиниць СИ.

Кілограм визначається як маса міжнародного еталона кілограма, щозберігається в Міжнародному бюро мір і ваг і являющего собою циліндр діаметром і висотою 39.17 мм із платино-іридіевого сплаву (90 % платини, 10 % іридію). Спочатку кілограм визначався як маса одного кубічного дециметра (літра) чистої води при температурі 4 °C і стандартному атмосферному тиску на рівні моря.

Кілограм

На даний момент кілограм - єдина одиниця СI, що визначена за допомогою предмета, виготовленого людьми - платиново-іридіевого еталона.

Всі інші одиниці тепер визначаються за допомогою фундаментальних фізичних властивостей й законів.

Еталон був виготовлений в 1889 р. і з тих пор зберігається в  Міжнародному бюро мір і ваг під трьома герметичними скляними ковпаками. Були виготовлені також точні офіційні копії міжнародного еталона, які використаються як національні еталони кілограма. Усього було створено більше 80 копій. Копії міжнародного еталона зберігаються також й у Російській Федерації, вВНИИ метрології ім. Менделєєва. Приблизно раз в 10 років національні еталони рівняються з міжнародним. Ці порівняння показують, що точність національних еталонів становить приблизно 2 мкг. Так як вони зберігаються в тих же умовах, немає ніяких підстав уважати, що міжнародний еталон точніше. По різних причинах за сто років міжнародний еталон губить 3х10-8 своєї маси. Однак, по визначенню, маса міжнародного еталона в точності дорівнює одному кілограму. Тому будь-які зміни дійсної маси еталона приводять до зміни величини кілограма.


Для усунення цих неточностей у цей час розглядаються різні варіанти перевизначення кілограма на основі фундаментальних фізичних законів.

Префікси кратних одиниць

Кратні одиниці — одиниці, які в цілу ступень десятки перевищують основну одиницю вимірювання деякої фізичної величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні префікси для позначень кратних одиниць:

Кратність

Префікс

Позначення

Приклад

українське

міжнародне

українське

міжнародне

101

дека

deca

да

da

дал — декалітр

102

гекто

hecto

г

h

га — гектар

103

кіло

kilo

к

k

кг — кілограм

106

мега

mega

М

M

МДж — мегаджоуль

109

гіга

giga

Г

G

ГГц — гігагерц

1012

тера

tera

Т

T

ТВ — теравольт

1015

пета

peta

П

P

Пфлоп — петафлоп

1018

экса

exa

Е

E


1021

зета

zetta

З

Z


1024

йота

yotta

Й

YПрефікси частинних одиниць

Частинні одиниці в цілий ступень десятки менше від встановленої одиниці вимірювання деякої величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні приставки для позначень часткових одиниць:

Частка

Префікс

Позначення

Приклад

українське

міжнародне

українське

міжнародне

10-1

деци

deci

д

d

дм — дециметр

10-2

санти

centi

с

c

см — сантиметр

10-3

мілі

milli

м

m

мл — мілілітр

10-6

мікро

micro

мк

µ

мкм — мікрометр, мікрон

10-9

нано

nano

н

n

нм — нанометр

10-12

піко

pic

п

p

пФ — пікофарад

10-15

фемто

femto

ф

f

фс — фемтосекунда

10-18

ато

atto

а

a


10-21

зепто

zepto

з

z


10-24

йокто

yocto

й

y
Правила використання

• Назви всіх префіксів, якщо вони не починають речення, завжди пишуться з рядкової букви. Позначення кратних префіксів, крім кіло, гекто, дека, пишуться з великої букви, позначення всіх часткових префіксів завжди пишуться з рядкової букви.

• Префікс пишеться разом з назвою базової одиниці та утворює з нею одне слово. Так наприклад, міліметр, мегават, мікрофарад — це все одні слова.

• Використання двох або більше префіксів підряд не дозволяється. Наприклад, величину 10-9 фарад необхідно позначати нанофарад, а не, наприклад, мікроміліфарад.

• Приєднанням префіксу до одиниці утворюється нова нерозривна одиниця. Ця нова одиниця може бути зведена до позитивного або негативного ступеня та/або об'єднана з іншими одиницями для утворення складених одиниць.

Наприклад:
          2.54 см3 = 2.54 (см)3 = 2.54 (10-2 м)3 = 2.54·10-6 м3
          1 см-1 = 1 (см)-1 = 1 (10-2 м)-1 = 102 м-1 = 100 м-1
          1 В/см = (1 В)/(10-2 м) = 102 В/м = 100 В/м

• Якщо одиниця є добутком або відношенням одиниць, префікс, або його позначення приєднують, як правило, до найменування або позначення першої одиниці: кПа·с/м (кілопаскаль-секунда на метр). Приєднувати префікс до другого множника добутку або до знаменника допускається лише в обґрунтованих випадках.

Контролюючий блок №1

Діти, давайте подивимося мультик, як вимірювали удава в різних одиницях довжини


Найменування

Значення в метричній

системі


Міри довжини

Верста=100 сажнів

км

1,07

Сажень=3 аршини=7 футів

м

2,1336

Косий сажень

м

2,4800

Маховий сажень

м

1,7600

Лікоть

м

0,4000

Сотка

мм

21,3360

Аршин=16 вершків=28 дюймів

мм

711,200

Вершки

мм

44,4500

Фут=12 дюймів

мм

304,800

Дюйм

мм;

25,4000

Лінія=10 крапок

мм

2,5400

Крапка

мм

0,2540

Міри площі

Квадратна верста

км2

1,1380

Десятина

м2

10,925

Квадратний сажень

м2

4,5520

Квадратний аршин

м2

0,0506

Квадратні вершки

см2

19,758

Квадратний фут

дм2

9,2900

Квадратний дюйм

см2

6,4520

Квадратна лінія

мм2

6,4520

Міри об'єму

Кубічний сажень</span

м3

9,7130

Кубічний аршин

м3

0,3597

Кубічні вершки

см3

87,8240

Кубічний фут

дм3

28,3170

Кубічний дюйм

см3

16,3870

Кубічна лінія

мм3

16,3870

Цебро;

л

12,299

Штоф (кружка)

л

1,2300

Пляшка винна;

л

0,7687

Пляшка горілочна

л

0,6150

Чарка=2 шкалики

мл

123,000

Шкалик

мл

61,5000

Чверть (для сипучих тіл)

м3

0,2624

Чверть (для рідин)

л

3,0750;

Гарнец;

л

3,2800

Міри ваги

Берковец =10 пудів

кг

163,800

Пуд=40 фунтів

кг

16,3810

Фунт=32 лота =96 золотників

г

409,5000

Фунт артилерійський

г

489,0000

Лот=3 золотники

г

12,8000

Золотник=96 часток

г

4,2660

Частка

мг

44,4350

Контролюючий блок №2

1. Якого росту була Дюймовочка? Виразите цю величину в одиницях СI.

2. «Сім п'ядей у чолі!» - так говорили в давнину на Русі, бажаючи похвалити розумної людини. Яким повиненно бути чоло, щоб умістити сім (твоїх) п'ядей? Дивися попередній урок!

Завдання

Віразити у системі СІ

Чутно за версту.

Скаженому собаці сім верст не гак.

Коса сажень у плечах.

Міряти всіх на свій аршин.

Від горщика двоє вершків.

Сто пудів.

Сім п'ядей у чолі.

Мал золотник, та дорог.

Іти семимильними кроками.

Довідатися, почому фунт лиха.

Ні п'яді землі (не поступитися).

Список використаних джерел

1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ. Урок физики в современной школе-творческий поиск учителей.- М.:Просвещение, 2003.

2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002.

3. Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. М., 2002

4. Вакуленко М. О. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О. В. Вакуленка (додаток: "Російсько-український фізичний словник":. - К., 2005.

5. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 2006, Либідь.
Відредаговано та надіслано Борисенко І. М.Над уроком працювали

Борисенко І. М.

Петров О.Л.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас