KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 7 клас. Повні уроки

Фізика 7 клас познайомить школярів з новою цікавою наукою, завдяки якій діти дізнаються по природу явищ, речей та процесів. Фізика дозволяє пізнати сили природи й поставити їх на службу людині, що дає можливість зрозуміти сучасну техніку й розвивати її далі. Знання фізики необхідні не тільки вченим і винахідникам. Без них не може обійтися ні агроном, ні робітник, ні лікар. Кожному з вас вони теж будуть потрібні не раз, а багатьом, може бути, доведется зробити нові відкриття й винаходи. Процес вивчення фізики можна зрівняти з рухом по сходам завжди нагору. Конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів вже зібрано на Гіпермаркеті Знань саме для тебе. Не зволікай!


Гіпермаркет Знань>>Фізика


ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
1. Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.

2.Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ.

3. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади.

4. Фiзичнi величини та їх одиницi.

5. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.

6. Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.

7. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час.

8. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.

9. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.


БУДОВА РЕЧОВИНИ
10. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.

11. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

12. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.

13. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.

14. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Контрольна робота-1 (7 клас)


СВІТЛОВІ ЯВИЩА
15. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

16. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.

18. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

19. Фотометрія. Сила світла і освітленість.

20. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення