KNOWLEDGE HYPERMARKET


Час, простір, довжина, площа, обєм, та їх одиниці. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>> Одиницi часу. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.Содержание

Тема

  • Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.

Мета

  • Ознайомитися з  поняттям « Виміри простору»,
  • навчиться знаходити об’єми та площі тіл.

Хід уроку

Основні поняття про простір

Основні поняття про простір були сформовані в далекій давнині і як би зміст цього слова залишився й дійшов до наших днів. Однієї з характеристик простору є розмірність


Щоб було зрозуміло про що мова йде, уявимо собі Землю, повністю покриту гладким льодом, без яких би те не було височин, тобто з ідеально плоскою поверхнею. Нехай на цій поверхні будуть проживати абсолютно плоскі істоти, які будуть мати нескінченно малу товщину. У цьому випадку, вони будуть знати тільки два виміри: довжину й ширину. Про висоту, тобто що таке верх і низ, вони не будуть знати зовсім, оскільки у своєму житті дані істоти будуть зіштовхуватися тільки із плоскими об'єктами. Для них не буде існувати поняття обсягів. Двовимірна істота А (зелених кольорів), на відміну від вас, не зможе, наприклад, вивернути на виворіт плоске гумове кільце. Плоска істота ніколи не зможе ввійти усередину замкнутої окружності або вийти з її як ви, наприклад, не зможете ввійти усередину порожнього замкнутої кулі або вийти з нього, не розрізаючи його сферичну поверхню. Якби двовимірній істоті А схотілося б вийти за межі замкнутої окружності, йому довелося б піднятися над площиною аркуша, тобто вийти в третій вимір, якого він не знає.

Простір

И уж зовсім нерозв'язним завданням для двовимірної істоти буде уявити собі, що ж являє собою Земля, яку геометричну форму вона має. Він зрозуміє, що планета замкнута у всіх напрямках, тобто куди б він не направився подорожувати по поверхні Землі, однаково йому доведеться повернутися в крапку початку своєї подорожі, якщо йти тільки прямо. Плоска істота ще може уявити собі замкнуту пряму (окружність), але щоб була замкнута аж ціла площина (сфера), для нього це щось фантастичне й нереальне, тому що він знає тільки два виміри: довжину й ширину, а щоб уявити собі сферу потрібно знати ще й третій вимір. Якщо ви покладете на площину який-небудь предмет, то його поява для двовимірної істоти буде виглядати чудом. Ще б! Плоскій істоті здавалося б, що цей предмет (точніше, його плоска підстава) з'явився з нічого, з порожнього місця! Він не зможе зрозуміти, що предмет з'явився зверху, тому що він не знає, що таке верх. Для нього ви б були всемогутнім, оскільки ви могли б раптово зникати з їхнього двовимірного миру в третьому вимірі й раптово з'являтися відтіля.Ну, добре, залишимо в спокої цю нещасну плоску істоту, що не знає ні висоти, ні глибини. Ми з вами тривимірні істоти, що живуть у трьох вимірах.

Відповідно, з ростом розмірності простори з'являються нові характеристики, зокрема площа й обьем.

Площа та одиниці площі

Площа — частина поверхні, обмежена замкнутим контуром, одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь.

Для прийнятої системи СИ площа виміряється в метрах квадратних (м2). Крім цього застосовуються інші метричні одиниці:

Квадратный километр, 1 км2 = 1 000 000 м?

Гектар, 1 га = 10 000 м2

Ар (сотка), 1 а = 100 м2

Квадратный метр, похідна одиниця системи СИ 1 м2

Квадратный дециметр, 100 дм2 = 1 м2;

Квадратный сантиметр, 10 000 см2= 1 м2;

Квадратный миллиметр, 1 000 000 мм2 = 1 м2.

Принципи знаходження площі фігури вивчають у геометрії. Площі простих фігур знаходять по формулах, а більше складні розбивають на окремі прості фігури. Найбільше часто буде використатися площа кругу й площа прямокутника. Величина площі прямокутника дорівнює добутку ширини прямокутника на його висоту (довжину).

Площа

Площа кола радіуса R: S = πR2, де число π = 3.141592… — константа.

Площа

Об’єм та одиницi об’єму

Об’єм  характерний для трьох мірного простору. Об’єм — кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною. Об’єм тіла або місткість посудини визначається його формою й лінійними розмірами. З поняттям об’єм тісно зв'язаний поняття місткості. Під місткістю розуміють об’єм внутрішнього простору посудини або апарата, укладальних ящиків і т.д. Синонімом місткості частково є ємність, але словом ёмкость позначають також посудини. Приклад: посудина ємністю 1 літр, об’єм  воды, — 1 літр. Прийняті одиниці виміру — у СИ і похідних від її — кубический метр, кубический сантиметр, литр (кубічні дециметр). 1 м³ = 1 000 000 см³ = 1 000 000 000 мм³ = 1 000 литров У геометрії обсяг простих тіл визначався по формулах Найбільше часто зустрінеться куб і циліндр.

Об’єм

Об’єм

Об'єм куба й циліндра дорівнює добутку площі підстави на висоту.

Завдання

Знайти в будинку на кухні різні ємності й виміряти обсяг у літрах, використовуючи мірну літрову банку. Перевести отримані результати в кубометри


Список використаних джерел

1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ. Урок физики в современной школе-творческий поиск учителей.- М.:Просвещение, 2003.

2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002.

3. Бурдун Г.Д. Справочник по международной системе единиц. М., 2008

4. Вакуленко М. О. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О. В. Вакуленка (додаток: "Російсько-український фізичний словник":. - К., 2001.

5. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 2006, Либідь.
Відредаговано та надіслано Борисенко І. М.Над уроком працювали

Петров О.Л.

Борисенко І. М.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас