KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чергування (о), (е) з (і). Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Чергування (о), (е) з (і). Повні уроки <met akeywords>Українська мова, клас, урок, на тему, 5 клас, Чергування (о), (е) з (і). Повні уроки</metakeywords>


Тема уроку: Чергування (о), (е) з (і).

Содержание

Мета уроку

поглибити знання учнів про чергування голосних, зокрема (о), (е) з (і); навчити правильно їх перевіряти за допомогою правил; формувати вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з поданими голосними при побудові власних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв і традицій свого народу.

Тип уроку

урок осмислення нових знань, формування практичних навичок та умінь на основі набутих знань.

Хід уроку

Творче спостереження над мовним матеріалом.

Проаналізуйте народні повір’я. Що лежить в їх основі?

1) Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

2) якщо на Благовіщення лежить сніг – літо неврожайне.

3) На Благовіщення птиця гнізда не в’є.

4) На Благовіщення чорногуз прилітає і ведмідь встає.

5) Коли на Благовіщення дощ, то вродиться жито й гриби, а коли мороз – огірки.

M79a.jpeg


Новий матеріал.

M29b.jpeg

В українську мову у багатьох коренях як при зміні. Так і при утворенні слів (о), (е) чергуються з (і). Звуки (о), (е) вимовляються у відкритих складах, звук (і) – у закритих: слово – слів, семи – сім, воля – вільний, творити – твір. Це чергування відбувається і в суфіксах: батькова – батьків, радості – радість.

У процесі розвитку мови нашарувалося чимало винятків із цих правил. Так, не чергуються (о), (е) з (і) у закритому складі, коли вони вставні (веселка – веселок) або випадні (колосок – колоска); у звукосполученнях -оло-, -оро-, -еле, -ере- (холод, мороз, шелест, берег, але: поріг, моріг, зберіг); у сполученнях звуків –ев-, -ов-, -ер-, -ор- (лев, повний, чорний, шерсть).

У деяких словах звуки (о), (е) вимовляються в закритих складах, (і) – у відкритих: будов, стіжок.

Як чергуються голосні

В переливах слів ми раді

Відтінити тут одне;

Там де і в закритім складі,

У викритім — о та е.

У закритім складі кінь,

У відкритому — коня.

Поміркуй над цим, прикинь —

Не поїдем навмання.

У закритім складі гість,

У відкритім — гостя жди.

У закритім складі шість.

У відкритому — шести.

На кінець тут приклад дам:

Лебідь — лебедя; обід — обода,

Невід — невода, чобіт — чобота...

А є й виняток: хобот — хобота.

А й ще сучасніший: робот — робота. (Д. Білоус)


Закріплення нових знань

Прочитати. Доберіть до поданих слів словоформу або спільнокореневе слово зі звуками (о), (е), щоб відбулося чергування. Поясніть чергування голосних або його відсутність.

Зірка, рішучість, піч, вечір, джміль, ворона, матір, веселка, вісім, весілля, робітник, Поділ, вільний, лебідь, коліс.З прослуханого матеріалу випишіть 5 слів, підберіть до них спільнокореневе слово зі звуками (о), (е), щоб відбулося чергування.


Прочитати пари слів. У кожному слові виділити корінь. Які зміни відбулися у звуковому складі коренів?

Перенести – переніс, везе – віз, овес – вівса, печі – піч, гребти – вигрібати, село – сільський.

Складіть 4 речення, використовуючи подані слова.


Списати слова, вставляючи замість крапок пропущені букви. Поясніть свій вибір.

Бер..гти, зб..рігати, л..тіти, л..тати, т..рти, розт..рати, с..ло, с..лянський, в..ля, в..льний, вих…д, вих…дити.

Створити невелику розмову з другом про святкування Благовіщення у вашій родині.

M79b.jpegПрослухайте текст. Визначити стиль і тип мовлення. Як би ви назвали його?

На Великдень кожний селянин старався бодай кілька разів смикнути за мотузок і вдарити у дзвін. Бо це, за народним віруванням, приносило щастя, зокрема родила … гречка.

Після розговіння кожний поспішає першим вийти на дзвіницю і задзвонити, будучи певний, що від цього буде добрий урожай гречки на його ниві.

На Великдень дзвонять увесь день. Хвалять собі, як хто перший, вкусивши свяченого яйця або паски, задзвонить. Зате молоді парубки, що сидять ближче до церкви, перебігаються, аби задзвонив перший. Коли пообідають, йдуть до церкви і молоді, і старі … (О. Воропай)

M79e.jpeg  M79c.jpeg  M79d.jpeg
Визначити орфограми. Виділені слова розібрати за будовою. Виписати спільнокореневі слова до іменника дзвін.Підсумок уроку.

  •  Назвіть найпоширеніші чергування голосних звуків.
  • У яких складах вимовляється (о), (е), а в яких – голосний (і)?
  • Чи можливе чергування у суфіксах слів? Наведіть приклади.
  • У яких випадках чергування (о), (е) з (і) у закритому складі не відбувається?Домашнє завдання.

Виписати з творів художньої літератури 6 речень зі словами, в яких відбувається чергування (о), (е) з (і).


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Чергування (о), (е) з (і)», Осатюк Н. А., заступник директора з наукової роботи, учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 2.

2. Урок на тему: «Чергування звуків о, е, і у коренях слів», вчитель початкових класів Головко Н.Б., м. Кривий Ріг

3. Головко З.Л., Морська Я.Ф. Цікава граматика в початкових класах. 2(1)—4(3). — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1997.

4. Рідна мова. 5 клас. Шабельник Т.М., - Харків: «Ранок», - 2008.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроко м працювали Власюк О.О., Осатюк Н.А., Головко Н.Б.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.