KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шаблон документа. Види документів, що можна створювати за допомогою програми MS Word

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Шаблон документа. Види документів, що можна створювати за допомогою програми MS Word


  • Ви дізнаєтесь:

Що таке шаблон документа?
Які  види  документів  можна  створювати за допомогою програми MS Word?
Як  створити  новий  документ  на  основі шаблону?
Що  таке  макроси  та  для  чого  їх  створюють?
Як створити макрос та виконати його?
Як  прив’язати  до  макроса  комбінацію клавіш?
Як підготувати документ до друку?

  • Додатково:

Як  створити  новий  шаблон  на  основі наявного документа чи шаблону?
Як створити шаблон форми?


Що таке шаблон документа?

Для спрощення роботи  з типовими документами  використовують шаблони.  Наприклад,  під  час  створення  презентацій  використовувались шаблон  оформлення  та шаблон  вмісту.  Аналогічно  можна  користуватися шаблонами під час створення текстових документів.

  • Шаблон документа —  це  документ, що містить  всі  елементи,  які  є «спільними»  для різних документів даного типу. Шаблон  використовується як зразок для створення нових документів певного типу. Як правило, в шаблоні визначені стилі, які застосовано в цих доку­ментах; також можна додати до нього колонтитули, будь-який гото­вий текст, зображення тощо.

Під  час  створення  нового  документа  за шаблоном  ви  починаєте  не  «з чистого аркуша», а з копії шаблона. Наприклад, якщо існує готовий шаблон для наказів керівництва компанії, то під час створення нового наказу його заголовок,  зображення  логотипа  та  ін.  вже  розміщені  на  своїх  місцях. Потрібно  додати лише  номер  і  текст  наказу.  Причому  для  всіх  складових тексту наказу в шаблоні передбачено  готові  стилі.  Саме тому оформлення всіх наказів лишається однаковим.

Шаблони часто використовують для того, щоб установити єдиний стандарт для типових документів в організації. Наприклад, у школі можна с тво­рити шаблон для рефератів, тоді всі учні зможуть однаково оформлювати  їх.

Шаблон — це звичайний документ з розширенням dot, а не doc. Тексто­вий  процесор MS Word дає  змогу  відкривати  та  редагувати  шаблони  ана­логічно  до  редагування  документів.  Можна  перетворювати  документ  на шаблон. Основна відмінність між документами та шаблонами  полягає в  їх використанні.

Існує  два  основні  типи  шаблонів:  глобальні  й  шаблони  документа.  Гло­бальний шаблон, наприклад, шаблон Звичайний (Normal), містить параметри форматування, доступні  для  всіх  документів. Шаблони  документа,  наприк­лад шаблони записки або резюме, містять параметри форматунання, доступні тільки для документів, які були створені за допомогою цього шаблону.


Які види документів можна створювати за допомогою програми MS Word?

Програма MS  Word містить  кілька шаблонів  і майстрів для  створення різних типів документів, які використовуються найчастіше.

Такі шаблони та майстри створюються на допомогу користувачеві, їх ви­користання зберігає час на підготовку ділових паперів.

Так,  для  створення  особистих  або ділових  листів  можна  використати відповідні  майстри,  які  допоможуть  підготувати  листи,  необхідні  для різних ділових ситуацій.

За допомогою  Word можна створити, наприклад, такі види документів: Ділові листи,  Титульні сторінки повідомлень, Службові записки, Звіти, Бро­шури,  Довідники,  Постанови,  Бюлетені,  Заяви,  Наукові  роботи,  Розклад зустрічей, Грамоти, Календарі, Рахунки, Резюме тощо.

  • Якщо  потрібно  створити  набір  документів,  які  мають  схожі  зна­чення параметрів форматування, слід використати шаблони однієї групи: Стандартні, Вишукані або Сучасні. Так, якщо для створення резюме використовується шаблон Резюме стандартного стиля, то для підготовки листа —  шаблон Лист стандартного стиля.


Як створити новий документ на основі шаблону?

Будь-який  документ  створюється  на  ос­нові шаблону. Як правило, в основі нових до­кументів лежить глобальний шаблон Звичай­ний (Normal.dot). Для створення документа на основі  шаблону,  який  відрізняється  від Normal.dot,  слід  скористатися  вказівкою Файл/Створити,  в  області  завдань  Створи­ти документ  (мал. 18.1) обрати посилання на місцезнаходження  потрібного  шаблону,  на­приклад На моєму комп ’ютері, а потім обрати потрібний стандартний шаблон або майстер. Вбудовані до текстового процесора MS Word шаблони  зберігаються  у  стандартній  папці Шаблони.

Документ

Документ можна створювати  і на базі не­стандартного  шаблону,  для  цього  потрібно лише  відкрити  шаблон  як  звичайний  доку­мент, а потім продовжувати працювати з його вмістом.

Стандартна панель інструменті и містить кнопку Стандарти 31.10-2.jpg, яка дає можливість  автоматично  створювати  новий  документ  на  основі  шаблону Normal.dot,.

Вправа  1 8 .3 .1 .  Створення документа на основі шаблону.

Завдання.  Створити  новий  документ  на  основі  шаблону Aнкетa.dot,  що  зберігається  в  паши  Текстовий процесор  на CD-диску.

1.  Відкрийте на CD-диску  папку Текстовий процесор та двічі  клацніть на  знач­ку шаблону  Анкета, dot.

2.  Перегляньте  вміст нового  документа.  Використовуючи  рядок  заголовка вікна  програми  MS Word визначте,  чи  збережений  новий  документ  та  яке ім’я  він  має.

3.  Користуючись запропонованим шабло ном,  заповніть анкету Який я?

4.  Збережіть документ з іменем Анкета.doc у  папці  Текстовий процесор вашої структури  папок.


Вправа  1 8 .3 .2 .  Створення документа за допомогою майстра.

Завдання.  Створити  файл  Резюме-doc  за  допомогою  відповідного стандартного майстра текстового процесора MS Word.

1.  У середовищі  текстового процесора  MS  Word  виконайте вказівку Файл/Створити.

2.  В області  завдань Створити документ  (мал. 18.1)  у  розділі  Шаблони  ви­беріть посилання На моєму комп’ютері.

3.  У  діалоговому  вікні Шаблони  перейдіть  на  вкладинку  Інші документи (мал.  18.2),  оберіть  Майстер резюме та натисніть кнопку ОК.

Шаблони

Відкриється  новий  порожній  документ  і  з’явиться  перше  (початкове) діалогове вікно майстра створення резюме.

4.  Натисніть кнопку Далі.  На наступних  кроках  роботи майстра оберіть стиль оформлення  резюме,  його  тип,  введіть запропоновані  відомості  про  себе (мни.  18.3), оберіть стандартні  та додаткові пункти резюме тощо. На остан­ньому кроці натисніть кнопку Готово.

Резюме

5.  У  створеному  документі  введіть  відомості,  передбачені  шаблоном.

6.  Збережіть  результати  у файлі   Резюме.doc  у  папці  Текстовий процесор  ва­шої структури  папок.

Як створити новий шаблон на основі наявного документа чи шаблону?

Як створити шаблон форми?


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.