KNOWLEDGE HYPERMARKET


Широка панорама життя середньовічної Англії

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Широка панорама життя середньовічної Англії

Роман про англійське середньовіччя
«Айвенго» (1820 р.) — один з найпопулярніших романів Вальтера Скотта; він став важливою віхою в творчому житті письменника. У романі «Айвенго» дія відбувається у XII столітті, в глибині середньовіччя, і з перших розділів набуває динаміки і драматизму. Розгалужений сюжет витворюється з переплетіння кількох сюжетних ліній, які формуються на основі мотивів різного змісту і характеру, що дозволяє авторові широко представити епоху, зобразити її життєвий устрій і звичаї, суперечності й конфлікти.


Перший мотив можна визначити як відвоювання головним героєм нареченої. Цей мотив втілюється в сюжетній лінії Айвенго й леді Ровени, навколо якої й розгортаються події.


Другий мотив — відвоювання влади королем. Це лінія боротьби за трон короля Річарда Левове Серце з принцом Джоном і феодалами, які скористалися тривалою відсутністю короля в країні.


Третій мотив — історія красуні-єврейки Ребеки. Ця лінія передусім характеризує епоху середньовіччя з його забобонами й жорстокими звичаями, засуджує релігійну й національну нетерпимість.


Четвертий мотив — фольклорного походження, запозичений Вальтером Скоттом з англійських народних балад про Робіна Гуда, виведеного в романі під ім'ям Локслі.


Усі ці мотиви разом розкривають ідею твору — необхідність подолання протистоянь і досягнення згоди основних суспільних сил. Уособленням цієї ідеї в романі виступає король Річард — реальна історична фігура. У Вальтера Скотта цей образ ідеалізований і має великі розбіжності зі своїм історичним прототипом. Реальний Річард Левове Серце відзначався винятковою навіть для свого часу войовничістю і все життя тіровів у війнах, які призвели королівство до розорення. А у Скотта — це мудрий правитель, який перший усвідомлює себе королем не лише норманів, а й саксів, тобто всього англійського народу.


Уміння Вальтера Скотта створювати колоритні образи оцінили вже його сучасники і назвали письменника «Шекспіром роману».
У багатьох поколінь читачів виникало запитання: наскільки намальована Вальтером Скоттом картина середньовіччя відповідає дійсності? Сучасники не мали сумніву в її вірогідності. Вони вважали, що для автора «Айвенго» таємниць в історії не існує. Але з часом ставало зрозумілішим, що і в його романах чимало домислів, нерідко він досить вільно поводився з історичними фактами і постатями. Та в найсуттєвішому — у відтворенні духу й колориту епохи — Вальтер Скотт виявив глибоке розуміння історії, причому не як учений-історик, а як митець, і створив у романі панорамний художній образ англійського середньовіччя, по-своєму переконливий і правдивий.


Романи Вальтера Скотта читали і читають люди різного віку, але в наш час вони, динамічні, пізнавальні, стали надбанням передусім юного читача.
За Наталією Білик

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1.    Дайте визначення героїчного в літературі. Назвіть твори героїчного змісту, які ви читали.
2.    Розкажіть про одного з героїв, оспіваного в міфі, легенді чи баладі. Поясніть, чим він вас вразив, чим сподобався.
3.    Хто є засновником історичного роману? Назвіть характерні ознаки цього епічного жанру.
4.    У чому полягають особливості «вальтер-скоттівського» історичного роману? На які два цикли поділяються прозові твори Вальтера Скотта?
5.    Прочитайте епіграф до статті про Вальтера Скотта і висловіть власну думку щодо його змісту.
6.    Пригадайте визначення понять: «сюжет», «мотив», «ідея художнього твору».
7.    Зачитайте характеристики чотирьох мотивів у романі Вальтера Скотта «Айвенго» і визначте значення кожного з них.
8.    Поясніть, яку роль відіграє в романі образ короля Річарда Левове Серце і чому автор відступає від історичної правди в його зображенні.
9.    Як ставились сучасники до літературної творчості Вальтера Скотта? Як вони його називали?
10.   Підготуйте коротку розповідь про творця історичного роману Вальтера Скотта.

Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Все для учителя та школярам на допомогу у підготовці до домашьої роботи, вправи для 7 класу, акселеративні методи із зарубіжної літератури

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.