KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України

Гіпермаркет Знань>>Правознавство >>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України
Пригадайте, де і коли в курсі історії вам траплялося поняття «конституція».
1. Поняття «конституція».
Слово «конституція», як і багато інших юридичних понять, походить ще із Стародавнього Риму. Латинське слово «constution» означає «устрій». За часів давньоримської імперії саме таку назву мали важливі державні акти.

Імператори Риму так називали свої укази. За часів середньовіччя цю назву застосовували в деяких країнах для позначення привілеїв феодалів. У 1710 р. гетьман Пилип Орлик саме так назвав розроблений ним документ «Пакти та Конституції законів та вільностей Війська Запорозького», який часто називають Конституцією Пилипа Орлика. Зміст цього документа був досить демократичним, але реальної сили він не набув — адже гетьман Пилип Орлик на той час був гетьманом у вигнанні.


Конституцію називають Основним Законом держави. І дійсно, це особливий закон, він відрізняється від інших нормативних актів. У чому ж полягають її особливості?


Перша з них найвища юридична сила Конституції. Це означає, що в разі протиріччя між нормами будь-яких звичайних законів, указів, актів уряду або міністерств і Конституції, норми Основного Закону завжди переважатимуть.


Друга особливість Конституції — це особливий порядок її прийняття. Якщо закони приймають здебільшого парламентом (лише іноді — референдумом, в Україні ще немає жодного такого закону), то Конституції досить часто приймаються референдумом. Відомі випадки, коли конституцію «дарував» народові монарх або військовий диктатор. У деяких країнах (зокрема і в Україні) конституцію приймав парламент, але при цьому дотримувалися спеціальної, більш складної процедури, аніж мри прийнятті звичайних законів.


Конституції притаманна іі підвищена стабільність, унести до неї зміни складніше, ніж до звичайного закону. І це зрозуміло — адже в Конституції визначають основні правила життя держави, вона, як кажуть юристи, має установчий характер — саме на основі її норм приймається чимало інших законів.


Отже, Конституція — це Основний Закон держави, який установлює основи життя суспільства й державного устрою, що має найвищу юридичну силу.
Знайдіть у Конституції України норми, які закріплюють особливості Основного Закону.


2. Конституція України — Основний Закон держави.
Запропонуйте основні положення конституції уявної країни, до якої ви вирушаєте. Не забувайте, ці положення повинні забезпечити демократичний розвиток держави!   


Суверенність України означає, що наша держава може самостійно вирішувати питання свого життя, вона самостійна в міжнародних відносинах, сама встановлює закони та здійснює правосуддя.


"Демократія» в перекладі з латини означає «влада народу». Усі люди в демократичній державі мають рівні права та обов'язки. У демократичній державі обов'язковим є формування органів влади шляхом регулярних вільних виборів. У ній забезпечується реальна участь громадян в управлінні державою, дієвий вплив їх на вирішення важливих  питань життя держави.


Правова держава — це держава, де забезпечено верховенство права, взаємна відповідальність громадянина й держави (не лише людина відповідає перед державою, а й держава несе відповідальність за виконання своїх функцій перед кожним громадянином). У правовій державі проголошуються, закріплюються в законах, гарантуються та реально забезпечуються права людини. Важливою ознакою є також поділ державної влади.
Соціальна держава — це держава, діяльність якої направлена на забезпечення добробуту громадян, їхнього гідного життя. У соціальній державі існує розвинута система охорони здоров'я, соціального забезпечення тощо.


Конституція України
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (...)


Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.


Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.


Конституцію України було прийнято Верховною Радою України 28 червня 1996 р.


3. Поділ державної влади в Україні.
Конституція України
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (...)


Як ви вважаєте, з якою метою здійснюється поділ державної влади?
В Україні нині створена певна система поділу державної влади. Вона безпечує систему врівноважень і противаг у діяльності органів державної влади. Така система запобігає зосередженню всієї влади в руках однієї гілки влади, вимагає від кожної з них урахування позиції іншої.


гілки влади

а) будинок Верховної Ради України; б) будинок Кабінету Міністрів України; в) будинок Конституційного Суду України


а) будинок Верховної Ради України; б) будинок Кабінету Міністрів України; в) будинок Конституційного Суду України


Ознайомтеся з текстом Конституції України та визначте, які функції виконують і які повноваження мають органи, що належать до різних гілок влади в Україні.
Головне завдання законодавчої влади зрозуміло з її назви — вона приймає закони. Однак це не єдине завдання єдиного органу законодавчої влади — Верховної Ради України. Вона приймає бюджет — фінансовий план держави на рік. Верховна Рада України також призначає прем'єр-міністра, інших членів уряду нашої держави, деяких високопосадовців.


Основне завдання органів виконавчої влади — забезпечити ефективну роботу економіки держави, її повсякденне життя в усіх сферах. Виконавча влада організовує виконання прийнятих законодавцями законів. Серед органів виконавчої влади є такі, що забезпечують діяльність па всій території України (Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади), а також місцеві органи, що діють лише на частині території України.


Якщо ж виникає суперечка між певними особами, то вони можуть звернутися до суду. Саме розв'язання конфліктів, установлення винуватості особи в скоєнні правопорушення є завданням судової влади.
В Україні є декілька видів судів. Конституційний Суд України визначає відповідність Конституції України до прийнятих законів, Указів Президента, рішень Уряду України, а також тлумачить (пояснює) зміст Конституції та законів України. Інші суди (загальні та спеціалізовані — адміністративні та господарські) розглядають справи про різноманітні правопорушення та суперечки.


Найбільше справ припадає на долю загальних судів. Адже саме вони визначають, чи винна особа в скоєнні злочину, розв'язують суперечки, які стосуються сімейних, трудових, цивільних житлових відносин. До нього можуть звертатися будь-які фізичні та юридичні особи, в яких виникли певні проблеми. Згідно з законодавством України, до суду за захистом своїх прав має право звернутися будь-яка особа, якій виповнилося 14 років.

Господарські суди вирішують суперечки між юридичними особами — фірмами, заводами, іншими організаціями. До адміністративного суду слід звертатися, якщо особа вважає, що її права порушені з боку державного органу — наприклад, сільрада відмовилася виділити землю, міліція відмовила видати дозвіл на придбання мисливської рушниці.


Основним законом більшості сучасних держав є конституція. Цьому нормативному актові притаманні особливості юридичного статусу — найвища юридична сила, підвищена стабільність,особливий  порядок прийняття, установчий характер конституції. Конституція України визначає нашу державу як незалежну та суверенну, правову,
демократичну та соціальну. У Конституції України закріплено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.


Запам'ятайте: Конституція — Основний Закон держави; найвища юридична сила; поділ державної влади.Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський


Календарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідішколяру, курси учителю з правознавства 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.