KNOWLEDGE HYPERMARKET


20. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.


Содержание

Географічні координати

Географічні координати – адреса об’єктів на нашій планеті

Кожна точка на Землі має свою, притаманну лиш їй, географічну адресу, за якою її можна відшукувати. Цю адресу записують не словами з зазначенням міст, вулиць, номерів будинків та квартир, а в градусній мірі географічних координат.

Визначати координати навчилися ще з прадавніх часів. В науку географічні координати ввів давньогрецький вчений Гіппарх у ІІ ст. до н.е. При цьому він запозичив у жителів Давнього Вавилона поділ кола на 360О. У своїх працях грецький вчений Клавдій Птоломейу ІІ ст., описуючи природу на населення відомих йому земель, вже навів понад 8 тис. географічних об’єктів з зазначенням їх географічних координат, а також достатньо точно наніс їх на карту, використавши градусну сітку. До середини ХVІІІ ст. координати точок земної поверхні визначали лише на основі астрономічних спостережень. Нині це роблять завдяки точних приладам.

За географічною картою чи глобусом координати точок визначають, користуючись градусною сіткою. Положення будь-якого пункту на поверхні Землі визначається двома координатами: географічною широтою та географічною довготою.

Як за картою визначають географічну широту

Географічну широту точок визначають за паралелями градусної сітки. Починають відлік широти від найдовшої паралелі – екватора – в бік полюсів. Якщо точка лежить на північ від екватора, її широта вважається північною (скорочено записується пн. ш.), якщо на південь – південною (пн. ш.).

Завдання. За мал.28, визначте, які точки мають північну широту, а які південну.

Отже, з’ясувавши, яку широту, північну чи південну, має точка, ми знаємо у якій півкулі її шукати. Для уточнення “адреси” слід встановити, наскільки дана точка віддалена від екватора. Відстань від екватора до кожного з полюсів становить чверть кола, тобто 90О. Тому географічна широта точки може змінюватися від 0О (якщо вона лежить на екваторі) до 90О (якщо вона розміщена на одному з полюсів). Наприклад, якщо точка лежить у північній півкулі на відстані 10О від екватора, говорять, що її географічна широта 10О пн. ш.

Завдання. Користуючись мал. 28, визначте широту позначених точок.

Таким чином, географічна широта – це відстань даної точки на північ чи на південь від екватора, виражена в градусах.

Визначення географічної широти

Як за картою визначають географічну довготу

Для знаходження точки на карті чи глобусі не достатньо знати лише її географічну широту. Адже при цьому, ми одержимо ціле коло на поверхні Землі, в будь-якій точці якого може знаходитися об’єкт, що нас цікавить. Це теж саме, що відшукати вулицю, але не знати номера будинку, в якому живе адресат. Тому слід з’ясувати, який меридіан перетинає ту паралель, географічну широту якої ми визначили.

За меридіанами градусної сітки визначають географічну довготу точок. Оскільки всі меридіани однакові, постає проблема, від якого з ним починати відлік довготи. За міжнародною угодою 1884 року нульовим або початковим меридіаном вважають той, що проходить крізь найстарішу астрономічну обсерваторію Великобританії у містечку Гринвіч біля Лондона. Тому цей меридіан також називають гринвіцьким або лондонським.

Відлік довготи йде від нульового меридіана на захід та на схід. Нульовий меридіан описує лише півкола, тому не може повністю поділити Землю на західну та східну півкулі. Він це здійснює разом з протилежним йому меридіаном 180О. Від нульового меридіана на захід і аж до 180О меридіана довгота всіх точок вважається західною (записується зх. д.). Якщо точка розміщена на схід від нульового меридіана до 180О, її довгота східна (сх. д.). Відповідно, географічна довгота змінюється в межах від 0О до 180О.

Географічна довгота – це відстань даної точки на захід чи на схід від нульового меридіана, виражена в градусах.

Наприклад, якщо точка лежить у східній півкулі на відстані 40О від нульового меридіана, її географічна довгота становить 40О сх. д.

Завдання. За мал. 29, визначте, географічну довготу позначених точок.

Визначення географічної довготи

Як записуються географічні координати

Повна географічна адреса точки на поверхні планети складається одночасно з її географічної широти та географічної довготи. За домовленістю, першою записується широта, другою – довгота.

Користуючись картою півкуль, запишемо координати столиці України – Києва. Місто розташоване на північ від екватора, тому його широта північна. Київ лежить між двома позначеними на карті паралелями: 50О пн. ш. та 60О пн. ш., але значно ближче до першої. Тому географічна широта міста становить 51О пн. ш. Столиця України знаходиться на схід від початкового меридіана, між 30О сх. д. та 40О сх. д., але ближче до 30О меридіана. Його довгота – 31О сх. д.

Таким чином, географічні координати Києва слід записати так: 51О пн. ш., 31О сх. д.

Висновки

1.Географічні координати точок земної поверхні складаються з географічної широти та географічної довготи.
2.Географічна широта відраховується від екватора й буває північною та південною. Вона змінюється від 0О до 90О.
3.Географічну довготу обчислюють від нульового меридіана. Вона буває західною та східною від 0О до 180О.

Питання для самоконтролю


1.Що таке географічні координати?
2.Якою буває географічна широта та як її визначають?
3.Поясність, якою буває географічна довгота та як її визначити?
4.Як записують географічні координати точок?
5.Поміркуйте, чи існують на Землі точки, для визначення положення яких достатньо знати лише їх:

а) географічну широту?
б) географічну довготу?

Виконайте практичні завдання

1.Користуючись картою півкуль, з’ясуйте, всі точки яких материки мають:

а) лише північну широту;
б) лише південну широту;
в) лише західну довготу;
г) лише східну довготу.

2.Визначте за картою півкуль, де на Землі знаходиться точка, яка має координати:0О ш., 0Од.
3.За політичною картою світу вашого атласу визначте географічні координати десяти столиць країн світу та запишіть їх у таблицю.
Географічні координати

4.Визначте за картою півкуль атласу та запишіть у таблицю назви об’єктів, які мають наступні географічні координати:

№Географічні координатиГеографічні об’єктиМатерик, океан
Географічна широтаГеографічна довгота
1.41О пн. ш.15Осх. д.
2.8О пн. ш.62Озх. д.
3.3О пд. ш.38Осх. д.
4.28О пн. ш.88Осх. д.
5.49О пд. ш.70Осх. д.
6.28О пд. ш.109Озх. д.
7.9О пн. ш.79Озх. д.
8.35О пн. ш.138Осх. д.
9.18О пд. ш.25Осх. д.
10.11О пн. ш.142Осх. д.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. КоваленкоПредмети > Географія > Географія 6 клас