KNOWLEDGE HYPERMARKET


31. Рельєф дна Світового океану.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Рельєф дна Світового океану.


Содержание

§27. Рельєф дна Океану


Здавна людей цікавило, як побудоване дно Океану. Мореплавці намагалися дізнатись, де на їх корабель чикатимуть великі глибини, а де небезпечні скелясті мілини. Поява підводних човнів у кінці ХІХ ст. посилила зацікавленість у вивченні морського дна. Геологи з’ясували, що океанічна земна кора побудовано так само складно, як і материкова. В ній приховані величезні поклади корисних копалин, вивчення і освоєння яких вже розпочалося. Хоча й тепер про будову та рельєф дна Океану нам відомо далеко не все.

З історії пізнання дна Океану

Знання про океанічне дно накопичувалися поступово. Так, ще у середині ХІХ ст. вважалося, що рельєф дна Світового океану достатньо простий: за кількамільярдну історію планети, вода мала б повністю вирівняти морське дно. Такі погляди були спростовані у 60-х рр. ХІХ ст., коли велося прокладання телеграфного кабелю з Європи до Америки через північну частину Атлантичного океану. Під час виконання підводних робіт в центрі океану знайшли високі гори. Тоді відповісти на питання, чому вода їх не зруйнувала, так і не змогли. Згодом цілі системи таких підводних хребтів були знайдені у всіх океанах.

Перші комплексні дослідження дна Океану були проведені експедицією англійського судна „Челленджер”, який у 1872-1876 рр. здійснив океанографічну навколосвітню подорож. Її результати докорінно змінили погляди про рельєф дна океанів. На борт судна були підняті понад 150 зразків гірських порід з морського дна.

В 20-30-х рр. на морських суднах почали встановлювати спеціальні прилади для вимірювань глибин – ехолоти. Завдяки їх роботі були складені перші карти рельєфу дна Океану, на яких чітко розрізнялися мілководна прибережна смуга та глибоководна. В 40-х рр. ХХ ст. за допомогою ехолотів були знайдені чисельні підводні гори в різних частинах дна Тихого океану. Як виявилося, вони являють собою підводні вулкани з розмитими водою вершинами – гайоти.

В 40-50-х рр. ХХ ст. дули відкриті найглибші частини Світового океану – глибоководні жолоби. В деякі з них навіть опускалися в батискафах вчені-сміливці. У 1968 р. почало свою роботу сучасне науково-дослідницьке судно США “Гломар Челленджер”, призначене для глибоководного свердлування дна Океану. Завдяки йому було розкрито багато таємниць океанічного дна та підтверджено теорію руху літосферних плит й сучасні погляди на формування материків і океанів. А після винаходу у 1943 р. аквалангу (з лат. “аква” – вода та з англ. “ланг” – легеня) французами Жаком Кусто та Е. Ганьяном геологи змогли спостерігати океанське дно на власні очі. Згодом очима вчених стали підводні фото та телекамери. З їх допомогою були відриті на великих глибинах поклади корисних копалин (зокрема залізо-марганцеві конкреції) та детальніше вивчений рельєф дна Океану.

Сучасні погляди на рельєф океанічного дна

Рельєф дна Океану є дуже різноманітним, як і рельєф материків. Його формування відбувається в наслідок двох основних процесів. З одного боку вода постійно руйнує будь-які підвищення дна та переносить змитий матеріал в пониження. З іншого – під впливом вулканічної діяльності та землетрусів на морському дні створюються нові форми рельєфу у вигляді підняттів та глибоких западин.

У рельєфі океанічного дна виділяють три основних частини: шельф, материковий схил та ложе Океану.

Рельєф дна Океану

Шельф (з англ. – полиця), або материкова відмілина являє собою підводну, затоплену морем частину материка. Це рівнинна частину дна, яка прилягає до суходолу й має однакову з ним геологічну будову. Глибини шельфової зони зазвичай не перевищують 200 м, але в окремих випадках сягають 1500-2000 м. Шельф на фізичній карті світу показаний світло-блакитним кольором. Формування шельфу відбувалося завдяки як віковим вертикальним рухам літосфери, так і активній роботі морі в прибережній смузі. Ширина материкової відмілини різна: там де низовини повільно уходять під воду вона сягає 1500 км; біля гірських хребтів, які близько підходять до узбережжя, шельф взагалі відсутній. В тропічних широтах на шельфі часто формуються коралові рифи. Шельф займає лише близько 7% всієї дна Світового океану, але стільки ж, як площі Європи та Південної Америки разом. У зоні шельфу на дні накопичуються осадові породи: галька, пісок, вапняк. Тут розвідані й розробляються родовища нафти й природного газу, досліджуються можливості видобутку деяких інших корисних копалин.

Материковий схил – це дуже нахилена поверхня дна, яка з’єднує шельф з ложем Океану. Її схили дуже стрімкі, часто порити підводними потоками. Глибина в межах материкового схилу швидко змінюється: від 200 м до 2500 м.

Ложе Океану займає майже половину площі поверхні планети. Його будова дуже складні. В межах океанського ложа виділяють такі основні форми рельєфу: глибоководні рівнини, підводні гори й глибоководні жолоби. Їх утворення пов’язане з рухами літосферних плит та вулканізмом. Як і на материках, рівнини розташовані в центрі літосферних плит, в той час, як гори – переважно на їх краях. Специфічні форми рельєфу дна – глибоководні жолоби – формуються також на краях плит. Часто на дні Океану виникають вулканічні гори навіть у середині літосферних плит. Пояснимо чому.

Завдання. Пригадайте, чим відрізняється океанічна земна кора від материкової.

У зв’язку з тим, що під океанами земна кора значно тонша, ніж під материками, гаряча речовина астеносфери легко пропалює її, як полум’я листок паперу. Так утворюються цілі вулканічні хребти, які часто виходять на поверхню води, утворюючи острови, наприклад Гавайські у Тихому океані.

Проте, найактивніші виверження вулканів та землетруси спостерігаються на краях літосферних плит. В центральних частинах всіх океанів, де відбувається розходження літосферних плит, тягнуться гори, висотою 2000-4000 м. Їх називають серединно-океанічними хребтами. Вони з’єднані між собою й утворюють єдину систему, протяжністю понад 60 тис. км, що становить 1,5 земних екватори. Інколи серединні хребти виходять на поверхню води в вигляді островів, наприклад Ісландія. По середині хребтів тягнуться глибокі рифти, з яких виливається лава й весь час добудовує гори, що не дає змоги воді їх вирівняти. Найвідомішим з таких хребтів є Серединно-Атлантичний, як складається з двох гілок: північної та південної. Крім серединних хребтів, в Океані трапляються окремі підняття, які часто є продовження гір на материках. Наприклад, хребет Ломоносова у Північному Льодовитому океані.

У місцях зіткнення океанічної літосферної плити з материковою на дні Океану сформувалися глибоководні жолоби – довгі та вузькі пониження дна – облямовані групами островів. На фізичній карті вони позначені темно-синіми смугами. Всього відкрито 19 таких жолобів у Світовому океані, 15 з них – у Тихому океані, в тому числі й найглибший, Маріанський (11022 м).

Завдання. Знаючи, напрям на характер пересування літосферних плит, поясніть, як утворилися глибоководні жолоби в Океані. Чому їх переважна кількість відома саме у Тихому океані? Чому відсутні такі форми рельєфу на суходолі?

На ложі Океану відкладаються осадові породи, складені з тонких уламків (глини), а також з решток морських організмів мул та руди металів.

Висновки

1.Рельєф дна Світового океану такий же різноманітній, як і материків. Він сформувався в наслідок взаємодії внутрішніх та зовнішніх процесів.
2.Активне дослідження будови та рельєфу океанічного дна розпочалося у другій половині ХІХ ст. й триває понині.
3.У рельєфі дна виділяють три основних частини: шельф (материкова відмілина), материковий схил та ложе Океану. На ложі Океану у зв’язку різноманітними рухами літосферних плит сформувалися глибоководні рівнини, підводні гори (найбільш значними є серединно-океанічні хребти) та глибоководні жолоби.

Питання для самоконтролю


1.Назвіть основні частини дна Світового океану.
2.Які форми рельєфу виникли на ложі Океану?
3.Як сформувалися серединно-океанічні хребти? Чому вони не були зруйновані водою?
4.Як утворилися глибоководні жолоби? В якому з океанів і чому знаходиться їх переважна більшість?
5.Порівняйте основні форми рельєфу материків і океанів. Що вони мають спільного та що відмінного?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас