KNOWLEDGE HYPERMARKET


37. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас.

Содержание

§31. Вітер

Чому й звідки дме вітер

Повітря рідко перебуває у спокійному стані. Воно постійно переміщується, як вода на поверхні озера чи моря. Що примушує рухатися повітря? Чому воно ніколи не зупиняється? Чому іноді в літню спеку виникає ледь відчутний вітерець, який приємно холодить. А в інших випадках трапляється потужний вітер, який має руйнівну силу: ламає як сірники дерева та легко вириває їх з корінням, зносить дахи з будинків, легко переставляє автомобілі та потяги з місця на місце. Тривалий час люди були не в змозі пояснити всі ці явища й приписували їх виникнення надприродним силам. Але з середини ХVІІ ст. вчені прийшли до висновку, що зародження вітру пов’язане з нерівномірним нагріванням земної поверхні, яке призводить до формування областей з більш високим та більш низьким атмосферним тиском.

Повітря завжди пересувається з території високого тиску до місцевості з низьким тиском. При чому чим більша різниця атмосферного тиску, тим швидше рухається повітря й має більшу силу. Вітер відсутній лише коли не відчуваються коливань тиску.

Утворення вітру

Отже, вітром називають явище горизонтального переміщення повітря з області високого в область низького тиску.

Три характеристики вітру

Вітер характеризується трьома основними показниками: напрямом, силою та швидкістю.

Напрям вітру залежить від формування над земною поверхнею областей високого та низького атмосферного тиску. Він визначається за сторонами горизонту за допомогою флюгера (з голландської – крило). Цей прилад складається з вертикальної вісі, на якій знизу нерухомо закріплені стержні-показники сторін горизонту. Вище них вільно обертається стрілка – флюгарка. Гострим кінцем вона вказує ту сторону горизонту, звідки пересувається повітря. Отже напрямком вітру вважається та сторона горизонту, звідки переміщується повітря. Наприклад, якщо в Україну повітря приходить з півночі й несе похолодання, вітер називають північним; з півдня й несе потепління – південним; з Атлантичного океану й приносить дощ або сніг – західним; зі сходу, тобто з центру Євразії, й викликає посушливу погоду – східним. Для більш точного визначення напряму вітру використовують проміжні сторони горизонту. Тоді вітер визначають як північно-західний, південно-західний, північно-східний, південно-східний. Підбиваючи підсумки спостереження погоди за місяць, будують розу вітрів, за якою видно, якого напряму вітри переважали.

Флюгер

Сила вітру обумовлена різницею атмосферного тиску, між різними ділянками землі. Чим ця різниця більша, тим вітер сильніший. Силу вітру визначають в балах: від 0 до 12. Повна відсутність руху повітря – штиль (від голландського “стіл” – тихо). Найсильніший вітер руйнівної сили у 12 балів – ураган. Визначають силу вітру також завдяки флюгеру. Вище флюгарки вільно закріплена металева пластинка, яка при відсутності вітру висить вертикально. Чим сильніший вітер, тим вона вище підіймається, під час урагану – стає вертикально.

Роза вітрівАнемометр

Швидкість вітру обчислюється в м/с та знаходиться у прямій залежності від його сили. Її також визначає те, наскільки великою є різниця атмосферного тиску між різними ділянками поверхні. Для вимірювання швидкості вітру застосовують анемометр. Цей прилад буває різної конструкції. Найчастіше він складається з шкали, до якої системою важелів приєднаний пропелер. Чим швидше від обертається, тим більша швидкість вітру. Співвідношення сили і швидкості вітру показане в таблиці.

Співвідношення швидкості та силу вітру

Постійні вітри планети

Вам уже відомо, що на Землі існують області постійного атмосферного тиску.

Формування бризів

Завдання. Пригадайте, як і чому сформувалися пояси постійного атмосферного тиску на нашій планеті.

Оскільки повітря завжди пересувається лише з області високого дообласті низького тиску, на Землі формуються вітри, які весь час дмуть в одному й тому ж напрямку. Їх називають постійними вітрами. До них належать пасати, західне перенесення та стокові вітри.

Пасати (з іспанської – вітер, що сприяє переїзду) зароджуються у тропічних широтах Північної і Південної півкуль, де існують області підвищеного тиску й прямують до екватора, де протягом року тиск низький. Під впливом обертання Землі навколо своєї осі пасати відхиляються в Північній півкулі праворуч, тобто мають північно-східний напрям, а в Південній півкулі – ліворуч, тобто їх напрям південно-східний. З давніх часів ці постійні вітри використовували мореплавці під час здійснення тривалих подорожей із Європи в Індію та Америку. Пасати є пануючими вітрами на просторах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

З областей високого атмосферного тиску тропічних широт обох півкуль вітер дме не лише на екватор, але й у помірні широти, де тиск низький. Так виникає західне перенесення. Під впливом обертання Землі воно також відхиляться в Північній півкулі праворуч, а в Південній – ліворуч. Західне перенесення суттєво впливає на погоду в Україні, приносячи з атлантичного океану вологе повітря.

Стокові вітри постійно дмуть з областей підвищеного тиску на Північному і Південному полюсах у помірні широти. Вони також відхиляються через осьове обертання Землі і мають північно-східний напрям у Північній півкулі та південно-східний у Південній півкулі.

Сезонні вітри – мусони

Крім постійних на земній кулі існують й сезонні вітри, які змінюють свій напрям двічі на рік. Вони виникають на узбережжях материків, де великі площі суходолу межують з велетенськими океанічними просторами. Ці вітри називаються мусони (від арабського “маусім” – сезон). Формування таких потоків повітря на межі материка й океану пов’язане з сезонними коливаннями тиску над суходолом та водою, які пов’язані з неоднаковою швидкістю їх нагрівання.

Завдання. Пригадайте, що швидше нагрівається та охолоджується: суходіл чи вода? Як це впливає на зміни тиску над материком та океаном літом та зимою?

Літній мусон дме з Океану та материк й приносить вологу погоду. Це пояснюється тим, що влітку, коли швидко нагрівається материк, тепле розширене повітря над ним підіймається вгору й формується область низького тиску. Над Океаном, який нагрівається повільніше, прохолодне повітря осідає, сильно тиснучи на поверхню. Отже вітер прямує з Океану на материк.

Зимовий мусон, який дме з материка вбік Океану, обумовлює посушливу погоду. Такий напрям вітру пояснюється тим, що в цю пору року над охолодженим материком повітря опускається й виникає область високого тиску. Звідси вітре дме на більш теплий Океан, над яким атмосферний тиск нижчий у зв’язку з висхідними потоками теплого розширеного повітря.

Найпотужніші мусони формуються на східних та південних берегах Євразії на межі найбільшого в світі материка з Тихим та Індійським океанами. Тому в цих частинах Землі літом панує волога з сильними зливами погода, а зимою – дуже посушлива.

Добові вітри – бризи

На узбережжях невеликих водойм: річок, озер, водосховищ, морів, – формуються вітри, що змінюють свій напрям двічі на добу. Це бризи (від французького “брізе” – легкий вітер). Денний бриз дме з водойми на нагріте узбережжя, приносячи прохолоду. Нічний – з охолодженого берега в бік води.

Завдання. Знаючи причини формування мусонів, та користуючись мал. __ , поясніть, як виникають бризи.

Формування мусонів

Щоденні зміни напряму бризів пов’язані з відносно невеликими площами води та суходолу. Для їх нагрівання й охолодженнянеобхідно значно менше часу, ніж при формуванні мусонів. На узбережжях морів бризи здатні поширюються на кілька десятків кілометрів по обидва боки від берегової лінії. Біля річок та невеликих озер вони відчутні на незначний відстані.

Висновки


1.Вітер являє собою горизонтальне переміщення повітря з області високого до області низького атмосферного тиску. Він характеризується напрямом, силою та швидкістю.
2.Напрям вітру визначається за сторонами горизонту. Сила вітру змінюється від 0 до 12 балів. Ці характеристики визначаються за допомогою флюгера. Швидкість вітру обчислюють в м/с й визначається анемометром.
3.Залежно від поясів постійного тиску на планеті існують постійні вітри, що не міняють свого напряму протягом року. Це пасати, західне перенесення та стокові вітри.
4.Біля узбереж водойм у зв’язку з різною швидкістю нагрівання суходолу й води виникають добові або сезонні коливання тиску. Залежно від площі водойми й суходолу тут формуються сезонні вітри – мусони, або добові вітри – бризи.

Питання для самоконтролю


1.Що таке вітер? Від чого залежить його напрям?
2.Які існують характеристики вітру?
3.Як визначають напрям, силу та швидкість вітру?
4.Що впливає на силу та швидкість вітру? Як пов’язані між собою ці дві характеристики?
5.Поясніть, як формуються постійні вітри на Землі.
6.Чому вітри, що міняють свій напрям формуються на межі суходолу й води?
7.Порівняйте мусони й бризи.Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас