KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вивчені групи орфограм

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Вивчені групи орфограм

49. Прочитайте слова, дотримуючи норм української вимови. Які труднощі можуть виникнути щодо написання кожного з них?
 Пречудовий, приміський, піввікна, пів-Полтави, пів'ягоди, розповідь, безкінечний, список, ВНЗ, НЛО, драмгурток, змиритися, синьо-жовтий, кип'яток, кишеня, не здивуватися, незліченний, непримиренний, київський, малесенький.
• Поясніть значення терміна орфограма. Що вивчають такі розділи науки про мову, як орфографія та орфоепія?
• У кожному слові визначте орфограми, при потребі звернувшись до поданого на форзаці підручника переліку орфограм. Які з орфограм буквені, які — небуквені? Звіртеся з поданою після вправи таблицею.
 Таблиця1.jpg


50. Подані слова запишіть відповідно в чотири колонки.
                     Слова з орфограмою:
у префіксі           у корені             у суфіксі           у закінченні

Український, піснею, книжечка, пшениця, милуватися, пречудово, дивувати, вітру, плащем, теплота, передати, запорозький, сказати, зміряти, тривога, Анатолійович, Андріївна, гарячою, вдачею, приєднатися, захистити.
Буквені чи небуквені ці орфограми? Звіртеся з таблицею.

51. У кожному з поданих слів визначте орфограму. Обґрунтуйте написання слів. Запишіть тільки слова з небуквеними орфограмами.
 Шипшина, блідо-рожевий, щілина, пів'яблука, білосніжний, сніжно-білий, Валер'ян, польський, книгозбірня, В'ячеслав, літопис, кішка, незграбний, деревце, калинонька, кущичок, невисокий, багато, хазяїн, сім'я, зорепад, Мар'яна, учительчин, здоровенний.

52. Попрацюйте у парах! У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть по 2-3 слова з тими ж орфограмами. Орфограми підкресліть.
Зразок: Осінь — день, мідь...
 Колосся, біло-жовтий, патріот, волелюбний, причарувати, динозавр, жалюзі, столичний, оксамитовий, ясно-синій, п'ятий, сімдесяти, будь-хто, ні до кого.
• Назвіть орфограми буквені та небуквені.

53. Попрацюйте у грапах! Перепишіть, уставте пропущені літери. Позначте місце наголосу, при потребі звернувшись до словника. Запам'ятайте вимову слів. У кожному слові визначте орфограму.
 В..мова, в..разний, пр..дмет, в..падок, д..фіс, понят..я, одинадцять, прият..ль, черговий, к..лометр, навчай..я, в..дання, зібран..я, подолання, пом'якшен..я, заслан..я, завдан..я.

Підказка: Іменники на -ання здебільшого мають наголос на тому самому складі, що й дієслова, від яких вони утворені: читати — читання; запитати — запитання.
 
54. Перепишіть, уставте пропущені літери.
1. Материнс..ке серце щастя пр..верта (М. Гірник). 2. Пр..чиста рідна мова з непам'ятних глибин! (Б. Стельмах). 3. Ти власним пр..звищем Ві..чизні, мов кров'ю, маєш пр..сягати (Я. Перебийніс). 4. Запоро..ька Січ — військово-політична організац..я українського коза..тва (з енциклопедії). 5. У спомини топол..ю високою з-за обрію пр..ходить рідна пісня (П. Перебийте). 6. Ще дідусь мій пр..мостив колесо на хаті, і л..леки з тих часів стали пр..літати (В. Паронова). 7. І кож..н слухати радий ту казку дідову пр..дивну (Л. Забашта).
• Визначте орфограми у словах із пропущеними літерами. Поясніть їх написання відповідними орфографічними правилами.
• У першому реченні підкресліть усі члени речення. Визначте, якими частинами мови вони виражені.
Поміркуйте, від чого насамперед залежить грамотність людини. Обговоріть це у класі.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.