KNOWLEDGE HYPERMARKET


Листування за допомогою вєб-пошти

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Листування за допомогою вєб-пошти


Як листуватися за допомогою вєб-пошти?

Коли  ви  маєте власну електронну скриньку, для листування  з друзями потрібно дізнатися  їхні  електронні адреси  та повідомити  їм свою,  наприклад, zаkharchenko.m@gmail.соm. Пароль повідомляти при цьому не потрібно. Після введення логіна та пароля на головиній сторінці поштового сервера та натискання кнопки Увійти ви потрапляєте до власної електронної скриньки (мал. 24.6).

Електронна скринька

У  вікні  скриньки  відобразяться  адреса електронної  скриньки  (6)  та вказівки, які використовуються, щоб переглянути пошту та написати ново­го листа (7). Всі листи, що зберігаються у вашій скриньці, впорядковуються в папках Вхідні, Надіслані,  Чернетки, Кошик тощо.

У центральній частині вікна міститься перелік листів, що зберігаються в обраній папці (за замовчуванням — у папці Вхідні). В цьому переліку відоб­ражаються заголовки листів. Заголовок листа містить ім’я відправника, тему повідомлення, дату й час його відправлення та обсяг. Завдяки цим відомостям одержувач швидко здогадається про зміст електронного листа,  не відкриваючи його. Заголовки нових листів, ще не прочитаних, відображені напівжирним шрифтом (8). Ліворуч від заголовків кожного листа розташо­вані прапорці  □, за допомогою яких можна позначати листи, з якими  треба виконати певні дії: видалити, позначити як снам, як важливі чи неважливі, як прочитані чи непрочитані (9) тощо.

Створити  та  відправити  нове  повідомлення  можна  за  допомогою вказівки Написати листа.

Вікно поштового повідомлення містить кілька полів,  заповнення  яких нагадує підписування конверта (мал. 24.7).

Поле Кому призначене для введення електронної адреси одержувача, воно  є  обов’язковим для  заповнення.  Поле  Тема  призначене для  того,  щоб стисло  і влучно відобразити зміст листа.  Бажано завжди записувати тему листа, хоча це і не обов’язково. Поле Від кого заповнюється автоматично вписується ім’я власника відкритої поштової скриньки та його адреса. Ви­користовуючи списки, що розкриваються, можна обирати адреси зі списку Контактів  (Адресної книги). Це прискорює заповнення поля адреси та дає можливість уникнути помилок.

Вікно поштового повідомлення

Нижче розташована область для введення тексту листа. Після завершення створення листа потрібно натиснути кноп­ку  Надіслати.  Якщо  адреса  отримувача  введена  правильно,  тобто  така електронна адреса існує, лист буде відправлено, про що на поштовому сер­вері додатково буде повідомлено (10) (мал. 24.8).

Вікно поштового повідомлення

Щоб  прочитати  повідомлення,  яке  надійшло,  треба  відкрити  папку Вхідні  та  клацнути  мишкою  на  заголовку  листа —  текст  повідомлення відкриється у новому вікні. В області Перегляду виводиться заголовок лис­та  й  саме повідомлення,  яке можна переглянути  повністю  за допомогою смуги прокручування. В області Перегляду також можна відкрити вкладен­ня,  якщо  електронний  лист його містить.  У  цьому  випадку  після  тексту листа зазначено приєднані файли. їх можна зберегти на своєму комп’ютері або відкрити для перегляду безпосередньо у вікні браузера. Приєднані фай­ли позначені значком 32.10-22.jpg у заголовку листа.

На одержаний лист можна відповісти або його можна переслати іншому адресату, обравши  для цього відповідну  вказівку.  Після  цього  в  області повідомлення  слід  ввести  відповідь  або  коментарі  до  листа,  що  пересилається,  та  натиснути кнопку  Відіслати.  У  разі  використаний  вказівки Відповісти  не  потрібно заповнювати  службову  частішу  у  вікні  поштового повідомлення  вона буде антоматично наповнена:

  • у  полі Кому зазначена адреса отримувача,  оскільки  це  відповідь  на певний лист;
  • перед формулюванням теми з’явиться позначення Rе:, за допомогою якого  можна  визначити,  що  це  відповідь  (від  англ.  Іо  геріау відповідати).

Текст листа, на який ви даєте відповідь, можна не видаляти або видалити частково й написати відповідь під ним.

Що слід знати про ефективну роботу з веб-поштою?

Вправа 24.5.1. Створення та відправлення електронного листа.

Завдання.  Створити  та  відправити  електронного  листа,  перевіриш пошту та переглянути отримані листи.

1.  Відкрийте  вікно  браузера,  в  якому  відображається  вміст  вашої  поштової скриньки  (якщо  ви  його  закрили,  відкрийте  вікно  браузера,  введіть  на  панелі  адреси mail.google.com/mail,  введіть ваш  логін  та  пароль для доступу до поштової скриньки та натисніть кнопку Увійти).

2.   У вікні вашої поштової скриньки оберіть вказівку Написати листа.

3.  Підготуйте  новий  лист для учня,  який  працює за  комп’ютером  ліворуч  від вас, —  запитайте його електронну адресу та введіть її в поле Кому. До поля Тема  введіть  слово  Привітання.  В  області  введення  тексту  листа  введім, текст згідно зі зразком  (мал.24.7).  На  початку листа зверніться до адреса та на  ім’я, у кінці листа підпишіться та напишіть вашу електронну адресу.

4.  Натисніть  кнопку Відправити.  Якщо з  поштового сервера  прийде  повідомлення про неможливість відправлення листа, переконайтесь у правильності адреси, записаної в полі Кому,  та спробуйте ще раз відправити листа.

5. Якщо  ваш  сусід справа  вже  впорався  із  попередніми  завданнями,  оберім, вказівку Перевірити пошту. До вашої поштової скриньки має надійти лист. 

6.  У переліку листів,  що містяться  в  папці Вхідні,  знайдіть  повідомлення  з темою Привітання та клацніть мишкою на його заголовку.

7.  Перегляньте вихідні дані та сам лист. Оберіть вказівку Відповісти.

8.  Створіть  лист-відповідь,  у  якому  подякуйте  за  уважність  і  висловіть  спо­дівання  на подальше листування.  Натисніть кнопку Надіслати.

9.  Закрийте вікно браузера.


Як бути ввічливим,  користуючись електронною поштою?

В  Інтернеті  існує неформальний кодекс поведінки, який певним чипом регулює спілкування користувачів між собою, так званий мережний ети­кет.  Згідно з ним під час електронного листування потрібно дотримуваніся усталених правил.

  • Завжди слід чітко формулювати тему повідомлення.  Бажано не ли­шати поле Тема порожнім.
  • У листі  прийнято висловлювати свою думку дуже коректно, співрозмовника  не  критикувати  та  не повчати.  Також  не  прийнято  погано характеризувати третю особу — це неетично.
  • Завжди  потрібно  перевіряти  правопис  електронного  повідомлення: грамотно написані листи справлятимуть гарне враження, тоді як лис­ти з помилками сприйматимуться як прояв неповаги та недбалості.
  • Лист завжди доцільно закінчувати стислим підписом користувача,  в якому,  крім  прізвища  та  імені,  можна  зазначати  телефон  та  адресу електронної пошти.
  • Не рекомендується відправляти занадто великі за обсягом листи (по­над  50  Кб).  Додаткові  матеріали  доречно  приєднувати  до  листа  у стисненому вигляді.
  • Слід  вчасно  відповідати  на  кожне  особисте  повідомлення.  Якщо  ви зайняті  і не можете дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа та пообіцяти відповісти найближчим часом.
  • У  відповіді на повідомлення можна залишати його фрагменти, тобто цитувати найсуттєвіші частини листа.

Спілкуючись в Інтернеті, ви зазвичай не бачите співрозмовника, тому не можете знати, які емоції він вкладає в те або інше повідомлення.

Вирішити  цю  проблему  покликані  так  звані  смайлики  (від англ.  a smile —  усмішка).  Таблиця  із  значеннями  основних  смайликів міститься на CD-диску у файлі Смайлики папки Електронна пошта.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.