KNOWLEDGE HYPERMARKET


Науки, що вивчають природу: астрономія, біологія, географія, екологія, фізика, хімія

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас>> Природознавство: Науки, що вивчають природу: астрономія, біологія, географія, екологія, фізика, хімія


Науки, що вивчають природу

Природу вивчають такі науки, як астрономія, біологія, екологія, географія, фізика, хімія. Але ж природа цілісна! То чому її досліджують різні науки?

Річ у тім, що знання про природу різнобічні й багатогранні. Вивчати все й одразу неможливо. Тому для зручності вчені вивчають і описують тіла та явища природи за окремими напрямами.

Тривалий час людина орієнтувалася на місцевості і визначала час лише завдяки спостереженню за Сонцем, Місяцем, зорями. Так з'явилася астрономія - наука про небесні тіла. Нині в розпорядженні вчених є сучасні прилади, зведено спеціальні споруди - обсерваторії, які забезпечують вивчення небесних тіл.

Це дає змогу вивчати планети Сонячної системи, завчасно дізнаватися про настання сонячного чи місячного затемнення, наближення до Землі малих небесних тіл, як-от: комет чи астероїдів.

Біологія - наука про живі організми та їх різноманітність. Тому її ще називають наукою про життя. Вчені досліджують та описують зовнішню і внутрішню будову живих істот, умови їх існування, явища, що відбуваються в живих організмах, тощо. Завдяки цій науці людина отримує знання, необхідні для збереження й примноження видів живих істот, запобігання хворобам і лікування їх, охорони біосфери та інші.

Про те, що досліджує географія, ви можете розповісти самі, оскільки вже рік вивчаєте її. Назва цієї науки означає «опис Землі». Вчені описують літосферу, гідросферу, атмосферу, поширення на Землі видів рослин і тварин, народи, що населяють нашу планету. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися фізичними картами світу, держави, області з позначеними на них населеними пунктами, формами рельєфу, водоймами, а також картами поширення видів рослин і тварин тощо.

Фізика перекладається українською як «природа». Ця наука досліджує різноманітні фізичні явища (електричні, звукові, магнітні, механічні, світлові, теплові), що відбуваються з тілами природи. Фізичні знання потрібні для виготовлення різних машин, механізмів, приладів, які людина використовує в побуті, виробництві, наукових дослідженнях тощо.

Якщо фізика вивчає фізичні явища та загальні закони природи, то хімія досліджує хімічні явища, що постійно відбуваються в природі. Ця наука досліджує речовини, що входять до складу тіл, та перетворення їх на інші. Вчених цікавить склад, будова, властивості, добування та застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є в природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями.

Серед наук про природу наймолодшою є екологія. Вона вивчає взаємозв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Поява цієї науки зумовлена необхідністю вивчати організми в середовищі їхнього життя, а не ізольовано від нього та інших організмів. Нині знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу як природних явищ, так і господарської діяльності людини.

Науки, що вивчають природу, називають природничими науками.


Підсумки
* Природу вивчають природничі науки - астрономія, географія, біологія, фізика, хімія, екологія.


О.Г.Ярошенко, Т.В.Коршевнюк, В.І.Баштовий, Природознавство, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з природознавства, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з природознавства для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.