KNOWLEDGE HYPERMARKET


Не з дієприслівниками

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Не з дієприслівниками

328. Прочитайте пари слів. Визначте залежність між написанням з не дієслова й дієприслівника.

Не ворушитися — не ворушачись            Нехтувати — нехтуючи
Не зупинятися — не зупинившись            Недочувати — недочуваючи

Не з дієприслівниками пишуть окремо: не почувши, не слухаючи.
Разом з не пишемо тільки дієприслівники, утворені від дієслів, які не вживаються без не: ненавидячи (від ненавидіти)

329. Прочитайте. Поясніть написання не з дієприслівниками.
1. Не хилячись, я чесно йду життям (В. Бухало). 2. Навіщо жить, не будучи собою? (Б. Машталярчук). 3. Ненавидячи, випалюють душу. 4. Нехтуючи обов'язки, втрачають відповідальність (Народна творчість). 5. А треба жити кожним днем, не відкладаючи на потім (В. Крищенко). 6. Я хоч, певно, не вродився солов'єм, не зрікаючись святинь своїх, співаю! (В. Черепков). 7. І, правди не знаходячи в житті, до неї серцем ти шукав путі (Борис Тен). 8. Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись виплеканою народом у віках рідною мовою (Ю. Мушкетик).
• Визначте в словах вивчені орфограми.

330. Перепишіть прислів'я, подані в дужках дієслова замінюючи утвореними від них дієприслівниками. Поясніть написання дієприслівників з не.
1. (Не піднятися) на гору, обширу не побачиш. 2. Нічого (не роблять), навчаються дурощам. 3. Не берися об'їжджати коня, (не знають) його норову. 4. (Не пізнати) отрути бджоли, не скуштуєш меду. 5. Краще зрозуміти (не побачити), ніж побачити і не збагнути.
• Визначте вид кожного з утворених дієприслівників.
Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
 
331. Перепишіть, знімаючи риски. Дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники підкресліть як члени речення.
1. Щоліта ми їздили на Чернечу гору, не/кажучи про березневі Шевченківські дні, коли біля могили збиралося пів-України (Д. Петриненко). 2. Приклад Шевченка вчить нас мужніти духом і йти, не/забуваючи, що ми діти великого й незборимого народу (В. Косовський). 3. Так і піду, нічого не/сказавши. Так і піду, нічого не/почувши (Т.Яков'юк).
 
332. Уявіть, що в закордонній подорожі ви маєте підготувати розповідь-презентацію «Діячі української культури». Про кого ви будете розповідати іноземцям? Свій вибір аргументуйте.

333. Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів дієприслівники та розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Мати сиділа в головах своїх любих синів не (зводять) з них очей і не (думають) про сон. Вона пересиділа так до самого світанку не (почувають) ніякої втоми і в думках (бажають) щоб ця ніч тяглася якомога довше (за М. Гоголем). 2. Вона по десять раз бралася за одну справу і не (доробити) кидала її (Панас Мирний). 3. Зосталася я сама-самісінька (недугують) (Марко Вовчок).
• Позначте в словах орфограму «не з дієприслівниками».
Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.
• Складіть і запишіть висловлювання про материнську любов, уживаючи дієприслівники не зважаючи, нехтуючи, ненавидячи, не шкодуючи.
 
Роздивіться репродукцію картини В. Монсевич.Про які родинні цінності розповіла художниця?
Монсевич.jpg
Кого з персонажів літературних творів ви вважаєте найкращими батьками? Поясніть, чому.


334. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери та знімаючи риски. Розставте розділові знаки.
1. Мистецтво удосконалює людей даюч.. задоволення духу людс..кому а не/проповідуюч.. зв..ртаюч..сь до розуму (Е. Золя). 2. А люд не/знаюч.. все знає (Г. Чубач). 3. Ж..ття — така велика ковзаниця. Кому вдалось не/падавш.. пройти? (Л. Костенко). 4. Хто моря п..реплив і спалив кораблі за собою, той не/вмре не/здобувш.. нового добра (Леся Українка). 5. Цілу ніч стояла біля б..гаття ро..глядаюч..сь пильно на всі боки й очей не/стуляюч.. козац..ка варта (М. Гоголь).
 Які твори Миколи Гоголя про Україну вам відомі? Розкажіть про них, уживаючи дієприслівники з не (не забуваючи, нехтуючи тощо).

335. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте всі ужиті в тексті форми дієслова.
  Я дім збудував у краю лісовім та людям охоче віддав я свій дім. Як вітер, мій кінь у діброві скакав. Та хворого стрівши коня я віддав. По тій же дорозі у вранішній час пішов я зодягнутий в шовк і атлас. Та ось мені старець в дорозі зустрівсь. Віддав я одежу і голим лишивсь. Я пісню про вогник що ніч подолав співав щоб натомленим дати тепла. Поглянув на небо. Таке голубе! І все загубивши знайшов я себе.
                                                                                                                                                           За Л. Забаштою.
• Визначте в тексті фразеологізм, розкрийте його значення.

336. Попрацюйте у групах! Оберіть з учнів класу групу експертів. Доручіть їй підготувати 4-5 запитань з теми «Особливі форми дієслова — дієприкметник і дієприслівник» до інтелектуального змагання з української мови.
Передаючи одне одному уявний мікрофон, по черзі дайте відповіді на кожне з підготовлених експертами запитань.
 
Запитання і завдання для самоконтролю
 
Що таке дієприслівник? Чому він не є самостійною частиною мови?
Як відрізнити дієприслівник від дієприкметника?
Які ознаки дієслова має дієприслівник? Які ознаки прислівника?
Що таке дієприслівниковий зворот?
Розкажіть про розділові знаки в реченнях із дієприслівниковими зворотами.
Як утворюються дієприслівники? Накресліть схему.
Як пишемо не з дієприслівником? Наведіть приклади.

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.