KNOWLEDGE HYPERMARKET


Не і ні з різними частинами мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Не і ні з різними частинами мови

520. Прочитайте. Визначте в реченнях частку не та слова з префіксом не-.
1. До серця горнеться неспокій, немов до берега прибій (Г. Чубач). 2. Нам не слава потрібна, не тучі, а ясна неозора блакить (А. Малишко).
Якими частинами мови є слова з префіксом не та слова, які з часткою не пишуть окремо?
• Розкажіть про написання не іменниками, прикметниками та прислівниками. Звіртеся з таблицею.
Не і ні.jpg

521. З-поміж поданих слів випишіть ті, що не вживаються без не. Розберіть ці слова за будовою.
  Необхідність, неуважний, нещодавно, ненадовго, неписьменний, ненапад, нетерплячка, незлостивий, нелад, немовля, немічний, незмірний, неповноцінний, невід, невтомно, непоборний, непрацездатний, незабаром, несмачний, нестача.
• Якими частинами мови є виписані слова?

522. Перепишіть, знімаючи риски. Позначте в словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».
І. Я до не/стями люблю Україну, вишивку гарну, червону калину. (Я. Ковальова). 2. Художник має бути не/вмирущим (В. Сторожук). 3. Мене, як не/мовлятко, сповиває і тісно в'яже музика сумна (Д. Павличко). 4. Нам був не/нависний злодійський лад (М. Тарновський). 5. Не/квапом плуганиться вечір (Є. Гуцало).

523. Прочитайте. Поясніть написання з не виділених слів.
1. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти! (Г. Сковорода). 2. Приємно перестать із недругом сваритись. (Я. Куліш). 3. Недалеко вже нам до Європи, це Європі далеко до нас. (В. Мордань). 4. Я світ обійшов, я своїми руками неправду боров, на двобої йдучи. (Яр Славутич).

524. Перепишіть, подані в дужках слова замінюючи на самостійно дібрані синоніми з не.
1. Найкращих літ бажаю другу, не лаю (ворогів) за зло. (П. Засенко). 2. Як же (злим) бути, коли небо таке голубе! (В. Свідзинський). 3. (Коротко) буде та зима, що почалася в квітні. (Д. Павличко).

525. Перепишіть прислів'я, знімаючи риски.
1. Де не/згода, там часто шкода. 2. Не/велика біда, що минула середа. 3. Не/рідко смішний початок завершується слізьми. 4. Вмить ні/чого не/буває, все не/легкої праці чекає. 5. То не/щастя, як дощ у жнива вдасться.

526. Перепишіть, завершуючи кожне з прислів'їв. За потреби виберіть потрібне слово з довідки й поставте його у потрібній формі.
1. Будь не упертим, а ... . 2. Хата славна не убранням, а... . 3. Міста тримають не стіни, а ... . 4. І тварина любить не тряску, а ... . 5. Годують не сокира, не вила, не таця, а... .
Довідка: Частування, ласка, відвертий, люди, праця.

527. Перепишіть, знімаючи риски.
1. Не/гнів, а ніжність — наша вічна сила (О. Теліга). 2. Ми на покуті в серці садовим не/зло, а добро (Є. Гуцало). 3. Людині для польоту потрібна сила духу, а не/пір'я (О. Ільченко). 4. Поезія — це не/дорога, а прірва почуття (Г. Чубач). 5. Не/сум, а жаль мене бере великий (П. Куліш).

528. Перепишіть. Підкресліть у кожному реченні граматичні основи.
1.Не збирається бандура помирати, їй ніякі примхи моди не страшні (П. Перебийніс). 2. Я не одинокий, бо зі мною спів. (В. Сосюра). 3. Брехня не солодка, а правда гірка (Г. Чубач). 4. Село моє не знамените, та вдача горда у села (П. Перебийніс). 5. Ми не бездольні на отчій землі (В. Гей). 6. У великому світі я дуже маленька. Але без краплини не повна ріка (Г. Чубач).
• Поясніть написання не з виділеними словами.

529. Прочитайте. Поясніть написання не з дієсловами.
1. Я не люблю, коли кричать, ненавиджу, коли лякають (В. Коротич). 2. Хай крутиться собі часу машина, не вивітрить із нас добра й тепла (Д. Білоус). 3. Висока думка в'юниться не вміє (Л. Костенко). 4. Незчулися, як і зима минула (Панас Мирний). 5. Як тебе немає поруч, веселіш тоді мені (В. Симоненко).
• Позначте у словах орфограму «не з дієсловами».

530. Попрацюйте в парах! Прочитайте. Знявши риски, випишіть тільки ті речення, що містять дієприкметники, які пишуться з не разом.
1. Не/закінчену роботу дощі та сніги закінчують. 2. Не/закінчену вчасно роботу дощі закінчують. 3. За не/сказане слово не буває соромно. 4. За не/сказане зопалу слово соромно не буває. 5. Не/обдумане вчасно діло померехтіло й згоріло. Не/обдумане діло взяло й згоріло.

531. Перепишіть. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Поясніть написання не з дієприкметниками.
1. Поле не міряне, вівці не лічені, пастух рогатий. 2. Не висіяне насіння і на той рік не пропаде. 3. Хліб не тільки не молочений, а й на тік не волочений.
• Позначте у словах орфограму «не з дієприкметниками».

532. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання не з дієприслівниками.
1. Сніги зійшли немов навіки вже сліду не лишивши нам. Земля розплющила повіки своїм не вірячи очам (Л. Дмитерко). 2. А за березами важніли хмари не знаючи куди занести дощ (М. Стельмах). 3. І в'януть трави смарагдові, з квіток не зводячи очей (Олександр Олесь).

533. Поясніть значення фразеологізмів. Обґрунтуйте написання не з дієприслівниками, що входять до їхнього складу.
1. Не моргнувши оком. 2. Не минаючи нагоди. 3. Не роблячи розголосу. 4. Не розгинаючи спини. 5. Не тямлячи себе. 6. Не згортаючи рук. 7. Не дивлячись (незважаючи) ні на що.
• 3 трьома фразеологізмами складіть речення, запишіть їх.
• У записаних реченнях поясніть розділові знаки. У якому випадку фразеологізми-дієприслівникові звороти не виділяють комами? Коли виділяють?

534. Перепишіть текст, знімаючи риски. Обґрунтуйте написання не з різними частинами мови.
   Українська держава зможе по/справжньому утвердитися в світі передовсім духовністю, що не/схожа на інші, а тому й цікава. Адже матеріальним достатком Європу нині не/здивуєш. Культура — то єдина не/ординарна, виняткова сила нашого народу, яка зараз перебуває у стані стислої пружини перед вивільненням.
   Я стверджую: не/має кращого засобу для оздоровлення нації, як її уподібнення красі природи, що витворилась на нашій землі для вічного життя в слові...
                                                                                                                                                                                       За Р. Іваничуком.
535. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Запорожжя споконвіку було серцем українським, а воля на Запорожжі ніколи (не) вмирала, та й давні  звичаї ніколи (не) забувались, і козацькі предковічні пісні (не) замовкали (Я. Куліш). 2. На світі більше, ніж зірок у неба, (не) кволих душ, а пристрасних, хоробрих (П. Воронько). 3. Моя правда завжди насторожі, (не) впускає брехню у мій дім (В. Білас). 4. Якого б хліба у житті (не) їв, смачніша дома спечена хлібина (К. Лесьєв-Лесь). 5. Один згоряє у труді, (не) знаючи спочину, а другий сили молоді марнує без упину (М. Луків). 6. Життя карає (не) одмінно за кожен гріх, за хибний крок, поки збагнеш, що (не) година, а все життя — один урок (В. Черепков).
• Доберіть до фотографії назву, яка б продемонструвала ваші знання правил, що вивчаються у цьому параграфі.
 Севастополь.jpg


Ні (ані) пишемо разом із:
• іменниками, прикметниками, прислівниками, які без ні не вживаються: нікчема, нісенітниця, ніяковий, нівроку, аніяк;
• заперечними займенниками: ніхто, нічий (але ні до кого, ні перед чим) та заперечними прислівниками: ніде, ніяк, ніколи, анітрохи, нізащо (але ні за що).
Ні (ані) пишемо окремо у:
• реченнях із заперечним присудком: Ніхто не вимовив ні слова:
• фразеологізмах: ні сюди ні туди, ні тут ні там.

536. Прочитайте прислів'я. Поясніть написання ні зі словами.
1. Ледареві й нікчемі завжди свято. 2. Ледачому й лінуватися ніколи. 3. Ніхто майстром враз не став. 4. З пустого в порожнє переливати нічого. 5. Красно говорить, та слухати нічого. 6. Живий ведмідь шкури ні за які гроші не продасть. 7. Дотримуй у всьому міри, то не матимеш ні в чому потреби.
• Позначте у словах орфограму «ні (ані) з різними частинами мови».

537. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски. Поясніть написання ні.
1. Величі справжній не треба сп..ратись на плечі ні/кчем (В. Симоненко). 2. Отам лиш, де Господь тебе посіяв, ро..квітнуть мус..ш, більше ані/де (Л. Степовичка). 3. Не зможу ані/кроку я по чужій землі — не/виж..ве душа (Ю. Каплан). 4. Ні/що ні/коли не/м..нає марно (Б. Олійник). 5. Ні/де не видно було ні/ж..вої душі (І. Нечуй-Левицький). 6. Хто хоче жить, ні/коли не/помре (В. Симоненко). 7. Не/хочу я ні/вічності, ні/слави (Л. Костенко).

538. Розкрийте значення фразеологізмів. Поясніть написання ні зі словами.
  Ні аза не знати. Ні кроку назад. Ні за цапову душу. Ані з місця. Ні з чим не розминеться. Ні за що ні про що.
• 3 трьома фразеологізмами складіть і запишіть речення.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.