KNOWLEDGE HYPERMARKET


Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» . Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література:Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін». Повні уроки 

Тема: Олександр Пушкін  «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах.
Мета: вивчення роману О.С. Пушкіна  «Євгеній Онєгін»
Тип уроку: навчально - виховний.


Хід уроку:
Роман "Євгеній Онєгін" займає центральне місце в творчості Пушкіна. Це його найбільший художній твір, з найбагатший змістом, найпопулярніший твір яктй мав  найбільш сильний вплив, на долю всієї російської літератури.   Пушкін працював над своїм романом більше восьми років - з весни 1823 до осені 1831 року.   На самому початку своєї роботи над "Євгенієм Онєгіним" Пушкін писав поетові П.А. Вяземському:
"Я пишу теперь не роман, а роман в стихах - дьявольская разница!"

T50eo.jpeg
Насправді, віршована форма додає "Євгенію Онєгіну" риси, що різко відрізняють його від звичайного прозаїчного роману. У віршах поет не просто розповідає або описує - він при цьому якось особливо хвилює нас самою формою своєї мови: ритмом, звуками. Віршована форма набагато сильніша, ніж прозаїчна, передає відчуття поета, його хвилювання.


Кожен поетичний зворот, кожна метафора набуває у віршах особливої яскравості, переконливості.
Вся дія романа, всі описи, всі мови, дійових осіб, не дивлячись на їх простоту, повну відсутність нарочитих ефектів, все ж завдяки віршованій формі овіяні особливою поетичністю, музичністю.  

T50eo1.jpeg
Своєрідного характеру додає "Євгенію Онєгіну" і постійна участь в романі самого поета. Онєгін зустрічається з Пушкіним в Петербурзі і Одесі, лист Тетяни зберігається в Пушкіна("його я свято бережу"), він розповідає нам, перериваючи хід подій роману, про епізоди своєї біографії.
У формі "ліричних відступів" Пушкін включив в свій роман безліч прекрасних ліричних віршів, поетичне вираження душі –
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет

Пушкін створив особливу форму для свого ліричного роману. Вірші "Євгенія Онєгіна" не линуть безперервним потоком, як майже у всіх пушкінських поемах, а розбиті на невеликі групи рядків - строфи....

T50eo2.jpeg
Лірико-епічний жанр твору передбачає переплетення двох сюжетів – епічного, головні герої якого Онєгін і Тетяна, і ліричного, де головний герой – персонаж, названий Автором, тобто ліричний герой роману.
 “Євгеній Онєгін” – реалістичний роман.
Метод реалізму передбачає відсутність заданості, початкового чіткого плану розвитку дії: образи героїв розвиваються не просто по волі автора, розвиток зумовлений тими психологічними і історичними рамками, які закладені в образах. Завершуючи VIII главу, автор сам підкреслює цю особливість роману:
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.

Визначивши роман як “зібрання строкатих розділів ”, Пушкін підкреслює ще одну сутнісну рису


реалістичного твору: роман як би “розчиняється ” в часі, кожен розділ міг стати останнім, але може мати і продовження. Тим самим акцентується увага читача на самостійній цінності кожного розділу.

T50eo4.jpeg
Унікальним цей роман робить і те, що ширина обхвату дійсності, багато сюжетність, опис характерних особливостей епохи, її колориту набули таку значущість і достовірність, що роман став енциклопедією російського життя 20-х років минулого століття.
Впродовж дії роману і в ліричних відступах поетом показані всі шари російського суспільства того часу: вищий світ Петербургу, дворянська Москва, маєткове дворянство, селянство. Це нам дає можливість говорити про “Євгенія Онєгіна” як про істинно народний твір.
Петербург того часу збирав в собі кращі розуми Росії.


Там “блищав Фонвізін”, люди мистецтва – Княжін, Істоміна. Автор добре знав і любив Петербург, він точний в описаннях, не забуваючи ні про “сіль світської злості”, “ні про необхідні нахаби”. Очима столичного жителя показана нам і Москва – “ярмарок наречених”.
Описуючи московське дворянство, Пушкін часто дуже  саркастичний: у вітальнях він помічає “незв'язну, вульгарну дурницю ”. Але в той же час поет любить Москву, серце Росії: “Москва. як багато в цьому звуці для серця російського злилося ” (читати такі рядки москвичу повинно бути удвічі приємно).

T50eo5.jpeg
Сучасна поетові Росія – сільська. Ймовірно, тому в романі найбільш показна, галерея персонажів маєткового дворянства. Поглянемо на персонажів, представлених нам Пушкіним.
Красень Ленський, “з душею прямо геттінгенською”, - романтик німецького складу, “залицяльник Канта”. Але вірші Ленськогонаскрізь пародійні, але в них пародіюються не окремі автори, а самі штампи романтизму. Історія матері Тетяни досить трагічна: “Не запитавши нащо,  дівицю повезли до вінця ”. Вона “рвалася і плакала спочатку ”, але замінила щастя звичкою: “Солила на зиму гриби, вела витрати, сригла” .Відставному радникові Флянову поет дає барвисту характеристику: “Важкий пліткар, старий блазень, ненажера, хабарник і шахрай.”

T50eo6.jpeg
Романа Пушкіна “Євгеній Онєгін” зробив величезний вплив на подальший розвиток російської літератури. Поважно і те, що головний герой роману як би відкриває цілу галерею “зайвих людей ” в російській літературі.


Список використаних джерел:
Урок на тему : Роман - «Євгеній Онєгін» взірець світової літератури, Вінник О. Д. учителя світової літератури, сш №11, м. Луцьк.
Урок на тему : Особливості віршової форми роману «Євгеній Онєгін» Усатої А. Б,  учителя світової літератури, сш №10, м Херсон.
Пушкин Александр Сергеевич Евгений Онегин.- М.-Ленинград.: Изд. худ. лит., 2000.- 192с.
 Пушкин Александр Сергеевич Евгений Онегин.- М.-Л.: Художественная литература, 2000.- 268с.
Лотман, Юрий Михайлович Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин": Комментарий: Пособ. для учителя.- Изд. 2-е.- Сан. Петербург: "Просвещение" Сан. Петербург. отд., 2003.- 416с.
Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


----

Над уроком працювали

Вінник О. Д.

Усатa А. Б.


Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 9 клас