KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поліфонізм роману «Злочин і кара».Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література:Поліфонізм роману «Злочин і кара».Повні уроки

Тема: Поліфонізм роману «Злочин і кара»

Содержание

Мета:

поглибити знання учнів про філософський контекст роману «Злочин і кара»;  розкриття поняття – поліфонізму.
 - розвинути аналітичне мислення учнів;
 - виховаати інтерес до творчості письменника, пошану до культурної спадщини.
 

Тип уроку:

навчально - виховний

Хід уроку:

T20pr.jpeg
     У ряді класиків світової літератури Достоєвський заслужено носить звання майстра в розкритті таємниць людської душі і творця мистецтва думки.
Роман «Злочин і кара» відкриває новий, вищий етап творчості Достоєвського. Тут він вперше виступив як творець принципово нового роману в світовій літературі, який отримав назву поліфонічного (багатоголосого).


Будь-яка думка у письменника, добра або зла, по його власному вираженню, «надзьобується, як з яйця курча».

Oсобливості і поетика роману

T20pr1.jpeg

     Всі художні особливості і поетика роману "Злочин і покарання" служать засобом розкриття особливої духовності Достоєвського. Працюючи над твором, письменник головним чином прагнув прослідити «психологічний процес злочину». Саме тому "Злочин і покарання" вважається твором, в якому найяскравіше позначилася своєрідність психологізму письменника.
У романі "Злочин і покарання" має значення буквально все: і числа, і імена, і прізвища, і петербурзька топографія, і час дії, і ситуації, в які потрапляють герої, і навіть окремі слова. Достоєвський довіряв своєму читачеві, тому багато що свідомо не договорював, розраховуючи на духовне залучення читача до свого світу. На цьому духовному світі має значення і різне положення сокири під час вбивства Раскольніковим  старої-процентщици і Лізи, і опис зовнішності Раскольнікова, і числа «сім» і «одинадцять», «переслідуючі» головного героя, і часто згадуваний в романі жовтий колір, і слово «раптом», що згадується на сторінках роману близько 500 разів, і багато інших, непомітні на перший погляд, деталі.


Природність і безпосередність роману Мова і стиль роману "Злочин і покарання" відрізняється природністю і безпосередністю. На думку деяких дослідників, мова Достоєвського в порівнянні з мовою Толстого і Тургєнєва програє в живописності і образотворчих засобах.

T20pr2.jpeg

     Проте це не так. В Достоєвського своя, вельми специфічна, відмінна від інших письменників XIX століття, зразка зображення. Непомітними на перший погляд прискореннями і уповільненнями, ритмом, підвищенням і пониженням мови, паузами, він допомагає читачеві відчути невидимий рух життя.
Кожному герою роману властивий свій, індивідуальний, мова, але всі вони спілкуються на спільній мові – мові «четвертого виміру» письменника.

Герої роману

     Кожному героєві "Злочину і покарання" можна скласти свою словесну характеристику, але найвиразнішим є мовний портрет Раскольнікова. Достоєвський з великою майстерністю показав роздвоєння головного героя роману, використовуючи для цієї мети різні стилістичні прийоми: уривчастість мови Раскольнікова, дисгармонію його синтаксису, а головне – контраст між зовнішньою і внутрішньою формою мови героя. «Законам четвертого виміру», де перестає діяти земне тяжіння, підкоряється і все в стилі роману: портрет, пейзаж, місце і час дії. Особливий, неповторний ритм письменника так захоплює читача, що він не відразу оцінює кожну деталь портрета героя.     Методи створення психологічного малюнка у письменника надзвичайно різноманітні. Не дивлячись на те, що Достоєвський рідко використовував портрет як такий, він вважається тонким і глибоким майстром портрета. Письменник вважав, що людина – істота дуже складне і його зовнішній вигляд ніяк не може відобразити його суть. Важливішим для Достоєвського є костюм героя або яка-небудь деталь в нім, що відображає характер персонажа. Так, наприклад, одіяння Лужіна (ошатний костюм, прекрасні рукавички і т. д.) видають в нім бажання виглядати молодше і справляти вигідне враження на тих, що оточують.

T20pr3.jpeg

     Досить пригадати, наприклад, портрет старухи-процентщиці, виразність якого створена за допомогою зменшувальних слів: «Це була крихітна, суха старенька, років шістдесяти, з гострими і злими очками, з маленьким гострим носом і простоволоса. Біляве, мало посивіле волосся її були жирно змащені маслом... Старенька щохвилини кашляла і кректала».
     У романі "Злочин і покарання" портрет служить розкриттю ідеї того або іншого героя. Так, змальовує Свідрігайлова, Достоєвський використовував одну, на перший погляд, маловажну деталь: його очі дивилися «холодно, пильно і вдумливо». Але завдяки цій деталі можна представити всього Свідрігайлова, для якого все байдуже і якому все дозволено. Очі грають важливу роль в портреті всіх дійових осіб роману, по ним можна взнати ідею героїв, розкрити їх таємницю. У Дуні очі «майже чорні, виблискуючі, горді і в той же час інколи, хвилинами, незвичайно добрі»; в Раськольникова «прекрасні темні очі», у Соні «чудові блакитні очі».

У романі "Злочин і покарання" Достоєвський вперше проявив себе не лише як психолог, але і як філософ, оскільки в центрі оповідання – боротьба ідей, боротьба добра і зла, що визначає сюжет романа. Автор не дає прямих характеристик ні своєму героєві, ні тій ситуації, в якій він опиняється. Він дає можливість читачеві самому у всьому розібратися. Саме тому Достоєвський прагнув до детального відтворення внутрішнього життя свого героя. На перший план він ставить не стільки зовнішній світ, скільки психологію героя.

T20pr4.jpeg
     Найважливішим засобом характеристики в романі "Злочин і покарання", як і в будь-якому художньому творі, є вчинки героїв. Але Достоєвський більшою мірою звертає увагу на той факт, під впливом чого здійснюються ці вчинки: або вчинок здійснює людина, ведена відчуттям, або вчинок здійснюється під впливом розуму персонажа.
Важливим засобом внутрішнього сомо відкриття героїв в романі є діалоги і монологи. Важлива і форма монологів і діалогів, оскільки монологи в Достоєвського мають форму суперечки героя з самим собою. Він одночасно висловлює протилежні точки зору на те, що відбувається. Монологи в романі діалогічні, і в цьому виявляється поліфонізм (різні точки зору на один факт), а діалоги мають своєрідну форму. Їх можна охарактеризувати як монологічні, оскільки вони представляють суперечку героя з самим собою, а не із співбесідником.

T20pr5.jpeg
     Цікаво і час в романі. Спочатку воно тече повільно, потім прискорюється, на каторзі розтягується і зовсім зупиняється при воскресінні Раскольнікова, немов об'єднує сьогодення, минуле і майбутнє. Напруженість психологічного конфлікту посилюється таким прийомом, як суб'єктивне трактування часу; воно може зупинитися (як, наприклад, в сцені вбивства старої) або летіти з гарячковою прудкістю, і тоді в свідомості героя бликають, як в калейдоскопі, особи, предмети, події.Ще одна особливість роману – відсутність послідовності, логічності в передачі відчуттів, переживань героїв, що теж визначається їх душевним станом. Часто автор удається до «бачень», включаючи галюцинації, кошмари (сни Раськольникова, Свідрігайлова). Все це посилює драматизм подій, що відбуваються, робить стиль роману гіперболічним.

Запитання на закріплення нової теми:


Яку смислову загрузку несе в собі портрет в романі "Злочин і покарання" ?
Назвіть найважливіші засоби характеристики в романі "Злочин і покарання".
Які засоби внутрішнього сомо відкриття героїв в романі, ви знаєте?
Домашнє завдання:
Охарактеризуйте плин часу в романі, які засоби для використовує письменник?


Список використаних джерел:
Урок на тему : Християнські заповіді роману«Злочин і кара» , Колісніченко В. Д., викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Калуш.
Белов Сергій Володимирович Роман Ф.М.Достоєвського "Злочин і покарання". Коментар.- М.: Освіта, 2008.- 240с.
Достоєвський Ф.М. Вина і Кара.- Вінніпег: Український Голос, 2008.- 261с.
Зарубежная повесть.- М.: Прогресс, 2005.- 944с.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.

----
Над уроком працювали
Пилипенко В.В.
Колісніченко В. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 10 клас